Oracle de la Triade - Kortens betydelser

Astro / Spådom / Oracle de la Triade

Oracle de la Triade

Oracle de la Triade skapades av Dominike Duplaa, en frasman, och oraklet finns endast på franska.

Boken som säljs som komplement till kortleken finns också endast på franska. Duplaa var endast ett barn när han skapade kortleken som fick namnet Oracle de la Triade. I fransktalande områden blev oraklet snabbt populär.

På bilderna kan man se en kombination av grekiska och egyptiska symboler i 57 vackert målade kort. Vissa symboler kommer däremot från olika kulturer och inte minst från den kristna-judiska traditionen. Även frimurarsymboler är vanliga.

Med denna kortlek kommer du att upptäcka att divination inte är krånglig. Svaren är enkla men träffande.

Klicka på kortens namn för att lära dig mer om deras betydelse. Översättningar av kortens betydelser till andra språk är fortfarande sällsynt.

1 - Alfa

Nystart, nybörjan, självständighet

2- Isolering

Ensamhet, isolering, lidande, stagnation.

3 - Delta

Andlighet och andlig aspiration, klarsynthet, balans, stabilitet, framgång.

4 - Lögn

Lögner, förtal, falskhet, kriminalitet, missförstånd, livslögn, dubbelnatur.

5 - Vatten

Kreativitet, fertilitet, kvinnlighet, moderskap, romantik.

6 - Rot

Familjen, traditioner, det förflutna, familjeangelägenheter.

7 - Dörr

Utväg, möjlighet, lösning, passage.

8 - Nadir

Svåra problem, depression, tomhet, försämring, längst ner.

9 - Visdom

Meditation, intuition, intelligens, godhet, välvilja.

10 - Framgång

Diplom. Pengar. Bra affärer. Meriter. Starta eget.

11 - Frestelse

Inre konflikt. Skrupelfrihet. Rival. Älskare. Manipulation. Otrogen.

12 - Sigill

Karisma, samarbe, kontrakt, företag.

13 - Botgöring

Beroendeställning, underläge, problem, barndomstrauman, straff, skuld, saknad.

14 - Man

Man, manlig influens.

15 - Kärlek

Kärlek, samförstånd, ny romans, att följa hjärtats röst, äktenskap.

16 - Mutation

Förändring, oftast positiv. Byte av bostad. Framsteg. Migration.

17 - Energi

Ström. Ständigt aktivitet. Mycket jobb. Jobb och pengar är viktigast. Nya projekt.

18 - Vetenskap

Vetenskap, logik, dogmatiskt tänkande, överanalysering, för många tankar.

19 - Bön

Hopp, känslovärme, andlighet, tro.

20 - Misstag (Misslyckande, Fel)

Misslyckande, misstag, fel, egoism, själviskhet.

21 - Välsignelse

Skaparkraft, ansvar, myndighetsålder, självständighet.

22 - Val

Beslut. Obeslutsamhet.Valmöjlgheter.

23 - Fred

Lugn och ro. Harmoni. Avslappning. Lättnad. Sinnesro. Slut på lidande. Jämvikt. Självförtroende.

24 - Rikedom (Välstånd)

Pengar. Spel. Vad. Rikedom. Materialism. Tur i pengar. Vinster. Guld. Materiell rikedom, materiella saker, överflöd. Ekonomisk framgång. Bra investeringar. En bank.

25 - Kvinna

Kvinna. Dotter. Ideal. En kvinna. Passivitet, känslor, myterier som ej kommer till uttryck, dolda känslor.

26 - Prövning

Hinder, förseningar, svårigheter, oväntade problem, arbete, tester, prov, jobbsökande, byråkrati, jobbig kommunikation (man kommer ingenstans känns det som).

27 - Tvivel

Fråga. Förvirring.Instabilitet. Tvekan. Osäkerhet. Ifrågasättande. Söka hjälp. Introspektion. Förlust av förtroende. Depression.

28 - Beskydd

Säkerhet. Stöd. Bekvämlighet. Mänsklig eller gudomlig skydd, trygghet och stabilitet i livet.

29 - Elevation (Upphöjning)

Ökning. Fördel. Tillgång. Ascension. Berg. Avfärd. Höjning, tillväxt, ta sig upp för att få tag i något, stretching, gå bortom självet.

30 - Förlåtelse

Förlåta. Konfession. Ursäkter. Slut på argument. Arrangemang. Kompromiss. Bättre självförtroende. Mogen nog att säga förlåt eller kunna förlåta.

31 - Order

Ordning. Kommenderare. Ledare, leda. Tillämpning. Revelation. Lag, ordning, regler, tradition, direktiv, kontrollerande personlighet.

32 - Illusion

Fel. Felbedömningar. Hyckleri. Ytlighet, bedrägeri, neuros, förvrängning, falska riktningar, felaktigt sätt, missbedömning, en inbiten lögnare, en dubbel personlighet, en hägring, dröm, osannolika planer, flykt, droger.

33 - Födelse

Barn. Uppväxt. Home. Evolution. Födelse, frö, grobarhet, livmodern
Att växa, tillväxt, barndom, utbildning, evolution, återfödelse, mamman, härden

34 - Initiering

Undervisning. Inlärning. Studier. Stadium. Utbildning. Träning. Nytta.
Kunskap, lärande, mästare, initiering, undervisning, utbildning, studier
utbildningar, lära sig, bildad, verktyg

35 - Nödvändighet

Skyldighet. Force majeure. Ödet. Oföränderlighet. Enda utvägen.
osviklig, den enda frågan, orsaken bortom kontroll.

