Månens noder i skytten och tvillingarna

Astro

Dags att bygga broar mellan idéer och människor.

Saturnus i vattumannen: 2020-2023

Månens noder byter tecken varje 1,5 år. De är alltid retrograda och därför har norra noden nu flyttat över från kräftan till tvillingarna.

Man förknippar den södra noden med det förflutna, det invanda, det man alltid har gjort. Södra noden förknippas med det man redan behärskar. Norrnoden är framtiden och det man måste sträva efter. På sätt och vis representerar månens noder ödet, och således det som vi inte kan undvika. Om vi inte hjälper oss själva och omfamnar norra nodens energi, kommer universum att tvinga förändringen på oss.

Vi kan balansera södra nodens energi med norra nodens energi för att kunna utvecklas både som individ och som samhälle.

Södra noden i stenbocken – Norra noden i kräftan

Vi upplever nu det sista av norra noden i kräftan samt södra noden i stenbocken. Influensen från södra noden i stenbocken präglades av ett behov av att leda, lyckas och uppnå det omöjliga. Stenbockensenergin har med ledarskap och ambition att göra.

Kräftans energier är det precis motsatta och har att göra med den mjuka känsliga sida, egenvård, bostad, och våra närmaste, dvs. vår familj. I sökandet efter prestige och framgång har många människor hårdnad i känslomässig mening och försummad familjen och de människor som stod närmast. Och nu måste världen hålla sig hemma, samtidigt som många människor blir medvetna om deras sårbarhet. Även känslan av kontroll över det egna livet har hotats. Kräftan förknippas även med läkning och vård av andra. Att komma närmare familjen och ta hand om bostaden blir något som många människor i världen blir tvingade att göra. Kräftan styr även över vår aptit och hundar. I asiatiska länder har man nu förbjudit förtäring av hundkött. Kräftan representerar vår moderliga, ömma sida som behöver balansera den tuffa stenbock-sidan. På högre nivå representerar kräftan hela jorden som en stor familj. Jorden är vårt hem och måste vårdas. Att djur nu kommer från skogarna och besöker tomma städer på grund av nedstängningen av många samhällen, påminner oss om att både vi och alla djurarter har rätt att vara här.

Södra noden i skytten – Norra noden i tvillingarna

Den 4 maj kommer norra noden att gå in i tvillingarna medan södra noden går in i skytten. Under 18 månader kommer tonvikten att ligga på lärande och rätt användning av sinnet. Skyttens problem är att han/hon tror dig veta allting. Skytten är läraren och gurun, som predikar och som vill lära ut. Vi har alla vår lilla värld med våra sanningar.

Norra noden i tvillingarna visar vad vi måste få in i våra liv som ett kollektivt och detta är kommunikation med våra medmänniskor i vardagen. Vi måste sluta prata och lyssna samt engagera oss in en dialog med andra. Vi kan också alltid lära oss mer. Vi måste inse att ingen kan ha helt rätt och att vi endast kan se situationer genom begränsande perspektiv. Varje människa har också i alla fall lite rätt och varje människa har också lite fel.

Tvillingarnas tecken handlar inte bara om chatt och skvaller. Denna energi förknippas på högre nivå med intelligent kärlek som kan bygga broar mellan idéer, föreställningar och mellan människor. När vi kommer i kontakt med tvillingarnas energier har vi en förmåga att skapa fred mellan motsatta krafter som finns inbygga i våra psykiska liv. Jag och du är olika behöver inte vara varandra motsatser. Vi har båda bra och dåligt inom oss. Den utvecklade tvillingen sprider kärlek och ljus!

Om vi som kollektiv inte börjar själva bygga broar kommer vi kanske av någon anledning att förlora yttrandefriheten. Böcker kommer kanske att brinna i extremfallet.

Skytten handlar om långa resor till andra länder, medan tvillingarna om korta resor. Förmodligen kommer det att sluta med förändrade res- och migrationsmönster.

Vad är Feng Shui?

En gammal lära i ny tappning, kulturellt anpassad och dessutom väldigt intressant och rolig. Om man skall tänka i feng shui banor, skall man dock för en stund glömma bort sina egna tankebanor och se på världen med helt nya ögon.

Enkel Feng Shui

Självklart praktiserar vi alla Feng Shui utan att vi är medvetna om detta. Vi är lika intresserade av vår välmående som våra kinesiska vänner var och är. Genom att läsa det här avsnittet kan man ändå enkelt och snabbt ta en titt på sådant som vi ännu inte tänkt på och som vi förbisett.

Kompasskolan (Eight Maisons Feng Shui): Beräkna ditt kua nummer

Om du använder kompass och beräknar dessutom ditt personliga nummer, kan du prova att ta ut vädersträcken och se till att du arbetar, sover, äter, och studerar där du får mest gynnsam energi enligt ditt personliga kua-nummer.