Jupiter i väduren 2022-23. Kloka handlingar.

Astro / Horoskop

Hur du påverkas av denna transit. Läs informationen för både soltecknet (ditt stjärntecken) och för ascendenten.

Varje stjärntecken har en roll att uppfylla

2022-05-12 Jupiter började för två dagar sedan en transit i vädurens tecken, ett tecken som handlar om nya initiativ, ledarskap, och mod. Det negativa med väduren är impulsivt handlande.

Jupiter anländer i väduren den 10 maj 2021 för att gå retrograd den 28 juli och slutligen lämna väduren och backa in i fiskarna igen den 28 oktober. Jupiters resterande transit i väduren äger rum 20 december 2022 - 16 maj 2023.

Jupiter handlar om expansion, samt om frigörelse från mentala barriärer och en begränsande världsbild. Jupiter söker erfarenheter och äventyr och kan hjälpa oss att lämna bekvämlighetszonen. Resor kommer att bli mycket populära denna sommar. I egenskap av en vis guru, hjälper Jupiter oss att se den stora bilden, samt lära oss tolerans. Genom Jupiter (och skytten) förstår vi universum och världen genom vetenskap och filosofi.

Jupiter och Mars, styr båda över eldtecken, skytten respektive väduren, något som kan leda till brinnande entusiasm men i faktiskt mening kan man räkna med en eldig varm sommar och det finns en stor brandrisk. Väduren och Mars förknippas dessutom med krig något som kan innebära att risken för krig för ökar för alla, eller att krig expanderar under het sommarvärme.

Man bör nog inte glömma bort att även Chiron, också befinner sig i vädurens tecken något som inte är bra med tanke på existerande scenarier, eftersom man kan vänta sig en ökning av mänskligt lidande. Mänskligheten skaffar visdom delvis genom krig, konkurrens, och smärta.

En gren av astrologin heter evolutionär astrologi och enligt denna gren kommer vi att slippa sådana scenarier om vi utvecklas som mänsklighet till att bli toleranta och empatiska.

Hur kommer var och en av oss att påverkas av denna transit?

Väduren - Oxen - Tvillingarna - Kräftan - Lejonet - Jungfrun - Vågen - Skorpionen - Skytten - Stenbocken - Vattumannen - Fiskarna

 

VÄDUREN

Eller Jupiter i första huset

Du kan inspirera omvärlden med nya filosofier och idéer. Du delar med dig av kunskap och erfarenheter. Problemet är att du kan ge andra råd även om de inte ber om dem. Du kan också entusiastiskt prata om dina senaste insikter men andra kan snabbt gå till handling och använda dina idéer för egen vinning. Kanske bör du publicera dina idéer innan du börjar prata om dem.

När det gäller vissa uppfattningar kan du vara mycket entusiastisk och mycket modig och du kan kämpa den goda rättvisekampen. Du kan däremot försöka tvinga på dig själv attityder och idéer snabbt då du styrs av Mars, innan du är redo för dem. Innan du verkligen förstår dem. Icke desto mindre kommer denna transit att trigga i gång någon sorts fas i din personliga utveckling som gör att du blir mognare.

Du kan också utforska omvärlden något som kan betyda att du gör resor och besöker områden och kvarter som är okända för dig. Du är mycket äventyrlig och upplever en nästintill barnslig lycka när du tänker över alla möjligheter som uppstår. Risken är dock att du börjar många projekt som du aldrig avslutar. Det viktiga är dock erfarenheten och att du har roligt.

Upp

OXEN

Eller Jupiter i 12e huset

Du kan inspireras av en ny känsla av tillit samt en attityd som går ut på idén att världen kommer att bli en bättre plats. Därför kan du ta på dig en viktig roll: du vill väcka folket som sover och som inte ser den sanning som du ser och som du själv håller på att vakna upp till.

Denna transit handlar om många insikter. Du får svaren som du letar efter och utvecklar visdomen som hjälper dig att hantera denna nya kunskap.

Du inser vilka falska föreställningar du har hållit fast vid och hur fel detta har varit. Men du måste också inse att alla går genom de utvecklingar som de behöver gå och att du inte kan hjälpa alla.

