Vad är skillnaden mellan dharma och karma?

Astro / Inspiration

Vad är skillnaden mellan dharma och karma?framtiden

Dharma och karma används inom buddhismen men alltmer har de blivit svenska ord med, eftersom de används i vardagen.

Detta gäller i synnerhet karma.

Och visst undrar man vad skillnaden mellan de två termerna är.

Sanningen är att de har någonting gemensamt, men de är inte samma sak.Dharma på sanskrit betyder lag eller dekret.

Dharma har att göra med rätt handlingssätt. Varje människa på jorden, har en sorts plikt att handla på rätt sätt. Eller att bidra till verkligheten på ett positivt sätt i enlighet med den kosmiska lagen, som är dharma.

Dharma handlar däremot också om någon sorts uppgift som man har under varje livstid på jorden, som man bör uppfylla. Dharma handlar om syftet man har här på jorden. Vad meningen med ditt liv är.

Varje persons dharma är annorlunda eftersom vi alla lever olika liv med olika slags förutsättningar.Karma på sanskrit betyder öde eller effekt

I västerlandet brukar man med karma mena högre makters straff (dålig karma) eller belöning (god karma) när individer handlar på goda eller onda sätt. Om någon varit elak, väntar man sig att personen i fråga själv kommer att gå genom någonting fruktansvärt. Om man ger en hemlös person lite pengar, väntar man sig att god karma skall följa.

Inom buddhismen är karma, summan av en persons handlingar, i alla tidigare liv samt i livet man lever för närvarande. Det karma man har samlat kommer att direkt bestämma nästa liv, men personens dharma spelar i detta avseende roll.

Karma är en kombination av uppgifterna man har under en livstid samt de läxor man skall lära sig. I och med dharma också har att göra med rätt handling, gäller det att försöka uppfylla sitt syfte på ett moraliskt sätt. Gör med andra ord det du brinner för att göra, men gör det på ett moraliskt sätt, för att slippa negativa konsekvenser.

Det finns de som hävdar att dharma ibland skapar oundvikligt dåligt karma. Soldater kan exempelvis inte undvika att handla på felaktiga sätt. Eller kan de? Vad tycker du?

Senaste uppdateringen: 2022-12-22