Några kortkombinationer

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten / Kortkombinationer

Nedan har vi samlat några kortkombinationer som vi har luskat fram själva eller som vi har tagit från andra källor.

Stora arkana

De Älskade + 3 pentagram + 3 bägare = äktenskap

Lyckans hjul + pentagram = Tur i pengar

Lyckans hjul + stavar = Tur i arbetet

Lyckans hjul + svärd = God / Bättre hälsa

Lyckans Hjul + Bägare = Tur i kärleken

Döden + Ess i Pentagram = Ett slut på en situation och resultatet är mycket bra ekonomiskt sett.

Döden + Tornet = Mycket dålig kombination. Ett slut som är ödesdigert. Död. Svår sjukdom.

Bägarsviten

2 bägare + Tornet = Det kan vara frågan om en sjukhusvistelse.

2 bägare + pentagramkort = Försäljning av ett hus eller av en verksamhet.

3 bägare + Överprästen = En ovanlig okonventionell samling.

3 bägare + Döden = En stor förändring i livsstil eller jobb. Nya platser, nya ansikten.

3 bägare + Måttfullheten = Ta tid och anpassa dig till förändringar i arbete och/eller livsstil.

4 bägare + Månen / Överprästinnan = Du får en till synes bra chans men du bör de upp för förräderi. Teckna inga avtal nu.

5 bägare + Djävulen = Du kan inte komma över en förlust eller misstag. Du behöver tänka genom och släppa taget.

5 bägare + Stjärnan = Snart kommer du över en stor förlust eller ledsamhet i ditt liv. Din situation som till synes är hopplös förbättras.

5 bägare + Domen = Karmiska inplikationer är nu borta. Du kan släppa taget och gå vidare med ditt liv.

7 bägare + Kejsarinnan = En baby på väg. Graviditet.

8 bägare + Döden = En relation tar slut.

10 bägare + Överprästinnan = Äktenskap, bröllop, varaktigt förhållande.

10 bägare + Tornet = En mycket stor förändring är på gång i ditt liv. Ett definitivt slut. Varning för mycket stor känslomässig kaos eller extrema känslosvängningar i samband med förändringen eller slutet.

10 bägare + 2 bägare = Äktenskap, bröllop, varaktigt förhållande. Om du har ett förhållande indikerar korten lycka och glädje i relationen.

Stavsviten

2 stavar + Kejsaren = Hinder i din väg och en väntan. När du väl kommit över de här hindren är du nästan orrubig i din position.

2 stavar + Kejsarinnan = Du får nog vänta lite men du kommer att lyckas hitta ett sätt att komma vidare och etablera dig på ett bättre sätt.

2 stavar + svärdkort = Förseningar indikeras.

3 stavar + Rättvisan / Styrkan = Du gör framgångar men du måste använda dig av all din styrka.

3 stavar + Överprästinnan = Din mognad kommer att visa sig vara värdefull eftersom du får mer förståelse.

4 stavar + Magikern = Existerande projekt, idéer, planet, och dylikt går bra.

4 stavar + Eremiten = En individualist som gillar att vara för sig själv.

4 stavar + Världen = Stora möjligheter för dig.

5 stavar + Djävulen = En tid med små bekymmer, problem etc. som kan leda till att du vill ändra saker och ting, men det går inte. Ingen vill ändra på något.

5 stavar + Eremiten = En tid med problem, bekymmer, konkurrens, hinder, rivalitet. Lita på ingen annan än dig själv.

6 stavar + Narren = Du uppnår framgång på jobbet eller inom professionen men hinder och problem finns ändå på din väg.

6 stavar + Överprästinnan = Innan du fortsätter eller fattar ett beslut gäller det att ta reda på mer. Sök vägledning eller vänta tills du kan se klarare på din situation. Det kan hända att dolda saker snart träder fram i ljuset.

6 stavar + Överprästen = En person kan hjälpa dig uppnå framgång.

7 stavar + Den hängde = Envishet kommer inte att lösa något.

7 stavar + Döden = Du bör lugna ner dig. Det kan hända att du angriper dina problem på ett felaktigt sätt som kan leda till nederlag.

7 stavar + Måttfullhet = Du kommer att lugna ner dig för att tänka genom vidare steg och beslut.

8 stavar + De älskade = Löften om kärlek utbyts men det kan uppstå svartsjuka.

9 stavar + Magikern = Genombrott på metafysiskt nivå.

9 stavar + 10 stavar = förhandlingar kring egendom äger rum.

10 stavar + 9 svärd = Dina ansträngningar kommer inte att löna sig. Misslyckande och stor depression som följd.

