Beslutsfattande med sju tarotkort

Astro / Tarot / Fråga /

 
Detta händer om du inte fattar beslutet
 
   
Dina förväntningar är
Konsekvenser av att välja
Ditt beslut påverkas av  
 
Omgivningen
    Problemet handlar om 
Om du väljer att inte välja 

 

Problemet handlar om...

Ditt beslut påverkas av...

Dina förväntningar med beslutet är...

Om du inte fattar det här beslutet kommer framtiden att innebära...

Om du väljer att göra detta kommer konsekvenserna att innebära...

Influenserna från omgivningen handlar om...

Resultat om du väljer att inte välja