Att sova med TV-n på och annat artificiellt ljus leder till viktökning

Vetenskap / Medicin

Sömn i mörka rum är bättre för kvinnors vikt enligt stor amerikansk studie.

Sömn i mörka rum är bättre för kvinnors vikt enligt stor amerikansk studie.

2019-06-12 Att sova med tv:n på eller med tänt ljus i sovrummet är en anledning kvinnor går upp i vikt, enligt en ny amerikansk studie, som publicerades den 10 juni i tidningen JAMA Internal Medicine.

43722 kvinnor ingick i studien. Deltagarna var i åldrarna 35-74 år. När studien började hade ingen av kvinnorna någon erfarenhet av cancer eller hjärt-kärlsjukdomar. Inte heller arbetade de skift eller var gravida.

Kvinnorna fick fylla i ett studieformulär som innefattade frågor om kvinnor sov utan ljus, med ett litet nattljus, ljus utanför rummet, tänt ljus eller med tv:n på.

Forskarna kunde också jämföra kvinnornas vikt, höjd samt midje- och höftomkrets vid studiens början och fem år senare.

Därmed kunde forskarna studera sambandet mellan exponering för konstgjord ljus på natten och viktuppgång jämfört med vikten hos kvinnor som rapporterade att de sov i mörka rum.

Resultaten varierade beroende på hur mycket ljus man utsatte sig för nattetid. En liten nattlampa var inte associerad med någon viktökning. Kvinnor som sov med tänt ljus eller TV:n på löpte större risk för att gå upp 5 kg fem år senare. Sambandet mellan viktökning och ljus som kom från utsidan av rummet var blygsam.

Även om dålig sömn associerades i sig med viktökning i sig, kunde även ljusförhållandena i sovrummet i sig också ge upphov till viktökning.

Forskarna noterade också att för många som bor i stadsmiljöer, är ljuset på natten vanligare och bör övervägas. Strålkastare, neonskyltar och andra ljuskällor kan undertrycka sömnhormonet melatonin och rubba den naturliga 24-timmars ljusmörkercykel av cirkadiska rytmer.

"Människor är genetiskt anpassade till en naturlig miljö bestående av solljus under dagen och mörker på natten", hävdar Chandra Jackson, medförfattare i studien. "Exponering för artificiellt ljus på natten kan förändra hormoner och andra biologiska processer på sätt som ökar risken för hälsotillstånd som fetma."


Källa:

Sleeping with Artificial Light at Night Associated with Weight Gain in Women, 2019-06-10, NIH

Referens:

Yong-Moon Mark Park, Alexandra J. White, Chandra L. Jackson, Clarice R. Weinberg, Dale P. Sandler. Association of Exposure to Artificial Light at Night While Sleeping With Risk of Obesity in WomenJAMA Internal Medicine, 2019; DOI: 10.1001/jamainternmed.2019.0571