Första upptäckta exo-månen någonsin?

KATEGORIER: Vetenskap / Universum

8000 ljusår bort. Lika stor som Neptunus. Många mysterier.

En konstnärs föreställning av gasjätten Kepler-1625b och exomånen

Bild: En konstnärs föreställning av gasjätten Kepler-1625b och exomånen

2018-10-04 För första gånger har astronomer hittat en så kallad exo-måne, det vill säga en måne utanför vårt solsystem.

Exomånen, som uppskattas ha ungefär samma storlek som Neptunus, kretsar runt en gigantisk gas-planet 8000 ljusår från jorden.

David Kipping, en universitetsassistent vid Columbia Universiteten, är en av upptäckarna. Han tror att upptäckten kan bidra till förståelsen av utvecklingen av planetsystem och nya teorier om hur månar bildas runt planeter.

Kipping har jagat exo-månar under ett decennium.

Ändå är forskarna tveksamma och vill inte bekräfta att den nya upptäckten med säkerhet är en måne utanför vårt solsystem på grund av en rad särdrag och eftersom fler observationer är nödvändiga.

Deras resultat publicerades i onsdags i tidskriften Science Advances.

Fyndet är dock både lovande och spännande. Månen, som kretsar runt en mycket stor exoplanet, vid namn Kepler-1625b, är otroligt stor, i samma storleklass som Neptunus i vårt solsystem.

Hade denna måne kretsat runt jorden, hade den varit två gånger större än vår egen måne.

Planeten som den potentiella exomånen kretsar runt, Kepler-1625b, är flera gånger Jupiters massa.

Detta innebär att det råder ungefär samma förhållande vad gäller storlek mellan denna planet och den potentiella månen som det är fallet mellan vår jord och vår måne.Exomånen upptäcktes av Columbia Universitet-astronomerna Kipping och Alex Teachey med hjälp av NASAs Hubble rymdteleskop.

Planeten och exomånen kretsar i deras tur runt en stjärna i ett eget solsystem mycket långt borta från oss.

Intressant att nämna är också att denna planet och den möjliga månen befinner sig i stjärnans beboeliga zon, men båda är gasjättar och därmed finns det ingen chans att liv som liknar livet på jorden existerar.

Forskarna fick 40 timmar på sig och de Hubble-observationerna slutade innan månens fullständiga transit kunde mätas.

Forskarna hoppas däremot så småningom hitta nya världar av alla slag.

Forskarna stor att stjärnsystemet är 10 miljarder år gammalt något som innebär att de har haft tid på sig att utvecklas. Detta förklarar varför månen är cirka 3 miljoner km från sin planet; de brukade nämligen förmodligen ha befunnit sig närmare varandra i det förflutna.

Vidare uppskattar forskarna en yttemperatur på cirka 80 grader Celsius eller 176 grader Fahrenheit. Detta skall gälla för både gasjätten och månen.

Temperaturen kan ha stigit på sistone menar forskarna och det är nog anledningen till varför månen har växt i storlek. Även i stora planeters omlopp är det i vårt solsystem ovanligt med så pass stora månar som denna måne.Det finns tre teorier om hur månar bildas.

Den första skulle vara att planeterna krockar med större rymdkroppar och materialet som uppstår vid kollisionen bildas till en måne.

Men månar kan också fångas in i en planets omloppsbana. Neptunus måne Triton anses vara ett tidigare Kuiperbälte-objekt som fångats in.

En tredje teori är att månar bildas av materialet som finns naturligt i ett stjärnsystem och som uppkommer normalt i samband med bildningen.

Kollisionsteorin håller inte eftersom både exoplaneten och exomånen är gasjättar. Inte heller finns det någon bra förklaring på varför denna måne är så pass stor som den är.

För att hitta en lösning på alla mysterier hoppas forskarna så småningom kunna observera månen under en annan transit.  

2021 kommer James Webbs rymdteleskop att lanseras och man kommer förmodligen att hitta många fler exomånar i stora som mindre storlekar.


Källa

First suspected 'exomoon' discovered 8,000 light-years away, CNN

Journalreferens

Evidence for a large exomoon orbiting Kepler-1625b Science Advances.