Månförmörkelse / Fullmåne i skorpionen, 16 maj 2022 - Kontakt med den inre kraften!

Astro / Astroskola

Hur du påverkas av denna transit. Läs informationen för både soltecknet (ditt stjärntecken) och för ascendenten.

Månförmörkelse / Fullmåne i skorpionen, 16 maj 2022 - Få kontkt med din inre kraft!

2022-05-12 Tidigt på måndag morgon kan vi se en månförmörkelse som enligt svensk tid blir exakt klockan 6:13. Månförmörkelser är potenta fullmånar som handlar om slutet på olika processer och brukar framkalla starka känslor.

Skorpionens energi har med transformeringar att göra, investeringar och banklån, men också graviditet, abort, och andra otäcka saker såsom död och förintelse. Och vi lever under sådana tider just nu.

Traditionellt styrs skorpionen av Mars, medan Pluto, som upptäcktes senare är enligt vissa astrologer medregent.

Mars är krigsguden och Pluto är underjordens gud, som handlar om transformering och förnyelse. Djur som representerar tecknet är skorpionen men också Fenix-fågeln som återföds ur helvetets eld. Medan skorpionen kan sticka allt som känns hotande, handlar återfödelsen av fågeln Fenix om en stor möjlig transformering som äger rum när man nått botten, då den enda vägen är uppåt.

Gå direkt till information om hur denna energi påverkar ditt stjärntecken och ascendenten.

Väduren - Oxen - Tvillingarna - Kräftan - Lejonet - Jungfrun - Vågen - Skorpionen - Skytten - Stenbocken - Vattumannen - Fiskarna

VAD MÅNFÖRMÖRKELSEN BÖR HANDLA OM

Transformering är ett viktigt tema på grund av sextilen till Pluto. Sextiler representerar dock valmöjligheter.

En månförmörkelse förknippas däremot med en solförmörkelse i det motsatta tecknet något som kan innebära en utväxlling av energier som handlar om en nollsättning. En omstart.

 

 

SKORPIONEN OCH KAMPEN MELLAN GOTT OCH ONT

Kampen i skorpionen är en inre kamp. Denna kamp är också mänsklighetens kamp, en anledning varför i vår värld läxorna upprepas. Vi verkar aldrig växa upp och lära oss historiens läxor som ständigt upprepas. Negativa känslor dominerar och den inre konflikten som man inte löser omvandlas till konflikter med andra människor och mellan olika länder. Kris efter kris uppstår, eftersom det är vad vi manifesterar när lägre instinkter dominerar.

Det bästa vore om man jobbade med sig själv, gick i terapi, och kom i kontakt med den inre kraften för att kunna hitta de inre skatterna.

Sextilen till Pluto kan också handla om en utrensning. Det kan röra sig om att göra sig av med negativa känslor och tankar, toxiska relationer, eller om att rensa i röran och göra rent runt sig. I vissa fall kan man behöva hjälp och man bör använda alla resurser inom räckhåll.

Verklig transformering äger rum när man slutar ljuga för sig själv och kan stå ansikte mot ansikte med och accepterar alla brister, fel, misstag, negativa känslor, och förluster. När man gjort detta har man gått genom en process som kan ta tid och som kanske aldrig riktigt tar slut, men man återföds som en ny starkare människa.

Meningen är att man omvandlar mörker till ljus, lägre behov som uppstår när man är rädd och söker efter fiender och syndabockar till en högre vilja som handlar om inre styrka och uthållighet, mognad, samt ansvarstagande.

 

VÄDUREN

Månförmörkelse i det åttonde huset

Denna fullmåne och månförmörkelse handlar för väduren om kontroll och makt. Den inre makten och styrkan kan hittas och utvecklas tack vare inre transformering. I vissa fall försöker man skaffa sig yttre makt. En kombination är också möjlig dock för bättre kontroll över ditt eget liv. Om du vill ta en ny väg i livet kan bättre självkontroll och mer mognad vara naturlig.

Det motsatta tecknet är oxen. Man bör fråga sig själv vad det är som man håller fast vid och måste släppa? Yttre kontroll är oftast en illusion. Man stampar med foten och sedan undrar man om den man försöker underkuva inte är glad.

Oxens energier handlar dessutom om skönhet. Om att bli en bättre människa exempelvis.

En inre förändring kan också leda till nya mål och planer i livet. En del av er vill fokusera på ekonomiska angelägenheter inför framtiden. Ni vill kanske göra en viktig investering eller börja spara för att försäkra framtiden.

Barn eller barnbarn kan också skapa nytt ansvar och en ny status i livet.

En förlust kan också alstra till en ny medvetenhet om att man måste ändra kurs.

