Chimpanser medvetna om sig själva, hävdar forskare

Vetenskap / Natur & miljö

Chimpanser, är medvetna om det egna självet och kan förutse vilken påverkan egna handlingar har på den omgivande miljön. Den här förmågan ansåg man tidigare endast gälla människor och inte djur.

Forskningsresultaten utmanar gränsen mellan människa och djur och sprider ljus över medvetandets ursprung i evolutionen.

Tidigare forskning antydde att flera arter, inklusive delfinerna, kunde känna igen sig i spegeln, något som skulle kunna innebära att även andra arter än människan har en gaska sofistikerad jaguppfattning.

Ansiktsmålning

Det vanligaste experimentet gick ut på att måla ansiktet eller en annan del av kroppen med färg. När apan tittade i spegeln tydde apans försök att få bort färgen på att den hade en uppfattning om sig själv. Forskarna ville däremot gå länge än så och förstå hur apan tänkte.

Vet när de har kontroll

Forskarna utarbetade en serie experiment för att se om apor tänker på samma sätt som människor. I ett av experimenten fick aporna spela ett datorspel. Samtidigt som de spelade, dök en annan muspekare på skärmen för att distrahera. När spelet var slut fick aporna i uppgift att peka på rätt muspekare, det de hade använt för att spela. Muspekarna var nästan likadana och i 90% av fallen, pekade aporna på rätt muspekare. Detta betyder, säger forskarna, att aporna kunde skilja mellan den effekt de själva åstadkom och den effekt som berodde på andra orsaker eller på yttre faktorer.

Även andra liknande experiment visade gång på gång att schimpanser hade förmågan att skilja mellan egen påverkan och den påverkan som åstadkoms av andra yttre faktorer.

Forskarna var Takaaki Kaneko och Masaki Tomonaga verksamma vid Primat forskningsinstitutet i Kyoto i Japan.

Källa:
Cosmos Magazine, The Science of Everything. Like humans, chimps are self-aware, av Laurent Banguet och Marlowe Hood, 4 maj 2011