Så mycket tid behöver du spendera i naturen för hälsa och välbefinnande

Vetenskap / Medicin

Forskning har kommit fram till rätt veckodos av kontakt med naturen.

Så mycket tid behöver du spendera i naturen för hälsa och välbefinnande

2019-06-21 Ny forskning visar att människor som tillbringar minst 120 minuter i naturen i veckan är signifikant mer benägna att rapportera att de har en god hälsa samt att de psykologiskt mår bättre än de människor som inte vistas i naturen alls.

Fördelarna slutar däremot bli uppenbara för de människor som besöker stadsparker, skogar och stränder i mindre än 120 minuter varje vecka.

Studien är storskalig i och med nästan 20 000 personer i England deltog i studien.

Det spelade inte någon roll om man tillbringade dessa två timmar i veckan i naturen under ett enda besök eller över flera kortare besök.

Studien kom också att fastslå att 120-tröskelvärdet gällde för alla, oavsett kön, ålder, status, etnicitet, sjukdomshistoria, etc. det vill säga den gällde för både män och kvinnor, både äldre och yngre vuxna, för olika yrkesgrupper och etniska grupper, för dem som bor i rika och fattiga områden, och även för personer med långvariga sjukdomar eller funktionshinder.

Dr. Mat White från Exeter Medicinska Skola, som ledde studien tycker att resultatet är hoppingivande och kan inspirera folk att spendera två timmar i veckan i naturen i synnerhet för att tiden kan spridas över flera tillfällen och fortsätta att göra nytta.Växande bevis visar att hälsan förbättras om man bor i grönare grannskap något som man tror har att göra med minskade luftföroreningar.

En svensk forskare, professor Terry Harting, vid Uppsala universitet deltog också i studien. Han menar att anledningen till varför den fysiska och psykiska hälsan ökar när man tillbringar tid i naturen kan ha att göra med att man får avkoppling och blir av med stress, samt att man får tillfälle att tänka genom saker och ting och får perspektiv på livet. Dessutom mår man bra av att njuta av kvalitetstid tillsammans med vänner och familj.

Han hoppas att studiens fynd kan hjälpa vårdpraktiker med rekommendationer.


Källa

Two hours a week is key dose of nature for health and wellbeing, Science Daily

Two hours a week is key dose of nature for health and wellbeing, University of Exter

Referens

Mathew P. White, Ian Alcock, James Grellier, Benedict W. Wheeler, Terry Hartig, Sara L. Warber, Angie Bone, Michael H. Depledge, Lora E. Fleming. Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeingScientific Reports, 2019; 9 (1) DOI: 10.1038/s41598-019-44097-3