Homosexualitet har varken med uppväxt eller genetik att göra

Vetenskap / Medicin och hälsa / Artikel

homosexualitetVad är det som gör att pojkar eller flickor blir antigen homosexuella eller heterosexuella när de blir vuxna?

Enligt resultat som kommer från amerikansk genusforkning visar en del barn väldigt tidigt mycket klara tecken på genus icke-konformism i beteendet. Det kan handla om en flicka som tycker om att leka med bilar eller en pojke som målar naglarna eller som leker med Barbie dockor. De brukar också växa upp till lesbiska kvinnor och homosexuella män.

Under många år av forskning har man tittat både på uppväxt och gener. Genom att göra studier på tvillingar som har både samma gener och samma uppväxt, har man kommit fram till slutsatsen att man inte kan föklara varför två enäggstvillingar kan utveckla två olika sexuella läggningar. Den bestämmande faktorn kan varken vara genetiken eller uppväxten.

Det icke-könsspecifika beteendet visar sig tidigt för en del flickor och pojkar vars sexuella läggning blir homosexuell i vuxen ålder.

Vid Universitetet i Michigan har man gjort olika experiment på råttor som har visat att hanar som blivit kastrerade strax efter födelsen och honor som injicerats med det manliga hormonet testosteron visar icke-konformistiskt parningsbeteende som vuxna.

Många forskare tror därför att det är snarare hormoner som är ansvariga för homosexualitet och processen sker redan i livmodern innan barnet har kommit till världen.

Till följd av dessa forskningsresultat har flera teorier uppstått. Den mest troliga är att homosexualitet beror på att modern utvecklar någon form av immunförsvar mot de främmande proteinerna som finns i Y-kromosomet hos pojkar - något som leder till att något kan hända med pojkens hormoner som gör honom mer kvinnlig.

En annan anledning till att den här teorin har vunnit kraft är att det har visar sig att ju fler äldre bröder en man har, desto större chans är det att mannen är homosexuell. Det är som om kvinnans livmoder minns att hon redan har fött några pojkar. För varje pojke som hon föder stärks immunförsvaret mot de manliga proteinerna i y-kromosomet och påverkar pojken. Därför är chansen stor att den yngsta av bröderna blir homosexuell i vuxen ålder.

De här teorierna har inte bevisats och de är endast teorier. De kan inte heller förklara varför en del kvinnor blir lesbiska utan de kan endast förklara manlig homosexualitet.

14 oktober 2008

 

Källa: CBS 60 minutes (16 maj 2007)