Johan Rockströms TED Talk om jordens system: "Business as usual" är inte längre möjlig

Vetenskap / Natur & miljö

 

”Business as usual” är inte längre möjlig, hävdar Johan Rockström i det faktafyllda talet med namnet ”Let the environment guide our development”.

Rockström är en av de klimatforskare som anser att naturen är oförutsägbar och att katastrofen kan komma när som. Rockström berättar att jorden har flera olika system som gör vår sociala och ekonomiska utveckling möjlig. Alla system kan se stabila ut under långa tidsperioder, eftersom inom de finns ett inbyggt motståndskraft. Helt plötsligt kan däremot ett system destabiliseras. Rockström talar om systemets ”trösklar” som, när de nås och passeras, destabiliserar systemet. Katastrofer och utrotning kan då inträffa. Sakta kommer andra arter att ta över. När människor drabbas av konsekvenserna, kommer vår civilisation, så som vi känner till den, att för alltid gå förlorad. Vi måste börja med att identifiera dessa trösklar och överge vårt linjära tänkande, hävdar Rockström. Effektivitet och optimering måste överges. I stället bör man investera i uthållighet, och i de sociala och ekologiska systemens förmåga att ta stötar och ändå klara sig. Detta är ett helt nytt paradigm.

Vissa system är större än andra och påverkar oss därför på stora sätt. Hit hör klimatet, ozonlagret och havets PH-värde. Sedan finns det nio mindre system vars mål är att reglera och buffra planetens kapacitet och motståndskraft: kvävecykeln, fosforcykeln, biologisk mångfald, funktionerna som reglerar biomassan, kolupptagning, mångfald, luftföroreningar och kemiska föroreningar. De här nio systemen utgör en integrerad helhet som måste vägleda människans verksamhet i den antropocena tidsåldern, då människan är huvudorsaken till jordsystemrubbningar. Jorden är ett komplext självreglerande system. Därför kommer de att bete sig som de tre musketörerna: ”En för alla. Alla för en.” De trösklar som vi redan har överskridit är förlust av biologisk mångfald, kvävetröskeln och vi har också skapat klimatförändringar. Snabbt kan sötvattnet ta slut, havet försuras, forsforn försvinna helt i marken och inte heller får man ta mer jord i anspråk och befolkningsfrågan är ett stort problem, precis som Brown hävdar. Rockström nämner i sitt tal en rad innovativa förändringar och hävdar att 200 länder måste samarbeta mot samma mål.

Tecknen på att klimatförändringarna redan är här kom först 2007, då 40 % av sommaristäcket försvann på Arktis, som enligt Rockström är ett viktigt reglerande biomen för hela jorden. Enligt Brown, författare till ”Civilisationens väg” berodde skogsbränderna och värmeböljan i Ryssland år 2010 på koldioxidutsläppen och klimatförändring som följd. I Pakistan samma år, var temperaturen hela 52 grader Celsius, något som ledde till att glaciärerna på Himalaya smälte och ökade flödena i floden Indus, som senare under året överflödade en femtedel av landet. Samtidigt som katastrofer kommer plötsligt och oväntat, leder de till dödsfall och försämrade försörjningsmöjligheter för en allt ökande befolkning. Dessutom beror sådana katastrofer på flera orsaker, bland annat brist på skog som inte kan absorbera vattnet, för många betande djur på små ytor, och en för stor befolkning som koloniserar stora landsområden. Katastrofen i Ryssland orsakade höjda matpriser över hela världen och enligt Brown, kan en civilisations fall orsakas av brist på mat, något som redan har hänt förut.

Trots allt detta finns det fortfarande många klimatförnekare. Även om man är som en, kan man påstå att Johan Rockströms idé om självreglerande ekologiska system är en fin tanke. Hur många av oss längtar inte "tillbaka" till en miljö med mindre betong och fler träd?