Allt detta kan ske över en natt eller inte. Det mesta handlar nog om process som sträcker ut sig över tid och rum oftast 1,5-2 år.

Upp

OXEN

Månförmörkelse i det sjunde huset

Relationer kan gå genom kriser eller kan ta slut, något som kan få dig att tänka till och ändra dina uppfattningar.

Det är möjligt du känner att det sociala livet verkligen får ett uppsving och att du kan lära känna fler personer samt att du kan välja och vraka. Men dina motiv bör du helt klart också granska. Men har du svårt för någon, gillar du inte riktigt det, och du söker dig bort från sådana människor.

Du kan lära dig saker av andra människor också. De intellektuella utmaningarna är nog viktigast för oxen och du kan umgås med människor för att utbyta tankar och idéer och för att kunna påverka andra. Det är inte klart om du lyssnar på vad folk säger. Snarare vill du bli hörd. I politiska sammanhang kan många debatter äga rum. Dina tankar kan vara alltför intensiva och på grund av Plutos energier i det nionde huset som styr över högre tänkande kan du bli besatt av dina egna tankar.

Försök slappna av och ha normala diskussioner med. Under årets gång kommer relationer att genomgå förändringar och du kommer så klart också att förändra andra.

Upp

TVILLINGARNA

Månförmörkelse i det sjätte huset

Hälsan och jobbet påverkas av månförmörkelsen i skorpionen, och sextilen till Pluto kan indikera kriser som du försöker påverka genom användning av charm och övertalning.

Utredningar kan äga rum och i vissa fall är det du själv som försöker reda ut saker och ting. Medan vissa tvillingar vill få fram sanningen, kan andra manipulera den.

Man kan söka ersättningar, bidrag eller försöker tjäna genom andra, till exempel genom arv, eller den äkta makan liksom annan passiv inkomst. Investeringar kan också göras och du kan tänka dig att göra affärer med andra och de kan gå rätt så bra.

Jobbsituationen förändras under årets gång och under nästa år. Vissa tvillingar kan göra nya investeringar på jobbet eller på kontoret med. Ni kan till och med tänka er att låna pengar.

För att du verkligen skall må bra och för att kunna göra ett bra jobb får du samtidigt en chans att gå genom en healingprocess som kan handla om detox eller om psykologiska terapier. Att bli av med mönster kan ibland vara svårt eftersom det är mycket som är omedvetet. Men på grund av det tolfe husets influens har du förmågan att uppfatta och erkänna sanningen då den når medvetandet.

I många fall kommer förändringarna att äga rum steg över årets gång och de försätter in i nästa år.

När det gäller arbetet vill vissa tvillingar göra ett bättre jobb, något som verkligen är bra och ärligt och icke-hypokritiskt, och rannsakar därmed sig själva. Men detta gäller nog inte andra tvillingar som bara försöker överleva och skaffa tillgångar.

Upp

KRÄFTAN

Månförmörkelse i det femte huset

En månförmörkelse som påverkar det femte huset kommer att påverka samtidigt det elfte huset med, det motsatta huset. Det kan uppstå en konflikt mellan den du är som person och den person andra människor vill att du skall vara.

Den person som du dock är har en påverkan på hur dina relationer utvecklas och denna spänning kan skapa förändringar i relationer och i hur du behandlar andra. Det handlar om en process som äger rum över tid.

Dina kreativa förmågor utvecklas i en positiv inriktning. Du söker popularitet och därför söker du dig naturligtvis till andra under årets gång, det vill säga, inte endast just nu. Du måste bli hörd och sedd.

Att träffa kompisarna och har roligt kommer att vara viktigare för dig. Men lika viktigt blir det att omge dig med människor som menar väl och som verkligen uppskattar dig, något som kan leda till förändringar i relationer som du inte tycker är bra för dig.

Upp

LEJONET

Månförmörkelse i det fjärde huset

Lejonet söker emotionell stabilitet. Hemmet, familjen, är viktigare, men det är mycket som behöver göras och tas itu med för att du skall kunna ha det pefekta hemmet. Vissa lejon måste verkligen hantera det förflutna så att man frigör sig från sådana bördor och för att kunna gå vidare med livet. Vissa lejon måste renovera ett hus eller flytta. Men mer arbete behövs, antigen måste ni jobba mer för att tjäna mer eller jobba med att renovera, restaurera, rensa bort, slänga saker som bara tar utrymme.

För lejonet finns det ett samband melan den den fysiska och den känslomässiga hälsan.

Sextilen till Pluto påminner dig om att du måste göra förändringar, även om du inte riktigt känner för dig. Om du inte tar till handling kommer ingenting att hända.