En risk under denna transit är ett sökande efter enskildhet som omvandlas till isolering. Men du kan använda transiten för att jobba med dig själv med och släppa allt du inte behöver. Medan glamouren fortfarande tilltalar många oxar som vill leva lättare liv, kan andra känna att det är dags att börja leva under en ny regel som är minimalistisk. Du vill äga det som du verkligen behöver och ingenting annat.

Resor, meditation samt studier, kan också hjälpa dig på denna upptäcktsfärd som äger rum i ditt inre och samtidigt på flera olika medvetandeplan.

Du kan inspirera andra att drömma om en bra framtid och om att försöka göra verklighet av drömmar.

Upp

TVILLINGARNA

Eller Jupiter i 11e huset

Du kan skaffa dig visdom och kunskap genom att försöka förstå mänskligheten och även om du ditt sociala liv kan få ett uppsving kan du också läsa många olika slags böcker, allt från romaner till filosofiska eller sociologiska böcker.

På resor kan du möta många människor med och rent allmänt känner du dig attraherad till fler människor i synnerhet om du känner att de har någonting nytt att lära dig.

Tvillingarna söker också mer rättvisa i samhället och från samhället. Mänskliga rättigheter blir viktigare för dem. Men man bör också vara vis och acceptera om samhället ännu inte är redo.

Du kan bli en vis guru och inspirationskälla för andra och de stora massorna.

Jupiter i väduren kan dock för dig också innebära att du utvecklar ett större intresse för andlighet och det ockulta. Din intuition förbättras.

Din förmåga att inspirera andra kommer tack vare din kunskap och visdom liksom någon sorts utopi som du tänkt ut.

Upp

KRÄFTAN

Eller Jupiter i 10e huset

Jupiter skapar för kräftan vinster och möjligheter. Ambitionerna är stor.  Du kan starta nya framgångsrika projekt. Det blir lättare att nå målen och att ta ledningen.

Ju högre upp man kommer desto bättre ser man vad som försiggår och hur allt hänger ihop. Risken blir att man blir alltför bländad av den egna framgången och går förlorad i kampen om makt och prestige.

Jupiter i stenbocken kan skapa förändringar i den naturliga ordningen som finns i ett samhälle med dina hierarkier.

Du kan inspirera andra att bli hjältarna i deras egna liv och nå målen mot alla odds.

Upp

LEJONET

Eller Jupiter i 9e huset

Jupiter i väduren kan hjälpa lejonet att bli lite smartare och visare.

Du kan utveckla en bra förmåga att se den stora bilden och utveckla en förståelse av det som händer som är rätt så sofistikerad och intressant.

Studie går väldigt bra med och du klarar av prov och tentamina eller kommer in på den önskade utbildningen.

Med Jupiter i väduren bör du försöka skriva och publicera din bok eller ge ut en kurs eftersom chansen till framgång ökar. Tidningar kan skriva om dig och du kan få lite berömmelse utomlands i lämpliga fall. Hemsidor, bloggar, får fler besökare.

Fler möjligheter dyker upp för dig när det gäller tv, radio, och tidningar. Någon programledare vill kanske ha dig med på en show.

Du kan också resa mer och träffa människor av alla slag. Alla affärer utomlands och på internet ser lovande ut och du kan tjäna mer pengar. Nya möjligheter kan dyka upp utomlands och inom de områden som styrs av det nionde huset.

Du kan inspirera andra att utveckla aspirationer att bli en bättre klokare och visare person som bryr sig om samhället.

Risken är att du slutar med att fanatiskt tro att du har alla svar och att du kan bäst.

Upp

JUNGFRUN

Eller Jupiter i det åttonde huset

Jupiter i det åttonde huset kan leda till skulder, som blir större och större för att man spenderar bara mer och mer pengar. Man behöver och vill ha fler saker.  

Jupiter kan också alstra manipulation, brist på förståelse och tålamod, dåliga erfarenheter rent allmänt och oförmåga att hantera vad som händer då man är överväldigad eller lurad. Det uppstår en större risk även för förluster av alla slag.

