Mars

Vetenskap / Universum och rymden / Solsystemet / Solen och planeterna

Mars

Vår grannplanet, Mars, är planeten som mest liknar Jorden. En dag på Mars är endast 40 minuter längre än en dag på Jorden. På Mars finns det vulkaner, raviner och polära istäcken som expanderar och krymper med årstiderna. Ändå är Mars en röd, kall, dammigt, torr värld.

Mars har varit föremål för intensiva studier under de senaste två århundradena. Utforskandet av den röda planeten har präglats av framgångar och misslyckanden, och har lett till en dramatisk utveckling av kunskap.

Spekulationer om berömda "bevattningskanaler" på Mars i slutet av 1800-talet tog äntligen slut när bilder återvände från NASAs Mariner 4 år 1965. Blomstrande jordbrukscivilisationer är omöjliga på Mars. På 1970-talet sökte NASAs Viking uppdrag liv på Mars yta.

Resultaten som blev att Mars är en livslös planet, väckte fler frågor än svar.

Under de nästa två decennierna gick flera rymdfarkoster från Japan, USA, Europa, och forna Sovjetunionen förlorade.

På 1990-talet gick det bättre. 2004 började ett uppdrag som fortfarande pågår för att avgöra om liv är möjlig på Mars, med tanke på att data från robotiserade upptäcktsresande indikerar att det finns flytande vatten och möjligen beboelig miljö på Mars.  

Mars i mytologin

Mars / Ares Mytologi

I romersk mytologi var Mars krigets och jordbrukens gud. Mars hjälpte dem som kämpade för att skydda sina samhällen men som blev hemma och brukade jorden. Den grekiska motsvarigheten var Ares.

Planeten Mars

Mars yta

Mars är spännande för forskare eftersom dess milda temperatur liknar jordens mer än någon annans planet i vårt solsystem. Nya bevis tyder på att Mars en gång för länge sedan hade floder, bäckar, sjöar och även ett stort hav. Mars atmosfär kom däremot att sakta röra sig ut i rymden och vattnet på planetens yta kom att avdunsta permanent. Det enda vattnet som finns nu kvar på Mars är i frusen form i polarisen och under marken.

Mars brukar ibland kallas för ”den röda planeten” och detta har att göra med planetens färg som är röd. På Mars kan man endast se röd grus och röda stenar överallt.

Upptäcktsresor

Till en början kunde forskare studera Mars med satelliter som flög runt planeten och tog bilder som sedan satelliterna kunde skicka tillbaka till jorden. När vetenskapstekniken blev mer avancerad kunde forskarna skicka rymdfarkoster till Mars, som kunde samla in ännu mer information. Slutligen lyckades rymdforskare landa farkoster på Mars yta.

Månar

Mars har två månar, Deimos och Phobos.