4. Lögn - Oracle de la Triade

Spådom / Oracle de la Triade / Kortens betydelser

Lögn - Oracle de la triade

Kortet är rikt på symbolik. Vi ser en profil av en ung person men ögonen korsas vertikalt något som uttrycker vägran att se sanningen.

Halsen skärs av med ett rakblad för att visa att falska ord skapar stora sår. Kronan på huvudet av färska gröna bland symboliserar möjligheten att utveckla visdom om man lyckats undvika sina egna lögner. Den kluvna tungan symboliserar också förräderi, förtal och lögner. I samma nivå ser man en annan sida av ansiktet som är förvrängd. Det är den här personens dubbelnatur, en mörk kuslig sida av personligheten. Treudden ovanför västra ögonbrynen är en symbol för Neptunus, som står just för bedrägeri och lögn. Ordet lögn står också på kortet, just ovanför de två huvudena. Kopplingen till musiken har att göra med ljud, men den osammanhängande texten, står för falska ord som uttrycks med hjälp av talet (ljudet).

Siffran 4 representerar naturen och dess kretslopp. Fyra förknippas även med kvadraten, träldomen och dualiteten (2x2=4).

Egenskaper hos en person

Lögnen symboliserar en elak person som agerar i självintresse, med ett kyligt kalkylerande sinne. Man kan inte lita på en sådan person och bör inte heller göra det. Han eller hon är självcentrerad och i ond tro.

Relationer

För en relation står kortet Lögn för icke-ömsesidiga känslor. Missförstånd kan också dyka upp parförhållanden. Man bör inte investera i en ny relation när detta kort dyker upp.

Ekonomi

Den ekonomiska situationen är svår. Misskötta finanser, förfalskning, skuldsättning.

Jobb

Lögnen matchar inte något yrke i synnerhet. Snarare förknippas kortet med personer som är kriminella, som är iblandade i brott, stölder eller förskingringar.

Andlighet

Personen vägrar att se sanningen i vitögat. Han eller hon ljuger för sig själv eller har dåliga rådgivare.

Tid

April.

Nyckelord

Svek. Förrädare. Förtal. Osanning. Hyckleri. Lögner, villfarelse, falskhet. Skandaler, dubbelspel, mindre än ärlig, ond tro, psykopati. Ljuga för sig själv och för andra, dolda saker, dåligt omdöme.

I kombination med...

3 Delta: Fanatism, fanatiska idéer.
5 Vatten: Överskattning av möjligheter.
6 Rötter: Stora familjemeningsskiljaktigheter.
8 Nadir: Övergrepp.
10 Framgång: Framgång på oärliga grunder.
11 Frestelse: En förförare med tvivelaktig moral.
12 Sigill: Var försiktig med vad du undertecknar. Det kan vara ett dubiöst kontrakt.
13 Botgöring: Straff eller sanktioner för oärliga handlingar.
15 Kärlek: Otrohet i relationer.
20 Misstag: En tendens att fantisera som leder till negativa konsekvenser.
21 Välsignelse: Avtal som kan ifrågasättas.
23 Fred: Man ljuger för sig själv för att bevara sitt lugn.
24 Rikedom: Sällskap eller människor runt om döljer viss ekonomisk information.
29 Elevation: Lögner och förtal har större konsekvenser än man tidigare trodde.
32 Illusion: Manipulation, man måste öppna ögonen och inse at man blir lurad.
37 Ljus: Misstro och missförstånd, men skenet kan också bedra.
38 Vapen: Risk för stämningar och falskt vittnesmål.
39 Meddelande: Det finns ingen anledning att vänta på nyheter som aldrig kommer.
41 Rättvisa: Man går via en hypokondrisk fas.
44 Blixt: Man förlorar ansiktet.
50 Papyrus: Ett tvivelaktigt avtal eller som man inte bör underskriva.
52 Tystnad: Bäst att göra saker på sitt sätt, gå sin egen väg och ignorera sina motståndare.
55 Fusion: Ett tecken på otrohet.