Bra investeringar som man är lycklig och stolt över kan i vissa fall också göras.

Om det materiella försvinner kan man bli befriad från dess makt över oss. Vi lär oss att uppskatta det vi varit med om.

Existentiella frågor kan också dyka upp och man kan få svar på viktiga frågor rörande varför vi är här och vi försöker hitta en högre mening.

Det åttonde huset handlar om gott och ont, mörker och ljus och Jupiter i väduren i det åttonde huset kan hjälpa dig att inspirera andra att omvandla mörker till ljus.

Upp

VÅGEN

Eller Jupiter i det 7e huset

Det sociala livet får verkligen ett uppsving. Vågen träffar många nya människor av alla slag i vissa fall men många olika bakgrunder kanske för att man reser eller för att man är beredd att göra det.

Det finns en risk man hoppar från person till person och ha många affärer utan mål och mening och utan att tänka på konsekvenserna som kan uppstå, exempelvis ett tomt liv med ytliga relationer eller eventuellt emotionellt trauma som man orsakar någon när man tröttnar och söker nästa äventyr.

Det bästa är när man gör det mesta av Jupiter. När man nått den visdom som gör en öppen för sann kärlek och när man kan bli en fredsmäklare.

Att se livet och situationer från andras synvinklar är nog också möjligt och man kan vara öppen för olika kulturer och bakgrunder.

Man kan inspirera andra att utveckla rättvisa, tolerans och empati, något som leder till fred.

Upp

SKORPIONEN

Eller Jupiter i det 6e huset

Hälsan och jobbet påverkas av Jupiter i väduren för skorpionen. Detta innebär att man söker och hittar nya möjligheter samt att man gör framsteg på arbetet. Man kan få ett nytt jobb, man kan starta eller expandera den egna verksamheten.

Det sjätte huset styrs av jord. Detta innebär att man kan bli materialistisk. När allt kommer lätt uppskattar man det inte. Om du känner det motsatta, att inget kommer lätt, kan det vara så att det tar ett tag innan du når målen men du gör det så småningom. Jupiter kommer till slut att belöna dig.

Jupiter i det 6e huset kan hjälpa dig att hitta det som du skall göra här i livet, och visa hur du kan bidra till samhället. Vad ditt kall är i vissa fall. Hur du kan tjänstgöra.

Hälsan kan förbättras med Jupiter i jungfrun, förutsatt att det är någonting som du bryr dig om eftersom det finns en risk att man njuter lite för mycket av mat.

Med Jupiter i väduren i det sjätte huset kan man inspirera andra genom det man gör.

Upp

SKYTTEN

Eller Jupiter i det 5e huset

Jupiter i väduren i det 5e huset kan hjälpa skytten att hitta och utveckla kreativa förmågor. Man kan dock också gilla att uppträda och man kan vara teatralisk.

Egot får nytt betydelse. Man vill bli uppmärksammad. Kanske måste man jobba med det egna egot eller hitta ett sätt att acceptera, tolerera och hantera andras. Resultatet blir dock till slut bra sammanhållning med andra och endast i extrema fall utvecklar man någon sorts illusorisk överlägsenhet över andra, men det är någonting som kan hända eftersom Jupiter också handlar om expansion och överdrifter medan det femte huset som styrs av lejonet har med egot att göra.

Man kan resa mer och ha det bättre. Livet blir roligare. Man känner sig optimistisk och vill festa och gå ut mer. Det romantiska livet kan också ta fart på ett helt nytt sätt.

Man kan inspirera andra genom det sätt man uttrycker sitt autentiska jag, på gott och ont, beroende på vad man håller på med, eftersom man alltid får sina anhängare, men också genom kreativitet och visdom.

Upp

STENBOCKEN

Eller Jupiter i det 4e huset

Jupiter i det 4e huset handlar om att förstå och acceptera sitt förflutna. Detta kan vara terapeutiskt något som leder till ett balanserat känsloliv. Detta är någonting som också uppmuntras under en transit av Jupiter i det 4 huset eftersom man kan ha en tendens att utveckla överdrivna känslor. Samtidigt kan faktiskt känslan av isolering i vissa fall öka, samtidigt som det dyker upp folk i ditt liv som vill bo hemma hos dig men det kan vara folk som letar efter möjligheten att utnyttja så frågan är faktiskt om du inte bör fokusera på dig själv och dina närmaste.

