Tarot med tre kort

Astro / Tarot / Fråga /

Det förflutna visar en influens som har varit viktig och som har bidragit till nuvarande situation. Utfallet eller framtiden visar hur allt slutar eller vad man kan vänta sig i framtiden.Se också utfallet som vad man behöver göra eller undvika.

Det förflutna
Nu
Framtid

 

Det förflutnaSituation nu

Utfall (framtid)