36 - Resa

Rörelse, avstånd, utomlands, semester, veckoslut, utbyten, kommunikation, resa, en främling, internationella kontakter.

37 - Ljus

Klargörande. Belysning. Se. Klarhet. Kändis. Skådespelare. Ledande position. Uppenbarelse, förklaring, tydlighet, vision, sanning, upplysning, erkännande, en person med hög status i allmänhetens ögon

38 - Vapen

Gräl. Argument. Skilsmässa. Rättegång. Rättvisa. Myndighet. Militär. Soldat. Brott. Separation. Strid, tvister, debatter, konflikter, skador, vapen.

39 - Meddelande

Nyheter. Brev. Projekt. Diskussion. Lyssna. Förståelse. Klargörandet av en situation, verbal meddelande, visuell meddelande, lapp med meddelande. Andras förståelse och förmåga att lyssna. intelligens.

40 - Olycka (Otur, Lidande)

Lidande. Depression. Död, förlust, sjukdom, misär, svårighet. Olycka, otur, en jobbig period, ondska, sårbarhet, utsatthet, misshandel, psykisk misshandel.

41 - Rättvisa

Balans. Hälsa. Healing. Döma. Diplomati. Harmoni. Handskas bra med inre konflikter. Inre harmoni. Hälsa. Bot. Läkning. Mått. Rättvisa. Bra omdöme.

42 - Öken

Problem, svårigheter, ensamhet, tomhet, frånvaro, isolering, vacuum, sterilitet, passivitet, försening, fatalism, ökenresa, en person som konfronterar sig själv.

43 - Nyckel

Lösning. Öppning. Upptäckt.Instrument eller verktyg. Framgång. Öppna eller stänga.

44 - Blixt

Kaos. Olycka. Eld. Explosion. Förstörelse. Insikt. Revelation. Gudoming intervention. Plötsliga förändringar, omvälvningar, hat, ilska, konflikter, separationer, blixt, plötslig insikt eller plötslig förändring.

45 - Tid

Tidsperiod. Här går gränsen. År. Längd. Cykel, fortsättning, allt saktar ner, "Det är dags!" eller "Tiden är ute" Förändring över tid. En lång tidsperiod.

46 - Offer (Uppoffring)

Uppoffring. Att anstränga sig. Partiell förlust. Underkastelse, även om den är medveten. Transcendens, tillfällig avveckling, avstå, testa, försöka, leva med brister, offer för andras dåliga behandling.

47 - Evighet

Stabilitet. Långsiktig säkerhet. Liv. Existens. Konfliktlösning. Översteg motsägelser. Perfektion. Intensitet. Livet, evighet, inga gränser, långsiktig säkerhet och stabilitet, perfekt resultat, lösning utan konflikt, mot slutet av saker (särskilt obehagliga saker) intensitet, uppfyllandet av ambitioner, kunskaper, överlägsen.

48 - Själ

Sinne. Ande. Uppnöjning. Ens själv eller ens själ. Hjärtta. Andlighet. Frigörelse.

49 - Motståndare

Rival. Fiender. Ondska. Hot. Demon. Svart magi, dålig tro, våld, förstörelse av vackra saker eller av människor. Skadeglad person. Motståndare. Konflikter. Ens svurna fiende, men kan vara en hemlig fiende med.

50 - Papyrus

Skrift. Papper. Bok. Framsteg, evolution, utveckling. Involution. Kontrakt. Administrativa papper. Företag och handel.

51 - Återvändning

Återgång, återvändning. Den senaste tiden. Att minnas. Återkallelse.
Återvändning till källan, behov av omvärdering, att återvändning, återgå, gå eller komma tillbaka, vändning, på tillbakagång, upprepning, återkomst, cykel, karma.

52 - Tystnad

Tystnad. Lugn. Mysterium. Vila. Förspel till uppenbarelse. Brist på kommunikation. Musik. Någon tystnar ner en. Lyssna i ställer för att prata.

53 - Meditation

Reflektion. Tänkande. Autonomi. Självständighet. Eremit. Mystik. Egennyttig. tanke, koncentration eremitliv, inre studie, själv forskning själv reträtt, ömsesidigt beroende visdom, acceptans, en lugn och tillbakadragen person, andlighet, mystiker.

54 - Död

Radikal förändring. Försvinnande. Sörjande. Änka. Passage. Grav. Entitet.
omvälvning, transformation, återfödelse, upphöra att existera, död, grav, slut, bristning, ett slut, passage, går över tröskeln.

55 - Fusion

Union. Möte. Samling. Församlingen. Föreningen. Äktenskap. återförening, sammanfogning, partnerskap, gruppering. Kompletterande motsatser, matching.

56 - Bror

Bror. Syster. Partner.Person man kan lita på. Homosexualitet. Broderskap. Guide. Förtroende. Integritet. Vänskap. Integritet. Tvillingar. Par. Bästa vännen.

57 - Omega

Utfall. Slutförande. Fullgöra. Regression till Alfas energi. Ärende. Slut på cykel. Resultat. Det slutliga målet, vägen som leder till målet.