Kognitiv avlastning: Hur Internet alltmer tar över människans minne

KATEGORIER: Vetenskap / Neurologi

Är vår ökande användning av Internet skadlig för vårt minne eller bara ett naturligt steg i vår utveckling?

Kognitiv avlastning: Hur Internet alltmer tar över människans minne

2016-08-17: Vårt ökande beroende av Internet samt enkel tillgång till många resurser tillgängliga på nätet påverkar våra tankeprocesser för problemlösning, minne och lärande.

I en ny studie som publicerades i tidskriften Memory har forskare funnit bevis för en ”kognitiv avlastning” eller en tendens att förlita sig på information på Internet som ett memorandum, som ökar efter varje användning.

Vi tror att minnet är något som händer i huvudet, men i allt högre grad är minnet något som sker med hjälp av verktyg utanför huvudet, menar forskarna.

Benjamin Storm, Sean Stone & Aaron Benjamin utförde experiment för att ta reda på vår sannolikhet att söka efter en dator eller smartphone för att svara på frågor. 

Deltagarna delades först in i två grupper för att svara på några utmanande trivia frågor. Ena gruppen fick endast tillgång till det egna minnet, medan den andra gruppen använde Google. Deltagarna fick sedan möjlighet att svara på efterföljande enklare frågor genom en metod som de själva valde ut.

Resultaten visade att deltagare som tidigare använt Internet för att få information var betydligt mer benägna att återgå till Google för efterföljande frågor än de som förlitat sig på minnet. 

Deltagarna tillbringade också mindre tid med att söka efter svar i minnet innan de sökte svaren på Internet. De var inte bara mer benägna att leta efter svar på Internet igen; de gjorde det mycket snabbare också.

Anmärkningsvärt misslyckades 30% av deltagarna som tidigare konsulterat Internet med att ens försöka svara på en enda enkel fråga från minnet.

"Minnet förändras. Vår forskning visar att när vi använder Internet för att stödja och utöka vårt minne blir vi mer beroende av det. Medan vi tidigare kan ha försökt att komma ihåg något på egen hand, gör vi oss inte besväret nu. Eftersom mer information blir tillgänglig via smartphones och andra enheter, blir vi alltmer beroende av det i vårt dagliga liv. " kommenterade Dr Benjamin Storm.

Denna forskning visar att när man använder en viss metod för faktainsamling uppstår en stor sannolikhet för upprepat beteende. Tiden får utvisa om detta mönster kommer att ha någon ytterligare påverkan på människors minne än vårt beroende av andra informationskällor. Internet är mer omfattande och pålitligare än mänskligt minne som har sina brister. Detta bekräftas av de mer korrekta svar som kom från deltagarna som sökte upp svaren på Google i studien.

Forskarna tror också att i och med vi har tillgång till internetsökningar behovet av att komma ihåg triviala fakta, siffror och tal oundvikligen blir mindre nödvändigt för att fungera i vardagen.

Källa: Innehållet i artikeln ovan kommer från en ursprungling publikation  av Taylor & Francis. som kan redigeras för innehåll och längd.

Journal referens: Benjamin C. Storm, Sean M. Stone, Aaron S. Benjamin. Using the Internet to access information inflates future use of the Internet to access other informationMemory, 2016; 1 DOI:10.1080/09658211.2016.1210171