Relationernas spel

Astro / Tarot / Fråga

 

Du Hur du verkar utåt Dina hemligheter
Partner Hur partnern verkar utåt Partners hemligheter
Situationen som uppstår

 Du och dina tankar och känslor

Hur du verkar utåt eller det intryck du vill ge

Vad du döljer eller det som du håller hemligtPartners känslor och tankar

Hur din partner verkar utåt eller det intryck han vill ge

Partners hemligheter eller det som denne döljer

Situationen allt detta ger upphov till