Dvärgplaneterna eller plutoiderna i solsystemet

Vetenskap / Universum och rymden / Solsystemet / Solen och planeterna

Dvärgplaneterna

År 2006 godkände Internationella Astronomiska Unionen (IAU) dvärgplaneter som en ny klassificeringskategori för objekt i "mellan storlek” i vårt solsystem.

För närvarande finns det tre dvärgplaneter: Eris, Ceres och Pluto (som har degraderad från sin tidigare status som en planet).

År 2008 beslöt IAU att begreppet plutoid ska användas för att beskriva dvärgplaneter som liknar Pluto.

Pluto, MakeMake och Haumea kretsar kring solen på utkanten av solsystemet i Kuiperbältet. Eris, ett transneptuniskt objekt, befinner sig ännu längre ifrån solen.

Pluto, MakeMake och Haumea kretsar kring solen på utkanten av solsystemet i Kuiperbältet. Eris, ett transneptuniskt objekt, befinner sig ännu längre ifrån solen.

År 2006 klassificeringssystem för objekt i solsystemet:

1. Små solsystemskroppar (asteroider och kometer)

2. De stora 8 planeterna (Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus)

3. Dvärgplaneterna, en ny kategori av små planeter

Det finns för närvarande 5 officiella dvärgplaneter.

1. Pluto, tidigare den minsta av de nio traditionella planeterna, fick dvärgstatus.

2. Ceres, den största asteroiden i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter, förklarades också dvärgplanet.

3. Eris  var en av de första tre objekt som klassificerats som en dvärgplanet, tillsammans med Pluto och Ceres. 

4. Makemake, en dvärgplanet i solsystemet som upptäcktes i mars 2005 av en grupp astronomer ledda av Mike Brown. Makemake blev officiellt en dvärgplanet i juli 2008.

5. Haumea. Ett av de märkligaste föremålen i det yttre solsystemet klassificerades som en dvärgplanet och fick namnet Haumea. Haumea är den femte dvärgplaneten efter Pluto, Ceres, Eris och Makemake.

 

Planeter ska kretsa kring solen och skall ha en rund sfärisk form. Om de inte kretsar runt solen utan kring ett annat objekt, till exempel en planet, kallas de månar. Asteroider har oregelbunden form, även om de kretsar kring solen, men på grund av deras form, är de inte planeter. Planeter har också förmågan att rensa mindre föremål ur sina banor genom att antigen suga de små kropparna i sig själva eller kasta dem ur sin omloppsbana. Dvärgplaneter har de flesta egenskaper, förutom att de, på grund av sina svagare vikter inte kan rensa ut sina banor.

Antalet dvärgplaneter förväntas växa. Forskarna tror att det kan finnas cirka 70 dvärgplaneter i det yttre solsystemet och att de flesta av dessa objekt redan är upptäckta. Men eftersom de befinner sig så långt borta, vet vi inte hur stora de är och vilka egenskaper de har. Därför kan vi ännu inte avgöra om de är dvärgplaneter eller inte. Totalt, om man även tar med i beräkningen de objekt som ännu är oupptäckta, tror man att det kan finnas cirka 200 dvärgplaneter i utkanten av solsystemet.

Via Windows to the Universe

Sidan senast uppdaterad 2012-03-15