Solförmörkelsen i vågen på lördag 2023-10-14: Påverkan och synlighet

AstroHoroskop

2023-10-12 Påverkar främst USA och Sydamerika, samt den internationella sfären. Påverkar varje stjärntecken olika.

Solförmörkelsen i vågen på lördag 2023-10-14: Påverkan och synlighet

Solförmörkelsen den 14 oktober 2023 är den första solförmörkelsen i Vågen sedan 2017.

Den är också den första i en serie av solförmörkelser som kommer att inträffa på väduren-vågen-axeln under de kommande två åren.

Vågen handlar om balans, relationer och rättvisa. Väduren handlar om handlingskraft, självförtroende, viljestyrka och nya början. Denna förmörkelse är en symbol för en tid av stor förändring och transformation vad gäller våra relationer och självkänsla.

Varje stjärntecken kommer att påverkas olika beroende på vilket hus som påverkas. Förändringen sker rum gradvis över tid under 2023–24.

Eldtecken

Vädurens, lejonets och skyttarnas relationer och sociala liv förändras. Man försöker komma bättre överens med andra rent allmänt å andra sidan och att vara mera diplomatisk för det mesta.

Väduren kan separera och gifta om sig.

Lejonet går genom förändringar i grannskapet och bli opartisk i kommunikationen med andra.

Skytten kan flytta och gå genom förändringar i det sociala livet rent allmänt.

Jordtecken

Oxens, jungfruns och stenbockens jobb, hälsa, karriär och anseende går i stället genom förändringar.

Oxen försöker bli mera balanserad och mindre kontroversiell.

Jungfrun vill få rätt på ekonomin eller få rättvis betalning.

Stenbockens anseende men också karriärsinriktning påverkas. Man vill bli sedd på ett rättvist sätt.

Lufttecken

Tvillingarnas, vågens och vattumannens sätt att tycka, tänka, vara och uttrycka sig själv på förändras.

Tvillingarna kan skaffa barn och utvecklas i kreativ mening.

Vågen är redo för helt nya start.

Vattumannen å andra sidan går genom förändringar i sättet att tycka och tänka. Distansrelationer kan dessutom gå genom förändringar.

Vattentecken

Kräftans, skorpionens och fiskarnas inre liksom personliga liv förändras. Djupgående förändringar äger rum.

Kräftans familjerelationer förändras radikalt i många fall eller känslan av trygghet och säkerhet. Även kräftorna kan flytta (förutom skytten).

Skorpionen tar reda på sanningarna som varit dolda i många fall i det omedvetna och kan släppa taget. Antagandena förändras.

Vad gäller fiskarna, kan de precis som tvillingarna, är småbarn och förlossningar relevanta. Inre personlig utveckling äger också rum.

Förmörkelse som tecken på kriser och katastrofer

Synlighet och världspåverkan

Den totala solförmörkelsen som äger rum på lördag är inte synlig i Sverige och det är ingenting som man bör beklaga, eftersom både sol- och månförmörkelser traditionellt anses föra med sig otur och kriser.

Även om solförmörkelser är attraktiva och många människor kan till och med resa tusentals mil för att se en med egna ögon, rekommenderade forntida astrologer att helst inte titta på en och att helst vistas inomhus.

Solförmörkelsen på lördag kommer dessutom att bilda en så kallad eldring, eftersom månen som blockerar solens ljus befinner sig nu längre bort från jorden och storleken är mindre än solens. Man kommer att se därmed en corona av ljussken runt månen.

Solförmörkelsen äger rum i vågen, som har med balansen och harmonin i världen att göra.

Solförmörkelsen är synlig på den amerikanska kontinenten, USA och hela Sydamerika. Det är dessa områden som påverkas mest.

Förmörkelsen kan föra med sig naturkatastrofer av alla slag, men just nu är situationen sådan att USA kan bli inblandad i krig, då man anser att Iran är boven bakom den senaste inledda striden mellan judar och palestinier.

Mars i skorpionen

Mars i skorpionen kan representera just konflikter i arabvärlden eller den muslimska världen. Planeten förknippas med strider och konflikt, men Mars anses av vissa astrologer även representera de ursprungliga européerna (vita) då de var upptäcktsresarna som upptäckte resten av världen och eventuellt koloniserade Amerika. Man förknippar skorpionen och Pluto däremot med muslimer och med arabvärlden. Mars gick nyss in i skorpionen.

Gradteorin - gradens inflytande

Solförmörkelsens grad är 21. Enligt gradteorin förknippas denna grad med skyttens stjärntecken. USA har skytten som ascendent, något som förklarar även spridningen av USA:s kultur genom musik och film, och även vissa högtider och ideologier runt om i världen.

Skytten representerar dessutom den internationella sfären, något som denna solförmörkelse kommer at påverka.

Förmörkelsen kommer att påverka massmedia, utbildningsväsendet och vårt sätt att tycka och tänka.

Konjunkturen till Merkurius samt Merkurius-Chiron oppositionen

Eftersom denna solförmörkelse bildar en konjunktur till Merkurius kommer man dock att försöka prata och förhandla först, men Merkurius-Chiron oppositionen kan indikera svårigheter med att verkligen komma till en kompromiss på grund av att såren är öppna och man försöker hitta den andres sårbarheter och svaga punkter. Vågar anses vara bra strateger.

Merkurius kan ses som massmedian liksom ett lands intelligens (hemlig polis), såväl som informationsteknik. Merkurius är inte alltid ärlig heller. Man kommer att se båda sidorna se sig själv som offer och ingen vill backa, ingen vill ta ansvaret.

Förmörkelsen försvårar konflikterna och det internationella läget, medan existerande problem förblir olösta.

Den exakta tidpunkten för nymånen och solförmörkelsen på lördag, svensk tid, är 19:54.