Saturnus

Vetenskap / Universum och rymden / Solsystemet / Solen och planeterna

Saturnus i solsystemet

Känd för sina fantastiska ringar, är Saturnus den sjätte planeten från solen och den näst största planeten i vårt solsystem. Saturnus snurrar snabbt och därför buktar planeten vid ekvatorn och är tunnare vid polerna. 

Saturnus

Bild Credit: NASA / JPL / Space Science Institute

Trots det imponerande utseendet, är ringarna runt Saturnus endast ca 10 m tjocka! Ringarna består av miljarder olika partiklar som mestadels består av is som skapar vågor och andra strukturer.

Två små månar kretsar inom luckorna i ringarna, och håller luckor öppna. Forskarna är fortfarande inte säkra på exakt hur gamla ringarna är, men det är klart att ringarna vi ser i dag inte alla skapades på exakt samma sätt.

Saturnus i mytologin

Saturnus - Kronos - i mytologin

Saturnus var den romerska jordbruksguden. Grekernas motsvarighet var Kronos. Saturnus var son till Uranus och far till Jupiter. Saturnus störtade sin far för att bli gudarnas kung, men störtades i sin tur av sin son Jupiter.

Planeten Saturnus

Saturnus storm

Saturnus liknar på många sätt Jupiter, men är mycket mindre i storlek. Saturnus är den näst största planeten i vårt solsystem och den är en gasjätte precis som Jupiter. Under molnen som består av metan, väte och helium, omvandlas så småningom himlen till vätska och blir en del av ett stor hav av flytande kemikalier. Liksom på Jupiter, finns det ibland stora stormar på Saturnus och en av dem kan ses på bilden ovan.

Saturnus är den minst täta planeten i vårt solsystem och består mestadels av väte och helium, de två lättaste elementen i Universum. Saturnus är därför den lättaste planeten som vi känner till. Gravitationskraften är inte heller mycket större än jordens, även om planeten är mycket stor i jämförelse med jorden. Därför skulle du väga bara lite mer på Saturnus än du väger på jorden. Forskarna tror att Saturnus är så pass lätt att den skulle kunna flyta på vatten, i och med att planeten består av väte och helium, något som gör planeten så lätt.

Eftersom planeten Saturnus inte är tung och eftersom Saturnus snurrar snabbt, är den inte helt rund. Liksom Jupiter är Saturnus bredare i mitten och smalare nära polerna.

Saturnus ringar och Månar

Saturnus är känd för sina ringar. Jupiter, Uranus och Neptunus har också ringar. Saturnus ringar är mycket breda men mycket tunna. Bredden på ringarna är cirka 273 266 km. Saturnus ringar är indelade i 7 grupper: ringa A, B, C, D, E, F och G. Ringarna består av partiklar av is, damm och stenar. Ringarna hålls på plats av gravitationen från Saturnus månar, som också skapar luckor mellan ringarna.

Saturnus har 53 officiella månar och 9 inofficiella månar. Den mesta kända månen är Titan. Den är den näst största månen i solsystemet efter Jupiters Ganymedes. Titan är större än planeten Merkurius. Några av de andra månarna är Atlas, Calypso, Dione, Enceladus, Hyperion, Iapetus, Janus, Mimas, Phoebe och Tethys.