Solen och planeterna

Vetenskap / Universum och rymden / Solsystemet

solen och planeterna

Solen utgör 99,9 procent av solsystemets massa. De fyra planeterna närmast solen - Merkurius, Venus, Jorden och Mars - är små, steniga världar. De har inga ringar och bara jorden och Mars har månar. De fyra yttre planeterna är Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Dessa gasjättar är betydligt större, och de har ringar och många månar.  Dvärgplaneterna anses inte vara några verkliga planeter och hit hör Pluto.

SolenSolen, solsystemet

Vår närmaste stjärna, solen befinner sig i centrum av solsystemet. Solen genererar enorma mängder av värme och ljus och är därmed solsystemets kraftverk. Solen är, direkt eller indirekt, källan till nästan all energi som vi använder. Läs mer om solen

Merkurius

Merkurius, solsystemet

Solsystemets minsta planet är Merkurius, som är närmast solen. Dagtid är temperaturen mycket hög på Merkurius. Under natten är det däremot mycket kalt. Merkurius är också den snabbaste planeten i solsystemet. Ett år på Merkurius är 88 jord-dagar långt.  Läs mer om Merkurius.

Venus

Venus i solsystemet

Av alla planeter, syns Venus bäst på natthimlen. Det beror på att planeten reflekterar mycket ljus på grund dess molntäcke. Vissa tror att Venus är jordens tvillingplanet eller systerplanet. Venus är vår närmaste granne och har en stenig yta. Läs mer om Venus.

Jorden

Jorden

Vi bor på det tredje klotet ifrån solen. Jorden är solsystemets femte största planet. Ett idealt avstånd från jorden gör livet här möjligt, eftersom det finns vatten. Det finns liv överallt på jorden.... Läs mer om Jorden.

Mars

Mars solsystemet

Vår grannplanet, Mars, är planeten som mest liknar Jorden. En dag på Mars är endast 40 minuter längre än en dag på Jorden. På Mars finns det vulkaner, raviner och polära istäcken som expanderar och krymper med årstiderna.  Läs mer om Mars.

Jupiter

Jupiter

Den största planeten i solsystemet är Jupiter. Jupiter är mer än dubbelt så stor som de andra planeterna tillsammans. Jupiter är en snurrande boll av gas med en mycket het flytande kärna under ett rejält tryck.  Läs mer om Jupiter.

Saturnus

Saturnus i solsystemet

Känd för sina fantastiska ringar, är Saturnus den sjätte planeten från solen och den näst största planeten i vårt solsystem. Saturnus snurrar snabbt och därför buktar planeten vid ekvatorn och är tunnare vid polerna. Läs mer om Saturnus.

Uranus

Uranus i solsystemet

Uranus är den första planeten som upptäcktes genom ett teleskop. När William Herschel först upptäckte den här planeten, trodde han att Uranus var en komet. Den sjunde planeten från solen, Uranus, verkar ha vält på sidan! Läs mer om Uranus.

Neptunus

Neptunus i solsystemet

Väderprognosen på Neptunus förutspår stormar, stormar och ännu fler stormar. Kalla vindar stormar genom blåa metanmoln i mer än 2000 km/h. Den åttonde planeten från solen, Neptunus, är en kall och avlägsen plats. Läs mer om Neptunus.

Dvärgplaneterna eller "plutoiderna"

Dvärgplaneter

År 2006 godkände Internationella astronomiska unionen (IAU) dvärgplaneter som en ny klassificeringskategori för objekt i "mellan storlek” i vårt solsystem. För närvarande finns det tre dvärgplaneter: Eris, Ceres och Pluto. Läs mer om dvärgpaneterna