Venus

Vetenskap / Universum och rymden / Solsystemet / Solen och planeterna

Venus

Bild: NASA/JPL-Caltech. Radar uppgifter som samlats in under många år från flera olika källor har använts för att skapa denna vackra, färgkodade porträtt av Venus.

Av alla planeter, syns Venus bäst på natthimlen. Det beror på att planeten reflekterar mycket ljus på grund dess molntäcke. Vissa tror att Venus är jordens tvillingplanet eller systerplanet. Venus är vår närmaste granne och har en stenig yta. Vikten, storleken och sammansättningen liknar jordens. Men Venus skiljer också sig från Jorden på många sätt.

Fortfarande vet man ganska lite om Venus. Under 1970-talet landade en rysk rymdfarkost på Venus yta. Några timmar senare hade sonden brunnit ner på grund av den intensiva hettan. Men man hann ta många bilder och skicka de tillbaka till jorden för forskare att studera.

Venus och jorden bildades ungefär samtidigt och kondenserade ur samma nebulosa. Precis efter bildandet var jorden och Venus ytor och atmosfärer förmodligen ganska lika varandra. Det är de inte längre. Venus är ett inferno där kvävande koldioxid skapar en växthuseffekt och därför är Venus den varmaste planeten i solsystemet.  

Venus är på många sätt jordens syster. Jorden och Venus har nästan lika stor storlek, kemi, gravitation och densitet. Venus består av nästan exakt samma typer av material som jorden. Venus har vulkaner, berg och sand, precis som jorden.

Om de nu skulle vara tvillingar, är Venus Jordens onda tvillingssyster. Något har definitivt gått fel på Venus. Venus är en giftig värld och yttemperaturen är varm nog för att laga en måltid på bara några minuter. Atmosfären innehåller mest koldioxid och ingen levande varelse kan överleva på Venus.

Venus steniga landskap bildades av intensiv vulkanisk aktivitet – en process som pågår idag. Det finns inga kända sätt att undkomma hettan på Venus. På Venus är det ännu varmare än det är på Merkurius, trots att Venus är den andra planeten från Solen och Merkurius den första. Venus har en atmosfär som består av giftig gas med en stor koldioxidhalt. Koldioxiden fångar värme från solen och orsakar mycket höga temperaturer. Venus har därmed den tyngsta atmosfären på de jordlika planeterna. Trycket på Venus är så högt att det kan krossa en människa (och en rymdsond). Temperaturen är så hög att den kan smälta bly.

Men den största skillnaden till Jorden finns i Venus atmosfär. Moln på Venus är inte gjorda av vatten som de är på jorden, utan snarare av koncentrerad svavelsyra, i huvudsak batterisyra. För ca 700 miljoner år sedan, upplevde Venus enorm vulkanisk aktivitet, som översvämmade ytan med ny lava och fyllde atmosfären med växthusgaser, som orsakar en skenande växthuseffekt.  

Även om planeten befinner sig så nära Jorden, är Venus mycket mystisk. Ytan är dolda under varm, giftig luft som främst består av koldioxid. Forskare måste använda radar för att "se" genom Venus moln. Venus har ingen måne eller några ringar.

Global uppvärmning och växthuseffekt på Venus

Man tror att Venus såg ungefär likadant som jorden ut för 4 miljarder år sedan. Men under en period av några miljoner år, fick Venus på grund av sina planetära krafter ett helt annat öde.

Venus avstånd till solen är mindre än jordens. Närheten till solen satte igång en ohejdbar kedja av händelser och omvandlade Venus till ett inferno. På grund av sin närhet till solen var temperaturen på Venus något varmare än på jorden. Men när planeten värmdes upp förångades vattnet. Ökningen av vattenånga i atmosfären började skapa ett växthuseffekt som inte kunde stoppas.

Växthuseffektgaser suger upp varmluft som inte kan komma ut i rymden. Ökningen av vattenånga fick temperaturen att stiga ytterligare, vilket orsakade att ännu mer vatten avdunstade, något som medförde att temperaturen steg ytterligare.

I dag tror man att all vatten på Venus har försvunnit och avdunstat i atmosfären. Denna atmosfär fångar solens energi på ett effektivt sätt och ytan är mycket varmare än normalt. Temperaturen på Venus kan nästan nå 482 grader Celsius.

Jorden har ett skyddande skikt som kallas ozonskiktet. Detta viktiga skikt skyddar jorden från solens ultravioletta strålning. Venus har inte samma ozonskikt och därför kommer ultraviolett strålning från solen att hamna i Venus atmosfär. Under många miljarder år har denna strålning långsamt brutit ner vattenmolekyler till vätgas och syrgas. Därför finns det idag bara lite vatten kvar på Venus.

