Även lätt fysisk aktivitet förbättrar minnesfunktionen

Vetenskap / Hjärnan

Ny studie visar att träning har en omedelbar positiv effekt på minnet.

Även lätt fysisk aktivitet förbättrar minnesfunktionen

2021-10-12 Människor som inkluderar lite yoga eller tai chi i vardagen kommer bättre ihåg var de lagt nycklarna.

Amerikanska och japanska forskare fann att även lätt fysisk ansträngning förbättrar anslutningen mellan de hjärndelar som ansvarar för bildning och lagning av minnen.

36 unga friska vuxna deltog i studien. Forskarna upptäckte att endast 10 minuters mild fysisk ansträngning gynnade kognition.

Forskarna skannade dessutom deltagarnas hjärnor strax efter träningspassen och de kunde identifiera en bättre anslutning mellan hjärnområdet hippocampus som har med bildandet av nya minnen och kortikala områden med samband till detaljerad minnesbehandling.  

Ju bättre anslutning desto bättre minne, fann också forskarna.

Enligt forskarna är hippocampus en av de första hjärnregionerna som försämras när vi blir äldre. Att förbättra hippocampus – hälsan innebär att förbättra minnet i vardagen.

Tidigare forskning fokuserade på hur träning främjar uppkomsten av nya hjärnceller i minnesregioner. Denna studie är unik i det att den fokuserar på kommunikation mellan olika minnesområde i hjärnan.

För att avvärja kognitiv nedgång bör alla och i synnerhet äldre motionera i tio minuter. En tiominuters promenad varje dag bör hjälpa.

Studenter kan också gynnas av lite fysisk ansträngning innan de sätter igång och pluggar.

Studien publicerades i Proceedings of the National Academy of Sciences.


Källa: Now you just need to remember to exercise! UCI News

Journalreferens: Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018; 201805668 DOI: 10.1073/pnas.1805668115