Minchiate Tarot: Hästskon

Astro / Spådom / Fråga / Minchiate

Tidigare
Framtid
Nu
Möj & Hin
Snart
Du
Omgivning

 

Det förflutna

Situation nu

Händer snart

Du och din inställning till situationen

Omgivningen och deras roll i situationen

Hinder och möjligheter

Utfall (framtid)