Hur är det på Venus?

Hur är det på Venus? Varmt, förvirrande och ganska äckligt. För att komma till ytan på Venus, måste man passera genom moln av svavelsyra, vindar av orkanstyrka och blixtar. På Venus är växthuseffekten bortom all kontroll och det kan bli så mycket som 482 grader varmt; varmare än det är på Merkurius.

På Venus är det dessutom dimmigt. Venus atmosfär är så tung att om en människa skulle landa där, skulle det kännas som om man var djupt nere i havet. Dessutom är trycket så starkt att det skulle krossa en. Även starka rymdskepp i metall krossades inom bara några timmar på Venus yta.

Venus snurrar bakåt och därför går solen upp i vänster och ned i öster. Eftersom planeten roterar så sakta, är en dag på Venus längre än ett år. En dag på Venus är fyra månader lång.

Geografi

Venus har många vulkaner, kanske fler vulkaner än någon annan planet i solsystemet. Till skillnad från vulkanerna på jorden som ibland kan bryta ut, bryter de inte ut lika våldsamt på Venus. Vissa forskare tror att de inte bryter ut alls. Man tror i stället att lavan helt enkelt rinner ut på ytan.

Venus har några bergiga områden och några slätter. Venus har kratrar och det finns även bevis på att marken på Venus för länge sedan flyttade sig precis som jordens yta rör sig idag. Men till skillnad från jordens yta, finns det inga bevis på att Venus har tektoniska plattor.

Från väst till öst

Venus roterar långsamt och en dag på Venus varar i mer än 100 jorddagar. Venus roterar däremot även i motsatt riktning i jämförelse med de flesta andra planeter. Därför kommer solen på Venus att stiga upp i väster och gå ner i öster.

Uppdrag

VenusVenus var den första planeten som kunde observeras med hjälp av rymdsonder. Över 20 ryska och amerikanska uppdrag, har gjort att mer information har samlats på Venus än på någon annan planet, förutom Jorden. I Galileo uppdraget använder infrarött ljus för att kunna se molnen på Venus. Magellan rymdfarkosten var den första planetariska utforskaren som lanserades från en rymdfärja vid namn Atlantis, 1989. Magellans radar trängde genom Venus tjocka moln och kartlagde 99% av planetens yta. Framtida uppdrag för att studera planetens yta är planerade för år 2013 och år 2020.  

Venus har ungefär samma storlek, massa, densitet och sammansättning som jorden. Fram till 1960-talet, spekulerade forskare att Venus kan vara mycket jordliknande, med frodiga, tropiska skogar.

Denna uppfattning ändrades när nya observationer bekräftade överhettade ytor med temperaturer över 400 ° C (750 ° F) och tryck nästan hundra gånger så stor som det som finns på jorden.

I dag finns det bevis på att flytande vatten har funnits på Venus när planeten fortfarande var ung. Flytande vatten är viktig för livet på jorden. Det är däremot osäkert om liv har tidigare funnits på Venus. Forskare anser däremot att encelliga organismer kan överleva i den hårda men ändå stabila atmosfären på Venus.

Venus i Mytologin

Venus blev uppkallad efter den grekiska gudinnan för kärlek och skönhet, eftersom planeten är så vacker på natten. Motsvarande gudinna i grekisk mytologi var Afrodite. Venus är den enda planeten i solsystemet som blev uppkallad efter en kvinna. Nästan alla fenomen på Venus har blivit uppkallade efter berömda kvinnor.

Venus vs. Jorden

Jorden vs. VenusMänniskor från många olika kulturer har kallat Venus morgonstjärnan eller aftonstjärnan. Det beror på att Venus alltid visar sig strax efter solnedgången och strax före soluppgången. Venus är efter månen och solen det ljusstarkaste objektet på himlen. Från jorden kan man se att Venus har olika faser, precis som månen har.

Även om Venus är täckt av moln, precis som jorden, består molnen av svavelsyra och koldioxid och inte av vatten. En del egenskaper är helt skilda från jordens. Till skillnad från jorden roterar Venus inte i samma riktning som den färdas mot runt solen. Venus roterar långsamt baklänges eller motsols. Därför går solen upp i väster och ner i öster på Venus. Det tar 225 jorddagar för Venus att göra ett varv runt solen och 243 dagar för att rotera runt sin egen axel.  

2012-03-13