Studie av hjärnans aktivitet visar att livsmedelsreklam påverkar barns val av livsmedel

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin och hälsa / Neurologi

"Marknadsföring av mat kan systematiskt ändra de psykologiska och neurobiologiska mekanismerna som ligger bakom barns matval."

Motion gör mer nytta om du tror att den kommer att göra det

2016-08-17: 1,8 miljarder dollar spenderas årligen på reklam som riktar sig mot barn och ungdomar. Dessa grupper i samhället ser mellan 1000 och 2000 reklam och annonser per år.

Vissa studier har tidigare visat att det finns ett samband mellan mottaglighet för livsmedelsreklam och vad man sedan äter.

I en ny studie som publicerades i Journal of Pedriatics, studerade forskare hjärnaktiviteten hos barn efter att ha tittat på livsmedelsreklam.

De fann att reklam påverkar både hjärnaktivitet och val av mat.

23 barn, 8 till 14 år gamla ingick i studien. De fick rangordna 60 olika livsmedel enligt hur nyttiga eller välsmakande de var.

Amanda Bruce, forskare från Kansas Universitet studerade barnens hjärnaktivitet med fMRI (funktionell magnetisk resonanstomografi) när de tittade på reklam som kunde eller ej handla om mat .

”För hjärnanalysen var vårt primära fokus den hjärnregion som är mest aktiv under belöningsvärdering, den ventromediala prefrontala cortex.” sade Bruce.

Under hjärnskanningen frågade man barnen om de ville äta de olika livsmedlen som de fick se direkt efter reklamen.

Forskarna fann att barnen i allmänhet tyckte att välsmaklighet var viktigare än hälsonytta.

Hur välsmakande olika livsmedel var, blev ännu viktigare för barnen efter att ha sett livsmedelreklam jämfört med reklam om andra saker.

Forskarna kunde också observera snabbare beslutstider efter det att barnen hade tittat på livsmedelsreklam.

Barnens ventromediala prefrontala cortex var dessutom ännu aktivare efter att ha sett matreklam.

Studieresultaten verkar indikera att livsmedelreklam påverkar hur barn värderar smakupplevelsen. Detta ökar risken för att barn gör snabbare, impulsivare val av livsmedel.

”Marknadsföring av mat kan systematiskt ändra de psykologiska och neurobiologiska mekanismerna som ligger bakom barns matval.” hävdar Bruce.


Källa: Innehållet i artikeln ovan kommer från en ursprungling publikation  av Elsevier Health Sciences som kan redigeras för innehåll och längd.

Journal referens: Amanda S. Bruce, Stephen W. Pruitt, Oh-Ryeong Ha, J. Bradley C. Cherry, Timothy R. Smith, Jared M. Bruce, Seung-Lark Lim. The Influence of Televised Food Commercials on Children's Food Choices: Evidence from Ventromedial Prefrontal Cortex Activations.The Journal of Pediatrics, 2016; DOI: 10.1016/j.jpeds.2016.06.067