Forskare vill utveckla ett piller som motverkar ensamhet

Vetenskap / Medicin och hälsa

Ensamhet påverkar både psykisk och fysisk hälsa.

Forskare vill utveckla ett piller som motverkar ensamhet

2019-01-29 Ensamhet är ett av de minst förstådda och minst kliniskt erkända tillstånden och i och med hälften av amerikanerna i en undersökning rapporterade att de kände sig ensamma ibland eller alltid, kom någon på idén att försöka råda bot på tillståndet. Nu arbetar därför forskare på att utveckla ett piller som kan bekämpa ensamhet.

Enligt Stephanie Cacioppo, chef för Hjärndynamiklabben vid Chicagos Universitet, Medicinska skolan, är ensamhet det som uppstår när kemiska signaler uppmuntrar oss att nå ut till andra människor, men superförsiktiga mekanismer uppfattar istället sociala faror, som hindrar oss från att våga räcka ut till folk.När vi är törstiga, vill vi ha vatten. När vi känner oss ensamma, vill vi ha social kontakt.

Målet är inte att eliminera känslor av ensamhet utan att hämma känslor av social ångest och rädsla. På det här viset kommer folk att ha lättare för att ta kontakt med andra människor och de kommer inte att känna sig lika ensamma.

Ensamhet kan uppstå exempelvis i samband med förlust av vänner eller av livspartnern på grund av skilsmässa eller dödsfall. Teknisk utveckling har också skapat mer ensamhet för oss människor.

Visst hjälper det att ha en mening med livet och ett jobb som man tycker om, men det är svårt att ersätta intimitet och mänsklig kontakt.

”Om vi kan reducera alarmsystemen i ensamma människors sinnen kan vi få dem att räcka ut till nya människor, snarare än att dra sig undan” säger Cacioppo till The Guardian.Ensamhet höjer vår risk för att utveckla en rad sjukdomar, inklusive hjärt-kärlsjukdomar, neurodegenerativa sjukdomar, kognitiv nedbrytning och metastatisk cancer. Ensamhet försvagar också immunsystemet, vilket gör oss mer mottagliga för infektioner, hävdar Cacioppo.

Ensamhet handlar därmed inte enbart om psykisk hälsa utan om vår fysiska hälsa med.

Ända fram till makens död förra året, John Cacioppo, var de medarbetare och det är makens teori som Stephanie Cacioppo ironiskt nog fick en smak av, nämligen att ensamhet är verklig och värt att bekämpa.

Stephanie Cacioppo har funnit ett större syfte med att vidareutveckla arbetet hon började med John.

Hon hörde nyligen ett citat som hon fastnade för: "Mozart dog inte; han blev musik”, säger hon. "Jag tror att min man inte dog; han blev teori. Jag tillämpar hans teori. "

Källa: 

Scientists are working on a pill for loneliness. The Guardian.