Aspirin halverar luftföroreningsskador

Vetenskap / Medicin

I studien deltog 2280 manliga deltagare med en medelålder på 75 år. Det var lungfunktionen som studerades.

Aspirin halverar luftföroreningsskador

2019-10-06 Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel såsom aspirin kan enligt ny studie minska negativa effekter på lungfunktion som alstras när man blir exponerad för luftföroreningar.

Studien är ett samarbete från tre olika amerikanska universitet och publicerades i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

I studien deltog 2280 manliga deltagare med en medelålder på 75 år. Forskarna jämförde förhållandet mellan självrapporterad användning av aspirin och omgivande partiklar. Man tog även hänsyn till andra faktorer bland annat deltagarens hälsostatus och huruvida denne rökte eller ej.

Man fann att användningen av aspirin nästan halverade effekten av omgivande partiklar eller luftföroreningar. Man fann också resultaten var konsekventa under studieperioden vecka för vecka under fyra veckor. Man gjorde också lungfunktionstester vid periodens början och slut.

Man vet inte varför det är så men forskarna spekulerar att aspirin minskar inflammationen som orsakas av luftföroreningar. Luftföroreningar har samband med en mängd negativa hälsoeffekter, från cancer till hjärt-kärlsjukdomar.

Naturligtvis skall vi inte förlita oss på aspirin utan istället försöka minimera exponering.

I en tidigare studie har man funnit att B-vitaminer också kan spela en roll i att minska luftföroreningarnas hälsoeffekter.


Källa:

Aspirin May Prevent Air Pollution Harms, Columbia Mailman School of Public Health, 2019-09-30

Referens:

Xu Gao, Brent Coull, Xihong Lin, Pantel Vokonas, Joel Schwartz, Andrea A Baccarelli. Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs Modify the Effect of Short-Term Air Pollution on Lung FunctionAmerican Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2019; DOI: 10.1164/rccm.201905-1003LE