Keltiska korset med tarotkort

Astro / Tarot / Fråga /

Här är dina kort

 

Vad din situation handlar om

Det som omedelbart händerOrsak till problemet

Hände nyss

Dina tankarHänder snart

Du och din inställning till situationen

Omgivningens påverkanDina förhoppningar och rädslor

Utfall. Det som sker på lång sikt.