Skorpionens säsong 2023: Vad handlar energin om?

AstroHoroskop

2023-10-25 Vad kan vi vänta oss under solens transit i skorpionen 23 oktober - 22 november 2023?

Skorpionens säsong 2023

Skorpionens säsong är här, eftersom solen gick in i skorpionen.

Detta innebär att vi börjar gå genom en process av inre omvandling som kan vara nödvändigt och även befriande men själva processen är inte alltid trevlig utan kan vara smärtsam.

Skorpionens energi är inte självklar, och svårare att förklara, eftersom den måste upplevas och är därför djupt psykologisk och därmed subjektiv.

Som stjärntecken är skorpionen ärlig, djup, förtrollande och magnetisk. Under skorpionens influens blir man påverkad, förändrad, som person.

Skorpionen är ett fast tecken och därför sker all omvandling på insidan.

Omvandling av mörker till ljus

Det är inte ren tillfällighet att Halloween äger rum under skorpionens säsong.

I esoterisk astrologi, anser man att skorpionens syfte är att hjälpa mänskligheten att omvandla mörker till ljus.

Solen kommer att kasta ett ljus över våra djupaste begär och önskningar, så att vi blir medvetna om dem och så att vi inte längre förnekar dem.

Detta är anledningen till att de blir intensivare. För att vi klarare skall kunna se konsekvenserna och bestämma oss för att jobba med oss själva.

För att vi skall kunna omvandlas behöver vi erkänna och integrera vårt mörker, som kan vara sidor hos oss själva som vi inte vill veta av och som får oss att säga en sak och göra en helt annan.

Skorpionens tarotkort

Tarotkortet som associeras med skorpionen är Döden, som är ett kort som handlar om transformering. Detta kort förknippas även med alla slags avslut. Ibland är förändringar smärtsamma. Det kan vara svårt att släppa taget. Transformering är omöjlig utan ödmjukhet.

De tre olika dekanderna i skorpionen förknippas däremot med tre helt andra kort som kommer att tas upp senare in en annan artikel.

Hitta e-boken "Tarotkortens astrologi" på Tradera och ta dina tarottolkningar till en helt ny nivå över en enda natt.

Pengar från andra

På tal om Döden, förknippas skorpionen även med vad man får i arv från människorna som gått bort.

Andra passiva inkomstkällor kan dock också vara relevanta och vi kan även ta lån, få pengar i gåva eller spendera livspartnerns pengar i stället för våra egna.

Ibland kan man under skorpionens säsong även spendera lite mer pengar.

Inre kraft och styrka

Pluto förknippas dessutom med de inre skatterna som inte är så självklara för oss. Gräver vi djupt nog kommer vi att hitta de inre skatterna.

All transformering gör oss dessutom starkare som individer.

Jobba med skuggan

Skorpionens energi kan dock även innebära att vi måste hantera negativa känslor, såsom svartsjuka, besatthet, misstänksamhet, ilska, sorg och cynism.

Vi uppmanas att konfrontera våra rädslor, möta våra skuggor och omfamna den transformativa kraften i personlig tillväxt. 

Det här är en tid att fälla gamla skinn, släppa det som inte längre tjänar oss och resa sig ur askan som den mytiska Fenix fågeln.

Fördjupning av relationer

Det slutar dock inte här. Skorpionen påverkar även våra relationer.

Om vi skall kunna fördjupa dem, är det viktigt med utveckling av tillit, äkthet, och sårbarhet.

Under skorpionens säsong och under inflytandet av det åttonde huset kan vi utveckla väldigt starka band till andra.