Mars månar Phobos och Deimos

Vetenskap / Universum och rymden / Solsystemet / Månar

Mars med månarna Phobos och Deimos

Planeten Mars 2 månar är två udda objekt till formen. De är mindre än de flesta städer. Eftersom de är så små, har de endast en mycket svag gravitationskraft, som i sin tur leder till att de inte har den nödvändiga styrkan för att omformas till runda eller sfäriska objekt. Man tror också att dessa två månar i början var asteroider i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter. Jupiters starka gravitationskraft måste ha slungat ut de för att sedan fångas av Mars gravitation.

Deimos Mars måne

Bild: Deimos

Phobos Mars måne

BIld: Phobos

Om ca 50 miljoner år kommer Phobos att krascha in i planeten Mars. Vart århundrade rör sig Phobos 2 meter närmare Mars yta. Med tiden kommer Phobos att antigen krascha in i Mars eller slåss ned i bitar och bilda en ring som de ringar som man kan se runt andra planeter.

Mars månar upptäcktes av Asaph Hall i augusti 1877. Först upptäckte han månen Deimos och sedan, 6 dagar senare, upptäckte han Phobos.
94 år senare tog NASAa Mariner 9, en närmare titt på de två månarna. Den mest intressanta egenskapen hos Phobo var en stor krater som sträckte sig över och in nästan halva månen. Den var 10 km bred.

Hall döpte månarna i enlighet med Ares mytologiska söner. Ares var nämligen den grekiska versionen av den romerska krigsguden Mars. Phobos betyder rädsla eller panik (fobi). Deimos betyder flykt.

Mars månar är bland solsystemets minsta. Phobos är dock lite större än Deimos. Deimos befinner sig närmare planeten Mars och snurrar tre gånger runt planeten varje dag. För Deimos, som befinner sig på längre avstånd, tar det 30 timmar för att göra ett varv runt Mars. Phobos drar sig allt närmare planeten och om 50 miljoner år kommer Phobos att förstöras eller krascha in i Mars. Precis som jordens måne, kan man från Mars endast se en enda sidan av månarna Deimos och Phobos. Båda månarna har stora kratrar och är täckta av damm och lösa stenar. De är bland de mörkare objekten i solsystemet. Månarna verkar vara gjorda av kolrik sten blandad med is och de kan vara infångade asteroider.

Forskare har diskuterat möjligheten att använda en av Mars månar som bas från vilken astronauterna kan observera den röda planeten. Från Mars månar kan man dessutom skicka ut robotar till den röda planeten. Samtidigt kan man bland stenarna på månarna skydda sig mot kosmisk strålning.

Källor:

The Moons of Mars, Kidsastronomy.com

NASA Mars: Moons

2012-03-17