Vissa stenbockar kan flytta till en ny bostad men beroende på situation, kan de bo på många olika ställen och i stället befinna sig på resande fot. Man kan även skaffa en bostad utomlands. Husvagn kan vara ett alternativ.

En bättre och större bostad kan du också hitta medan antalet familjemedlemmar blir större. Om du saknar en familj kan du söka dig till en. Det kan vara en grupp, en organisation, eller en kyrka. Du kan till och med adoptera barn.

Du kan dock inspirera andra genom en healingresa som du kan göra och genom att undvika avskärmning från samhället genom att utveckla och uttrycka medlidande för andra samt genom att hitta en djup andlig förbindelse med mänskligheten.

Upp

VATTUMANNEN

Eller Jupiter i det 3e huset

Jupiter alstrar mer inlärning och kommunikation för vattumannen. Man kan prata mycket och lova mycket och man kan göra många resor. Man kan också uttrycka sig i skrift mer. Jobbar man med kommunikation, kan man få större framgång. Fri annonsering för dina produkter och tjänster kan vara möjlig, eller gratis innehåll för din hemsida eller blogg. En bra transit för alla influensers som jobbar på bland annat Youtube och Instagram.

Meditation är viktigt eftersom man måste balansera de inre motsättningarna som kan uppstå. Men har man varit för tyst under en lång tid, börjar man egentligen prata.

Det logiska vetenskapliga tänkandet kan också förbättras. Man kan hitta ett sätt att göra fred mellan motsatser i och idealfallet börjar man förstå att alla kategoriseringar man gör är inget annat än konstruktioner i sinnet som i verkliga livet inte existerar. Dualiteten får också ny betydelse. Man slutar se allt i svart och vit.

Man inspirerar andra att använda kommunikation på ett konstruktivt sätt för att påverka folk att använda kunskap, logisk förmåga, vetenskap, att argumentera på ett sätt som gynnar alla.

Upp

FISKARNA

Eller Jupiter i det 2a huset

Jupiter i väduren kommer för fiskarna att alstra nya ekonomiska möjligheter. Om du har solen eller ascendenten i fiskarna kan du börja tjäna mer pengar genom att du skaffar ett nytt jobb eller för att den egna verksamheten verkligen börjar gå med vinst.

Förutom detta kan nya ekonomiska möjligheter dyka upp på andra sätt, kanske genom små kontrakt eller små tjänster. I vissa fall kan man också få fler gåvor av andra.

Det finns nog en risk för att man också vill ha fler saker. Man kan spendera mycket pengar snabbt. Det kan vara bättre om man i stället köper något som man verkligen vill ha och behöver. Man kan köpa något stort, dyrt, bra, och då slipper man en myriad av små inköp.

Det andra huset är också ett kreativt hus som handlar om skönhet. Men det handlar inte endast om yttre utan också om inre skönhet som man kan kultivera och utveckla. Då kan man inspirera mänskligheten till att uppskatta sig själv, och allt liv på jorden.

Upp

Vad är Feng Shui?

En gammal lära i ny tappning, kulturellt anpassad och dessutom väldigt intressant och rolig. Om man skall tänka i feng shui banor, skall man dock för en stund glömma bort sina egna tankebanor och se på världen med helt nya ögon.

Enkel Feng Shui

Självklart praktiserar vi alla Feng Shui utan att vi är medvetna om detta. Vi är lika intresserade av vår välmående som våra kinesiska vänner var och är. Genom att läsa det här avsnittet kan man ändå enkelt och snabbt ta en titt på sådant som vi ännu inte tänkt på och som vi förbisett.

Kompasskolan (Eight Maisons Feng Shui): Beräkna ditt kua nummer

Om du använder kompass och beräknar dessutom ditt personliga nummer, kan du prova att ta ut vädersträcken och se till att du arbetar, sover, äter, och studerar där du får mest gynnsam energi enligt ditt personliga kua-nummer.