Vågens tre olika dekaner: vilken är din?

AstroHoroskop

2023-10-20 Tre olika typer av vågar finns det, eftersom varje stjärntecken indelas i tre lika stora dekaner, bestående av 10 grader.

Vågens tre olika dekaner: vilken är din?

Ordet dekan kommer från grekiska och betyder ursprungligen tio, eftersom varje dekan består av tio grader.

De brukade kopplas ihop i historisk mening med fasta stjärnor tillhörande dekanen i fråga.

Även om vissa astrologer fortfarande använder dekaner, (och/eller fasta stjärnor) gör de flesta inte det, vilket är ett minus.

Människor födda i en av de tre dekanerna i varje stjärntecken har olika livsöden och olika slags erfarenheter på grund av den styrande planeten för dekanen i fråga.

Genom att titta på dekanens energi, kan man få en mera nyanserad bild av en persons egenskaper samt vilka hinder och möjligheter som personen kan tänka sig att möta i livet eller inom vissa tidsperioder.

Så småningom förknippades dekanerna med ett tarotkort i lilla arkana, något som faktiskt kan underlätta tolkningen av dekanen i fråga eller lägger till en ny betydelsedimension.

Vågens tre olika dekaner

Vågen är ett kardinaltecken något som innebär att solens ingång i vågen innebär början på hösten. Detta betyder förändringar, slutet på sommaren, såväl som nya början.

Vågen är zodiakens diplomat. Hen är en fredsmäklare och strateg, som tycker om skönhet, konst och musik.

De tre dekanen styrs av alla tre lufttecken - vågen, vattumannen och tvillingarna.

De tre dekanernas datum brukar skilja sig från system till system med en eller två dagar och du får nog avgöra lite själv, vilken grupp du tillhör, om din födelsedag är på gränsen.

Den första dekanen i Vågen (23 september–2 oktober) styrs av månen (och Venus - vågen).

Den andra dekanen i Vågen (3 oktober–12 oktober) styrs av Saturnus (och Uranus - vattumannen).

Den tredje dekanen i Vågen (13 oktober–22 oktober) styrs av Jupiter (och Merkurius - tvillingarna).

Hitta e-boken "Tarotkortens astrologi" på Tradera och ta dina tarottolkningar till en helt ny nivå över en enda natt.

Den första dekanen i vågen styrs av månen (Venus) och två svärd.

Under denna tid på året kommer vi att söka balans i livet genom att ta hand om andra och tänka på andra människors bästa. Detta kan innebära att vi väljer emotionell opartiskhet.

För att uppnå detta måste vi få bra kontroll över våra känslor som befinner sig under månens influens. Månen har en föränderlig karaktär. Vi kan tro att vi kan bäst och att vi bäst vet vad som gör andra lyckliga, men det är bara vårt subjektiva förhållningssätt till världen. Alla är födda fria och detta måste vi respektera. Alla har exempelvis rätt till en egen åsikt.

Människor som är födda i denna dekan är vänskapliga, empatiska och diplomatiska. De söker harmoni och balans i sina relationer, men de kan också undvika konflikter och konfrontationer till varje pris. Detta kan leda till många vita lögner för att freden skall bevaras.

De är ofta konstnärliga, kreativa och romantiska och de tycker om att äga vackra dyra saker av hög kvalitet. Denna snobbism och alla vita lögner, gör dessa vågar ganska ytliga.

De är din bästa vän, men deras vrede kan ibland finnas under ytan och de kan då och då explodera på grund av månens influens så klart och för att det är svårt att ständigt vilja bevara freden. Man kan bli utmattad.

En annan nackdel med denna dekan är att dessa vågar kan attrahera aggressiva livspartners. I många fall blundar de inför det sätt på vilka de blir behandlade. Att hitta den stora kärleken, att ha en familj, tillhörighet och liknande är väldigt viktigt för dem.

Tarotkortet som förknippas med vågens första dekan är två svärd som handlar om opartiskhet och likgiltighet. Man blundar inför det som borde väcka starka känslor.

Den andra dekanen i vågen styrs av Saturnus (Uranus) och tre i svärd.

Saturnus är upphöjd i Vågen, något som betyder att det som Saturnus står för har makt under denna tid på året. Man pratar om kyla och mörker, murar och gränser. En tid för omstrukturering och Saturnus kraft kan vara ganska brutal.

Denna tid på året är också en tid för avslut och separationer, såväl som fiendskap och hårda tider. Vissa saker når sitt slut. Det kan vara en tid då du bryter med din bank och hittar en ny eller slutar umgås med någon som du inte har mycket gemensamt med längre.

Detta kan vara en tid för egoism med och inte alla beslut man tar är nödvändigtvis bra beslut.

Denna tid på året förknippas även med innovation, opportunism och oförutsägbarhet. Vad som helst kan hända. Saker och ting går bara upp i luften under denna influens.

Människor födda i denna dekan är charmiga, intelligenta och nyfikna. De är ofta originella, excentriska och äventyrliga. De kan även spela dumma och utnyttja andra.

De har dock även en förmåga att hitta fördelar och kryphål i alla situationer, och landar alltid på alla fyra. De kan också vara bedrägliga, manipulativa och rebelliska. De kan också nå höga positioner i samhället.

Saturnus är dock även en indikation på hårt arbete, ansvar och bördor. Deras framgångar i livet är inte gratis utan de anstränger sig och når en viss status som sedan tillåter dem att utnyttja systemet så att säga.

Tarotkortet som förknippas med denna dekan är tre svärd, ett kort som har med separationer, smärta och i vissa fall svek att göra. Om någon kommer att såra dina känslor är det människor från denna dekan.

Den tredje dekanen i vågen styrs av Jupiter (Merkurius) och fyra i svärd.

Jupiter som styr denna dekan har att göra med expansion, högre utbildning, filosofi och visdom. I vågens tredje dekan får Jupiter en nattlig influens. Detta kan betyda att man fokuserar på sinnet. Man filosoferar. Man pluggar. Man begrundar och reflekterar. Man kan också söka sig till nya världar, nya grupper, nya människor.

Jupiter är guruplaneten och Merkurius handlar om kommunikation och analytisk förmåga. Man får tvillingens dualitet i denna dekan. Det är lätt hänt att folk befinner sig på olika nivåer. Vissa skvallrar och ser saker i svart och vitt, medan andra är visa och ser den stora bilden.

Denna dekan är därför förknippad med kommunikation, rättvisa och kontroverser. Människor födda i denna dekan kan vara bildade, vältaliga och sociala men också påstridiga. Många argument, provokationer och mycket motsägelsefullhet blir resultatet. Det alla har gemensamt är att alla tror att de har rätt.

Människor födda under denna dekan är ofta kvicka, smarta och välinformerade men högra aspirationer att se saker från en högre nivå.

För att nå visdom måste man vanligtvis möta svårigheter i livet och därför kommer dessa människor att verkligen gå genom saker som hjälper dem att se saker utifrån med möjligheten att bli tänkare och filosofer.

Tarotkortet fyra svärd som förknippas med denna dekan symboliserar en tid av vila och återhämtning efter en konflikt. Kortet kan även dyka upp för att symbolisera nattsömnen såväl som strävan efter sinnets perfektion.