Så kan man förstöra farliga asteroider enligt forskning

VetenskapUniversum

2023-10-31 Sista minuten lösningen är pulveriseringsmetoden.

Så kan man förstöra farliga asteroider enligt forskning

Tillräckligt stora asteroider som kan orsaka stora skador och hota miljoner människoliv undgår fortfarande upptäckt.

Detta hände senast i juli 2023, när en asteroid upptäcktes endast när den redan hade passerad jorden.

Den naturliga frågan blev därmed: Om en liknande asteroid upptäcktes några dagar före nedslag, skulle vi kunna förstöra den?

Forskarna tittar på möjligheten att pulverisera en liknande asteroid lik den som kom nära jorden i somras, vid namn NT1.

Att försöka spränga stenen skulle vara det enda alternativet om nyheten kom i sista minuten. Man kan även avleda en asteroid men det beror på omständigheterna och på asteroidens bana.

Motoffensiven som forskarna tittade på var en möjlig fragmentering av asteroiden i ofarliga bitar.

Asteoriden Psyche

Bild: Illustration av Pulverize It-metoden. Kredit: Cohen & Cohen - UCSB

En försvarraket skulle kunna skjutas upp inom ett dygn, blev svaret. Förutsatt att man skulle ha en redo för detta syfte, något som man i dagsläget inte har.

Forskarna rekommenderar en kombination av kinetiska och explosiva impaktorer. Ett moln av sådana impaktorer med hög relativ hastighet skulle raketen släppa och träffa asteroiden som skulle splittras i flera mindre bitar. Det resulterande skräpmolnet skulle utgöra en begränsad risk för oss.

Problemet kvarstår att vi inte har ett sådant system just nu och vi kan ännu inte avvärja verkliga möjliga hot mot jorden.

Publikation

Studien publicerades i arXiv.

Liknande artiklar:

Så försämras astronauters immunförsvar i rymden

Forskare avslöjar hur många behövs för att kolonisera Mars

NASA:s Psyche på väg mot metallrik asteroid lik jordens kärna