Fotosyntesens ursprung

Vetenskap / Natur & miljö

(Science Daily) - Atmosfärsyret ökade i mängd på vår planet för cirka 2,4 miljarder år sedan.

Vid detta skede i planetens evolution måste arterna på jorden antigen anpassa sig till detta gift som producerades av cyanobakterier eller dö ut. Syre upprätthåller idag liv på jorden, men när syre började bli vanligt på jorden var detta ämne motbjudande för många arter.

Frågan är också när förmågan att producera syre genom att utnyttja solljuset utvecklades, så att människor, växter och de flesta kända flercelliga livsformerna kunde få användning av det? Ett av de grundläggande stegen i utvecklingen av vår planet var utvecklingen av fotosyntesen i eukaryoter genom en process som kallas för endosymbios..

 

För 1,6 miljarder år sedan fångade en encellig så kallad protist en cyanobakterie som tidigare hade levt för sig själv. Den här processen, som brukar kallas för endosymbios, skapade en plastid, som blev den specialiserade delen där fotosyntesen äger rum i cellerna. Endosymbios är nu för tiden teorin som förklarar hur cellerna fick deras enorma komplexitet och som för inte så länge sedan blev berömd genom biologistens Lynn Magulis arbete. Den här teorin brukar även kallas för ”teorin angående de eukaryotiska organellernas ursprung”..