Horoskop

Personliga horoskop som tar i beräkning hur himlen såg ut när du föddes, kan bland annat beställas på astrologisidan.se.

Saturnus i skytten: Krossade illusioner

Saturnus i skytten

Saturnus är restriktionernas, begränsningarnas, asvarets planet. Planeten associeras med de stora läxorna i livet som får oss att växa upp och mogna.

Saturnus spenderar cirka 2,5 år i varje tecken och går in i skyttens tecken den 23 december 2014. På grund av en retrograd rörelse under 2015, kommer Saturnus tillbaka i skorpionen mellan den 15 juni-18 september. Under dessa tre månader påverkar Saturnus skorpionen. Men den 18 september är Saturnus redo för att påverka skyttens tecken fram till december 2017. Om tre år kommer människor att se helt annorlunda på saker och ting, på grund av Saturnus’ förmåga att riva ner saker och ting samt etablera något nytt.

Saturnus i skytten: Acceptera verkligheten eller utveckla en djup pessimism?

Skytten associeras med utforskning, nya länder, kulturer, traditioner och framför allt nya idéer. Det nionde huset som skytten styr över brukar därmed kallas huset för högre utbildning, långa resor och distansrelationer. Allt som är främmande och nytt, äventyr, internet, politik, religion, världsåskådningar, styrs av skytten. Saturnus i skytten kommer att frigöra oss från illusioner. Vi kommer att se den bistra verkligheten och hantera den på bästa sätt. Saturnus kommer därmed att förändra vår syn på världen. Den största faran som uppstår med Saturnus i skytten, är däremot pessimissm. Därför är det viktigt att hjälpa de människor som förlorat tron på det positiva återfinna glädjen, lyckan och tron på att man kan kultivera sådana saker.

Saturnus i skytten kvadratur Neptunus i Fiskarna

Saturnus i skytten befinner sig i ett märkligt förhållande till Neptunus, illusionens, drömmarnas, planet, i fiskarna. Neptunus associeras även med andlighet, kreativitet, lögner och droger. Utmaningen blir därmed stor för oss, eftersom vi gärna vill hålla kvar vid våra illusioner, något som ibland visar sig vara omöjligt, och vi slutar med att känna oss kränkta, vilseledda, lurade. Den stora risken är inte bara att andra människor lurar oss utan lika stor är risken att vi lurar oss själva.

Kognitiv dissonans

Inom socialvetenskaperna använder man uttrycket kognitiv dissonans för den obehagliga känsla som oftast uppstår när man står ansikte mot ansikte med flera teorier om världen som är motsägelsefulla. Man kan exempelvis se hur fruktansvärda vissa handlingars konsekvenser är för samhället, men eftersom man inte kan klandra någon som man ser upp till, ändrar man i stället sin attityd till själva handlingarna. Dåliga politiska beslut som leder till att låt oss säga människor hamnar i arbetslöshet eller hemlöshet, gör att man för att undfly ångesten som uppstår resonera att ”ingen politik är perfekt” eller att ”de får skylla sig själva” eller att ”i varje samhälle kommer vissa människor att hamna i misär”.

Den speciella relation som Saturnus har till Neptunus kommer däremot att göra det svårt för oss att bortförklara det uppenbara. Illusionerna kommer att krossas, en efter den andra, oavsett hur mycket vi försöker hålla kvar vid dem. Därmed bör man med Saturnus i skytten ha ett öppet sinne, acceptera att det finns olika perspektiv på tillvaron. Inte heller bör man ständigt ha klara förväntningar, eftersom allt kan gå åt motsatt håll.

Om vi tittar tillbaka på allt som har skett med Saturnus i skorpionen, kan man förstå vad skorpionen står för. Skorpionen förknippas med våra drifter och behov, död och återfödelse, våra icke så bra sidor. Skorpionens tecken har också påverkats av en rad förmörkelser. Ute i världen har vi också sett mycket våld, massaker och krig. Fler och fler böcker kommer ut som handlar om psykopater och deras brist på skuld, skam och empati.

Saturnus i skytten och frågan om politisk eller religiös extremism

Vissa astrologer menar att Saturnus i skytten kan leda till att våra religiösa eller poslitiska idéer förstärks, något som kan förvärra religionskrigen och de nationalistiska idéerna kan därmed leda till förföljelse och marginalisering av vissa grupper i samhället.

Å andra sidan kommer Neptunus att hjälpa oss att vakna upp, oavsett hur obehagligt det är och de extremistiska idéerna kommer att krossas, en efter en. Vissa misstag som görs på grund av felaktiga uppfattningar kan kosta oss dyrt. Utmaningen är däremot att lära sig av sina erfarenheter och konsekvenserna av sitt handlande, för då slipper man upprepa samma gamla misstag.

Stor trigon i eldtecken under våren 2015: Saturnus-Uranus-Jupiter

Ändå kommer Saturnus på grund av trigonen till Uranus i Väduren att kunna integrera nya revolutionära idéer. Dessutom är Saturnus under första halvåret 2015 inblandad i en harmonisk stor trigon med Uranus i Väduren och Jupiter i Lejonet. Saturnus i Skytten får en bra start så att säga – vi är bra på att nyfiket söka efter nya kreativa sätt att se på världen. Många "aha" upplevelser fyller i kunskapsluckorna eller ger svar på frågor som man alltid har haft. Vi kan uttrycka våra nya sätt att tänka och se på världen inledningsvis kanske via konst och litteratur. Tillsammans kommer människor att förändra sitt sätt att se på världen. På så vis kommer illusioner som förstörs att ständigt kunna integreras i vårt sinne.

Saturnus trigon Uranus, September 2014-December 2017

Under det andra halvåret försvinner den stora trigonen med Uranus och Jupiter, eftersom Jupiter går in i Jungfrun, men Uranus kommer fortfarande att harmonisera med Saturnus. De djupa insikterna och nya tankar och idéer som är lämpliga kan därmed krossa gamla sådana.

Förmodligen kommer Saturnus också att vara med och etablera internationella organisationer och samarbete, internationella lagar och normer. Teknik och nya tekniska uppfinningar kommer att göra det lätt för medlemmar att hålla kontakten med varandra. Den lilla globala byn kommer att bli verkligare än man någonsin har föreställt sig. Det kommer att bli lättare att studera på distans. Kreativa människor kommer också att kunna lägga ihop sitt arbete alltmera via nätet och tillsammans kan de utveckla de vackraste mästerverk. Människans individuella frihet för att uttrycka sig själv och sina idéer blir mindre begränsad och människor över hela världen blir allt mer påverkade av varandra och det nya som alstras smälter ihop till något nytt. Varje människas nya input kommer att värdesättas och uppskattas mera. Dessutom kommer förmodligen nya lagar att stiftas som skyddar den individuella friheten på ett helt annat sätt. Om människans privatliv började bli aktuell under Saturnus i skorpionen tack vare de avslöjanden som gjordes av bland annat Snowden, kommer man under Saturnus i skytten att börja tillämpa dessa idéer och ny lagstiftning alstras.

Relaterad artikel: Saturnus i skorpionen: Vad kan vi vänta oss?

 

Dagens Horoskop

Dagens horoskop uppdateras varje dag och skrivs för hand. Var dag är speciell.

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Veckans horoskop

Veckans horoskop uppdateras varje vecka och skrivs för hand.

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Månadshoroskop

Månadens horoskop uppdateras i början av varje månad.

Horoskop, zodiak, stjäntecken, årshoroskop, daghoroskop