Uranus

Vetenskap / Universum och rymden / Solsystemet / Solen och planeterna

Uranus

Uranus är den första planeten som upptäcktes genom ett teleskop. När William Herschel först upptäckte den här planeten 1781, trodde han att Uranus var en komet. Den sjunde planeten från solen, Uranus, verkar ha vält på sidan! Ena polen – och sedan den andra – visar sig för solen i planetens långa bana. Teleskopen som Herschel använde och som han byggde själv kan du se på bilden nedan.

William Herschels teleskop

Uranus hade observerats tidigare i astronomins historia, men man trodde att Uranus var en annan stjärna.

Uranus är den tredje största planeten i vårt solsystem. Uranus har nio stora ringar och 27 kända månar. Bilden ovan (Credit: NASA) togs i infrarött ljus och avslöjar molnstrukturer som normalt inte är synliga för det mänskliga ögat.

Metangas i den övre atmosfären absorberar rött ljus, vilket ger planeten dessblågröna färg. Uranus snurrar på sin sida, troligen på grund av kollision med ettstort föremål tidigt i solsystemets historia.  

Uranus i mytologin

Uranus var himlens gud och gudarnas kung i grekisk mytologi, tills han störtades av sin son Saturnus, som i sin tur störtades av Jupiter. Uranus var gift med Gaea, "Moder Jord".

Planeten Uranus

Uranus gravitationskraft är mindre än jordens. På Uranus skulle vi väga några kilo mindre än vi gör på jorden. Ändå är planeten som du ser på bilden till höger mycket större i jämförelse med jorden.

Uranus i jämförelse med jordenLiksom Jupiter och Saturnus, är Uranus en gasjätte. Uranus är däremot annorlunda. Till skillnad från alla andra planeterna och de flesta månar i vårt solsystem, snurrar Uranus på sin sida. Man tror att detta beror på att en mycket stor objekt kraschade i den här planeten för länge sedan. Kraschen var så stark att den helt ändrade inriktningen av Uranus planetariska rotation. En nyare teori hävdar däremot att lutningen ändrades eftersom en annan planet drog ifrån Uranus en måne för länge sedan, när vårt solsystem var nytt. Man tror att dragningskraften som månen hade när den drogs bort orsakade lutningen.

Den tjocka atmosfären på Uranus består av maten, väte och helium. Men Uranus är en kall plane och brukade kallas för isjätten. Man tror att Uranus mestadels består av sten och is och att planeten har en stenig kärna.

Man tror också att det finns biljoner stora diamanter på Uranus yta på grund av det enorma planeteriska trycket.

Forskarna tror även att det finns ett stort hav på ytan av Uranus, men att havet är hett med en temperatur på 2760 grader Celsius.

Uranus är annars nästan identisk med planeten Neptunus.

RingarUranus Ringar

Uranus har två ringar men de är inte utsträckta så långt som Saturnus ringar. Ringarna består av svarta dammpartiklar och stora stenar. De upptäcktes den 10 mars 1977.

Månar

Uranus har 27 månar. Fem av dessa månar är stora, medan resten är mindre. Den största månen är Titania, följd av Oberon, Umbriel, Ariel och Miranda. Några av de mindre månarna heter Belinda, Bianca, Caliban, Cordelia, Cressida, Desdemona, Juliet, Ophelia, Portia, Puck och Rosalind.