10 stavar + bägarkort eller pentagramkort = Kan betyda att tillväxt är möjlig men endast via stor ansträngning. Ge inte upp!

Page stavar + Page bägare = En mycket farlig rival.

Svärdsviten

2 svärd + Månen = Du ber om eller väntar dig för mycket. Kortet betyder dolda fiender, falska vänner och besvikelse.

2 svärd + andra svärdkort = Det är alltid mörkt innan det verkliga mörkret faller. Låt ärliga vänner hjälpa dig eftersom du behöver det.

3 svärd + Kejsaren = Ledsamhet på grund av kriticism eller någon orättvisa. Försök inte förändra situationen. Släpp taget och gå vidare.

3 svärd + Världen = Vänta dig nya saker i livet. Den här karmiska situationen som har lett till ledsamhet är snart över.

4 svärd + Domen = Du har gått via en period av stor stress och press. Nu gäller det att se till att du inte upprepar gamla misstag eftersom du inte vill gå via detta igen.

4 svärd + Ess (vilket som) = En tid av reflektion som leder till en ny start inom området som indikeras av esset.

4 svärd + Klätt kort (Hovkort) = Problem i dina relationer.

5 svärd + Magikern = Du förburkar din energi eller dina talanger på fel saker.

5 svärd + Djävulen = Du spenderar dina pengar på ett sätt som inte är förnuftig. Ekonomiska problem. Dåliga investeringar.

5 svärd + 4 svärd = sjukhusvistelse i synnerhet om 9 svärd finns med.

5 svärd + 9 svärd = sjukhusvistelse i synnerhet om 4 svärd finns med.

6 svärd + Lyckans Hjul = En förbättring i ekonomin kommer i din väg snart men ta inga onödiga risker.

7 svärd + Narren = Du kan bli lurad om du inte är försiktig. En annan tolkning är att du är alltför föränderlig och kan tas som opålitlig.

7 svärd + 9 bägare = Du får det som du vill men inte nödvändigtvis hur du vill ha det.

8 svärd + Rättvisan = juridiska processer.

8 svärd + Sun = osäkerhet, rädslor mm. släpper i och med att hinder försvinner.

10 svärd + Kejsaren = Saker går fel men det värsta är nog över. Du har dock svårt att förstå varför allt detta hände.

10 svärd + femmor = Gör inga nya planer i samband med slutet och besvikelsen som kommer förrän du vet mer, du får mer förståelse eller är redo. Anledningen är att femmor indikerar plötsliga förändringar.

Pentagramsviten

2 pentagram + Den hängde = Det är viktigt att du har tålamod. Vänta. Situationen kommer att förändras.

2 pentagram + Ess svärd = Du bör inte spendera dina pengar. Spara.

2 pentagram + 5 mynt/bägare/pentagram/svärd = Du använder inte dina resurser på rätt sätt.

3 pentagram + Kejsaren = Viljestrid, oenighet, eller problem med chef eller arbetskamrater. s

3 pentagram + Lyckans Hjul = Du är på rätt väg i ditt jobb, företag, projekt eller utbildning.

3 pentagram + Solen = Du är på rätt väg i ditt jobb, företag, projekt eller utbildning.

3 pentagram + 3 svärd = En förlust i prestige/jobb/status, misslyckad utbildning och dylikt.

4 pentagram + Överprästinnan / Månen = Alla förslag som du får bör du tänka genom och analysera innan du skriver på några kontrakt.

5 pentagram + De älskande = Missförstånd leder till olycka som kan föranleda en skillsmässa eller en separation.

6 pentagram + Stjärnan = En ny cykel startar snart i ditt liv.

6 pentagram + stavkort = dags att sluta tänka på arbetet. Om du inte saktar ner tempot kan du råka ut för en sjukdom.

7 pentagram + Lyckans Hjul = Viktiga beslut och bra investeringar görs.

7 pentagram + 9 bägare = Viktiga beslut och bra investeringar kan nu göras.

8 pentagram + Narren = Du bör vara försiktig vad gäller pengar och jobb. Gör inga misstag och ta inga risker.

8 pentagram + Lyckans Hjul = Du har eller får snart ett bra jobb som du kan tjäna pengar på.

8 pentagram + 5 bägare = Du kommer att säga upp dig eller lämna ett jobb.

9 pentagram + svärdkort = Innan du fattar beslut bör du förvisa dig om att du inte tar några risker.

10 pentagram + De älskade (och Ess bägare) = En viktig union, lycka och firande.

10 pentagram + Djävulen / Tornet = Vänta dig misslyckande och besvikelse.

10 pentagram + Solen / Världen = Uppfyllelse och lycka väntar.