Minitarotläggning för ett år

Astro / Tarot /

Med den här läggningen kan du få en mycket bra översikt över årets influenser.

Kärlek
`Gör mig glad
Vänner
Du
Ekonomi
Jobb
Hälsa

 

Vad händer på kärleksområdet?

Vad händer i vänskapsrelationer?

Hur blir atmosfären på jobbet?

Du och din inställning till situationen

Hur blir min hälsa?

Hur ser ekonomin ut?

Något som gör mig glad