51. Återvändning - Oracle de la Triade

Spådom / Oracle de la Triade / Kortens betydelser

Återvändning - Oracle de la triade

Kortet har att göra med livscykler och mönster som upprepar sig. Vi går alltid tillbaka till samma saker och teman.

Ormen som biter sin svans, Ouroboros, är symbolen för naturens eviga cykel.

Ovanför det gröna och beige randiga bakgrunden kan vi läsa tre grekiska ord, som motsvarar alkemisternas motto "en, helheten" som fungerar som epigrafi för detta kort.

Numret 51, associerat med detta kort, betecknar individualitetsprincipen (nummer 1) i livets kosmiska väsen (nummer 50) och orsakar ett fenomen av ömsesidighet som manifesterar sig i Karma (5 + 1 = 6).

Personlighet

En mycket komplex, självisk, stolt, possessiv, dominerande individ som ibland är obehaglig. Han eller hon är hemlighetsfull, mystisk Man vet inte var man har den här personen och man kan inte förutse personens handlingar. Ändå finns det en inre känslighet som gör att han eller hon kan njuta av musik och poesi.

Relationer och kärlek

Relationen är kvävande och på bristningsgränsen. Vid separation, meddelar kortet att partnern återvänder.

Pengar

Situationen är instabil. Problemenen har inte med tur att göra utan med hantering av pengar.

Arbete och yrke

Återvändning har att göra med yrken inom de medicinska och farmaceutiska fälten. Annars betyder kortet att frågeställaren håller på med flera aktiviteter samtidigt och har haft flera tidigare jobb. Kortet kan indikera att personen i sin profession går i cirklar.

Andlig

Frågeställaren är uppriktig och disciplinerad i sökandet av sig själv. Han eller hon avslutar en cykel och startar nästa.

Återvändning i kombination med andra kort 

1 Alfa: Man börjar från noll. 
2 Isolering: konsult sjunker i sig själv, självcentrering
4 Lögn: personen som lurade frågeställaren och som ljög återvänder.
7 Dörr: du vägrar gå en viss väg, du går tillbaka
11 Frestelse: en gammal relation förnyas
13 Botgöring: ett hinder, evolutionen är tillfälligt blockerad. 
16 Mutation: regression. 
20 Misstag: historien upprepar sig, samma misstag görs 
29 Elevation: förändringarna i frågeställarens liv är långsamma. 
30 Förlåtelse: tidigare avtal utmanas och man måste förhandla 
34 Initiering: för att göra framsteg måste du först gå en kurs eller hitta en praktikplats
38 Vapen: tvister och eventuellt rättegångar 
45 Tid: stora förseningar 
52 Tystnad: vi behöver vila 
56 Bror: gamla bekantskaper förnyas