Hur man utvecklar bättre självförtroende och självkänsla

Livsstil / Guider

hur man förlåter

Självförtroende kan definieras som individens förmåga att tro på sin förmåga att prestera. Det kan röra sig om alla sammanhang i livet.

Dåligt självförtroende paralyserar ens förmåga att göra något av sitt liv. Intimt förknippat med självförtroende är individens självkänsla. Har man en god självkänsla, är man medveten om vad man gå för, så man slipper överskatta eller underskatta ens förmåga. Självkänsla har egentligen med självkännedom att göra.

Här beskrivs några sätt att snabbt utveckla bättre självkänsla och bättre självförtroende.


Känn dig själv!

Var medveten om vem du är på insidan. Vilka är dina svagheter och styrkor? När folk trycker på dina knappar uppstår ett förträffligt tillfälle att lära känna dina svagheter. Acceptera dessa mjuka känsliga sidor hos dig själv, de är en del av dig, av det som gör dig unik. Att känna till sina svagheter och acceptera dem, gör att man snabbare inser om någon annan manipulerar en inför att tappa självförtroendet och ge upp ens planer.

Ta ansvar för dina handlingar!

Lär dig av dina misstag och erkänn för dig själv att du ibland gör misstag. Erkänn också för andra att du har gjort ett misstag och be om förlåtelse. Misstag är läxor som man inte bör undfly eftersom via misstag lär man sig mycket om sig själv och om vem man är som person. Dessutom blir man lättare förlåten av andra om man erkänner att man har gjort fel. Mycket ångest kan också undvikas när man erkänner sina misstag för sig själv, i och med man också förlåter sig själv. Ingen är perfekt, alla människor gör misstag. Om man bortser från dessa misstag, utvecklas man inte som människa. Att erkänna sina misstag innebär att man också erkänner att man vill bli bättre på det man gör och att man vill utvecklas som person.

Gör ett jobb från början till slut!

Om man slutför ett jobb från början till slut, känner man att man kan och att man verkligen klarar av saker på egen hand. Detta har en positiv effekt på både självkänsla och självförtroende. Ta inte dig äran för saker som andra har gjort och hjälpt till med. Definitivt bör du däremot alltid ta äran för dina egna insatser.


Jämför dig inte med andra!

Den största fällan är jämförelse med andra människor. Att göra sig beroende av både hur man uppfattar andras värde och prestationer samt hur du man själv tror att man blir uppfattad skapar dålig självkänsla och kan påverka självförtroendet negativt. Både jämförelse nedåt och uppåt är farlig. När man jämför sig själv med någon som man tycker är sämre, mår man tillfälligt bättre och man slutar med att man överskattar sig själv. Om den här personen vid något tillfälle hinner ikapp dig eller även överskrider din egen prestation och förmåga, kommer du att börja känna dig underlägsen. När du jämför dig med folk som du tycker är bättre, mår du dåligt för att du inte är lika bra, enligt din egen uppfattning. Då slutar du med att vänta tills den här personen misslyckas för att må lite bättre. Livet går upp och ner för alla och livet består av en lång rad av både segrar och misslyckanden för alla människor. Lägg inte din egen självkänsla, självuppfattning och upplevelse av lycka i någons annans händer. Den enda personen som du bör jämföra dig med är dig själv.


Du behöver inte bevisa något för någon annan!

Andra människor lyckas ibland utmana oss på många olika sätt. En del människor kommer att påpeka att vi har brister och att vi har gjort misstag. Om man är medveten om sina brister och är beredd att lära sig av sina misstag, kommer dessa människor att vara våra lärare. Om man blir kritiserad, bör man omfamna kritiken och göra en egen bedömning huruvida man vill korrigera just den grejen eller inte. Det är alltid upp till dig själv.

Mobbarna är också personer som kommer att försöka sätta sig över andra. Dessa personer har dålig självkänsla eller personlighetsstörningar. De har liten insikt i vad som får de att ticka och de känner inte sig själva. När en mobbare kommer och säger att du är värdelös, bör du veta innerst inte att det inte alls är så. Du bestämmer hur du uppfattar dig själv. När du har accepterat dig själv och är medveten om dina brister, svagheter och styrkor, kan någons elaka kommentarer inte rubba självförtroendet.

Andra personer kommer så klart att omedvetet utmana oss på många olika sätt. Vi blir nervösa när vi hör att någon har uppnått något som är otroligt bra och vi vill gärna själva ha den upplevelsen. I sådana situationer bör man fråga sig själv: ”Är det verkligen vad jag vill ha eller vill jag ha detta själv bara för att det är önskvärt enligt samhällsnormerna?” Skillnaden är viktigt eftersom det råder oftast en stor skillnad mellan det tryck samhället har över individerna med sina ”måste ha” och vad man själv önskar sig. Om någon annan har uppfyllt din dröm, kan man be om råd istället och man bör också inse att man kanske helt enkelt inte har samma möjligheter eller att personen har startat sin strävan långt tidigare. Du kommer dit själv så småningom, om det verkligen är något för dig.

Gör det som är rätt!

Vi har alltid hört uttrycket: ”Gör det som känns rätt!”. Vi har i vårt inre en inre kompass. Våra känslor berättar för oss vad som är rätt och vad som är fel. Därmed är det viktigt att du följer den här kompassen och att du gör det som är rätt. Rätt och fel spelar roll för hur vi uppfattar oss själva. Man slipper ånger, ångest, smärta på grund av att man inte agerar i kongruens med den inre kompassen. När man gör rätt ifrån sig blir man också en positiv förebild för andra. Konsekvenserna för både självkänslan och självförtroendet är alltid positiva.

Ha realistiska och till och med låga förväntningar!

För stora förväntningar gör att man oftast blir så nervös att man inte presterar på ett bra sätt. Den energi som man bör lägga ner på själva jobbet, lägger man i stället på att oroa sig inför hur man kommer att prestera. Har man istället låga förväntningar kan man verkligen göra sitt allra bästa i kongruens med ens verkliga förmågor som också blir bättre genom själva processen. Då kan man verkligen fokusera. Eftersom man alltid kommer att prestera långt bättre än man tror, kommer självförtroendet att öka. Samtidigt blir man klarare över vad man verkligen går för, något som skapar en starkare självkänsla.