Relationsläggningen med tarotkort

Astro / Tarot / Fråga

En bra läggning för att se om en reation med någon har en framtid och vilka problemen kan vara som gör att förhållandet (eller partnerskapet) inte fungerar så bra.

Dina känslor Hur du blir tolkad Ditt mål med relationen
Partners känslor Hur partnern blir tolkad Partners mål med relationen
Hur utvecklas relationen?

 Dina känslor för din partner:

Hur du blir tolkad av din partner:

Vad du vill ha av relationen:

Partners känslor för dig:Hur du tolkar din partner:

Vad partnern vill ha ut av relationen:

Hur utvecklas relationen i framtiden?