Merkurius

Vetenskap / Universum och rymden / Solsystemet / Solen och planeterna

Merkurius roterar runt solen i en så kallad äggformad bana. Därför kommer Merkurius ibland närmare solen och ibland längre bort från solen. Planeter med cirkulära banor har alltid samma avstånd från solen.

Solsystemets minsta planet är Merkurius, som befinner sig närmast solen. Dagtid är temperaturen mycket hög på Merkurius. Under natten är det däremot mycket kallt. Merkurius är också den snabbaste planeten i solsystemet. Ett år på Merkurius är 88 jorddagar långt. 

Merkurius är tung

På grund av närheten till solen, tog Merkurius, i sin utveckling, en annorlunda kurs i jämförelse med de övriga planeterna. Merkurius består i mångt och mycket av tyngre element, framför allt järn. Planeten är en stor metallkula av järn med en tunn silikatskorpa. Kärnan utgör cirka 75 % av planeten. Dess tunna mantel är endast cirka 500-600 km tjock. Merkurius, är efter jorden, solsystemets näst mest täta.

Merkurius har rynkor

När Merkurius kärna svalnade, krympte den i storlek. Därför blev den bergiga skorpan skrynklig. Merkurius' kärna har inte svalnat helt. Nyligen fann forskare bevis på att Merkurius har en smält kärna.

Merkurius har kratrar

Merkurius kratarKometer och meteoriter krockade med Merkurius yta när den bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan, och därför har Merkurius många kratrar. Dess yta liknar månens yta. I denna lilla kvädande värld, finns även stenar, platta slätter, djupa dalar och branta klippor. Merkurius har sett likadan ut hela tiden. 

Alla himlakroppar i solsystemet har gått via liknande kollisioner, men många av planeterna har en förmåga att läka sig själva genom naturliga geologiska processer. Eftersom Merkurius skorpa är tjock och hård, kan ingen vulkanisk aktivitet komma upp till ytan. Merkurius kommer därmed att behålla sina ärr.

Merkurius i mytologin

Merkurius

Inom mytologin var Merkurius den romerska versionen av den grekiska guden Hermes. Han var budbäraren för de andra gudarna, och av denna anledning åskådliggöras oftast Merkurius i bilder med bevingade sandaler. Förutom att leverera meddelanden, var han resenärernas och handelsmännens beskyddare. Legenden säger att Merkurius bevingade sandaler gav honom super hastighet. Merkurius fick sitt namn efter den snabbaste av alla gudarna eftersom planeten rör sig snabbast i vårt solsystem.

Merkurius har ingen atmosfär

Planeten Merkurius är för liten och väger för lite för att kunna utveckla en atmosfär. Alla gaser från planeten försvinner snabbt ut i rymden. Dessutom är Merkurius så pass nära solen att all atmosfär blåses bort av solvinden. Därför finns det ingen luft på Merkurius.

Extrema temperaturer

Merkurius är lite större än jordens måne. Den sida som är vänd mot solen kan nå cirka 800 grader Fahrenheit. Temperaturen på natten kan däremot sjunka till nästan -300 grader Fahrenheit. Detta beror på att Merkurius inte kan reglera temperaturen eftersom den inte har någon atmosfär.

Tid på Merkurius

På grund av närheten till solen, roterar Merkurius sakta runt sin egen axel och därför är en dag på Merkurius cirka 58,5 jorddagar lång. Men det tar endast cirka tre månader (88 jorddagar) för Merkurius att göra ett varv runt solen. Därför är egentligen Merkurius solsystemets snabbaste planet i detta avseende.

Hur är det på Merkurius?

MerkuriusPå Merkurius verkar solen vara tre gånger större än på jorden. På grund av Merkurius vilda elliptiska eller äggformade bana, stiger morgonsolen för en kort stund för att sedan gå ner och stiga upp igen. Samma sak händer vid solnedgången. Merkurius kretsar snabbt runt solen men den snurrar mycket långsamt runt sin egen axel. En rotation runt den egna axeln tar hela 59 jorddagar. På grund av dess snabba bana och långsamma rotation, går det cirka 178 jorddagar mellan soluppgångarna på Merkurius.

Trots att Merkurius befinner sig så nära solen är Venus varmare.

Temperaturskillnaden mellan dag och natt är mycket stor, hela 530 grader Celsius. Detta beror på att Merkurius inte har så mycket luft eller atmosfär för att hålla värmen kvar när solen har slutat skina. Den tunna atmosfären innebär också att meteorer inte brinner upp innan de träffar planetens yta, och därför är Merkurius yta täckt av kratrar. Merkurius liknar i stort sett vår måne.

Det finns inget flytande vatten på Merkurius, men det är möjligt att det finns lite is i djupa kratrar. Merkurius har berg och dalar precis som jorden har. Vissa klippor är mycket höga.

För att kunna besöka Merkurius skulle man behöva en särskild rymddräkt för att skydda sig mot både solens strålning och nattens extrema kyla. Även NASA:s Messenger rymdskepp behöver en särskild nyans för att skydda den mot solens brännande värme och strålning.

Uppdrag Merkurius

Mariner 10Att förstå Merkurius är av betydelse för oss eftersom man kan lära sig mer om alla jordlika planeter. Ryndfarkosten Mariner 10 (bild vänster) gjorde tre förbiflygningar förbi Merkurius år 1974 och 1975. Forskarna fick veta att planeten har en tunn atmosfär och ett magnetiskt fält. Sonden kartlagde häften av planeten och tog tusentals bilder.

Messenger MerkuriusDen 18 mars 2011 blev Messenger (bild höger) den första rymdfarkosten att kretsa runt Merkurius. Rymdfarkosten Messenger utformades för att kartlägga sammansättningen av den inre strukturen hos den minsta och innersta planeten i vårt solsystem: Merkurius. Dessutom ville man studera magnetfältet, den inre strukturen, jordskorpans sammansättning, den geologiska evolutionen och exosfären. För att kunna studera allt detta behövde Messenger åtta olika instrument.  

Merkurius vs. Jorden

Merkurius är den minsta planeten i vårt solsystem men dvärgplaneter, såsom Pluto, är ännu mindre. Om jorden var lika stor som en baseball skulle Merkurius vara lika stor som en golfboll. I själva verket är Merkurius lite större än jordens måne. I likhet med månen har Merkurius en för tunn atmosfär för att stoppa kollisioner och är därmed täckt med kratrar.

Merkurius i jämförelse med Jordens storlekFrån jorden kan Merkurius endast ses vid skymningen eftersom den befinner sig så nära solen och bländas av solskenet. Eftersom det är så svårt att se den här lilla planeten kände inte tidiga astronomer till dess existens. Merkurius är också en liten planet. Jorden är 2,6 ggr större än Merkurius.

Merkurius inre är förmodligen mycket lik jordens. Eftersom Mariner 10 upptäckte ett magnetfält på Merkurius, tror forskarna att kärnan, precis som jordens kärna, består mestadels av järn.

2012-03-13

Källor:

MESSENGER spacecraft brakes into orbit around Mercury (UPDATED)

Mecury, Kids astronomy