Oracle de la Triade: 12 månader

Astro / Spådom / Oracle de la Triade

Den första månaden är den aktuella månaden, men du kan också mentalt bestämma dig för att generera en läggning för det här året så att du kan se förflutna influenser.

Jan
Febr
Mars
April
Maj
Juni

Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec

 

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December