Med denna fullmåne kan dock vissa lejon ta trädgårdsarbete på större allvar och kanske vill ni rensa bort ogräs och kolla med en landskapsarkitekt eller odla bloomor, eller fruktträd, grödor och grönsaker.

Det kann uppstå samtidigt en spänning mellan de krav som ställs på dig utifrån, såsom chefer, auktoriteter, regler du måste följa samt din karriär och de möjligheter du har när det gäller val av bostad exempelvis.

Upp

JUNGFRUN

Månförmörkelse i det tredje huset

Fullmånen i det tredje huset handlar om att skriva på kontrakt och om att verkligen prata ut och bli hörd av andra.

Studier kan vara viktiga men dina uppfattningar, övertygelser, attityder, eller din förståelse av världen eller av en situation förändras stegvis under hela årets gång samt under nästa år. Det finns ett intimt samband mellan det tredje huset för kommunikation och förnuftigt tänkande och det nionde huset för högre tänkande och högre utbildning. Det finns dessutom ett samspel mellan vad du själv tycker och den kunskap som kommer in och hur du bearbetar den.

Förändringar rörande daglig kommunikation är möjliga. Du kan också exempelvis sluta pendla någonstans.

Månens sextil till Pluto i samband med denna fullmåne och månförmörklse verkar indikera en medvetenhet om att du är vad du tänker men att du också göra något kreativt med din kunskap och idéer.

Det är aldrig fel att försöka sammanfoga hjärta och förstånd heller för att kunna dra empatiska slutsatser samt uppfatta saker genom mera empatiska synvinklar.

När man accepterar sanningen hittar men frigörelse och skönhet i den.

Upp

VÅGEN

Månförmörkelse i det andra huset

Månförmörkelsen i andra huset leder till förändingar när det gäller familjeekonomin och din egen ekonomi så klart rent generellt. Det kan vara någon förändring som sker över en natt men i de flesta fall kan det mest handla om föränderliga ekonomiska villkor. Dina skulder kan öka eller sänkas, och du kan jobba mer eller mindre, och tjäna nya mängder pengar.

Det andra huset kan indikera att du vill investera i egna projekt i synnehet sådana som har samband till själva bostaden. Du kan hålla på med byggnadsarbete och förbättringar. Det är frågan om att kanske höja bostadens värde i själva verket.

Om du kämpar med problem av andra slag, t.ex. om du känner att ingenting är nog, att du aldrig riktigt blir tillfreddställd, gäller det att fråga sig själv vad det är som verkligen spelar roll i ditt liv. Kanske sträva du efter saker som egentligen inte spelar någon roll alls. Förutom detta kan dina kreativa förmågor komma till nytta efterom det andra huset styrs av Venus som är din styrande planet med. Frågor angående din egen skapandeförmåga, och dina talanger kan fylla ditt liv med ny mening, såsom sång, dans, målningar, trädgårdsarbete etc.

Upp

SKORPIONEN

Månförmörkelse i det första huset

En fas i din personliga utveckling är slut nu när målet uppnåtts eller när du äntligen vet mer om de saker som du måste satsa på och som du måste prata mer om. Vissa skorpioner går genom en förädring vad gäller tankar och attityder.

Denna utveckling handlar om att också utveckla bättre kommunikationsfärdigheter och om att använda den logiska förmågan på ett bättre och effektivare sätt.

En del av er skulle vilja prata psykologi istället eller förstå hur ni blivit påverkade av olika skeenden och erfarenheter. Du kan hitta den kunskap och insikt som du behöver för att lösa eventuella inre konflikter.

Du tror dock att du kan förändra situationer, människor, världen, genom kommunikation.

Denna månförmörkelse hänger ihop med solförmörkelsen i oxen och ytterligare två stycken förmörkelsen på skorpionen-oxen axeln något som innebär att 2022 är en social tid och att relationer förändras. Du kan sluta med att skaffa helt nya vänner eller med att träffa den stora kärleken och byta livspartner.

Upp

SKYTTEN

Månförmörkelse i det tolfte huset

Du kan ha en benägenhet att vara tyst och tillbakadragen kanske för att du inte vill hamna i centrum nu och bli uppmärksammad av andra. Du kan undvika vissa människor och sluta svara i telefonen. Du kan i extrema fall tänka att du inte behöver andra och att du kan klara dig själv.

Samtidigt vill du kanske jobba själv och i största hemlighet så du avslöjar inte dina projekt och planer för andra. Du bryr dig runt denna månförmökrlese och fullmåne lite mer om dig själv och din egen familj och den privata sfären får prioritet.

Icke desto mindre är det möjligt att 2022-23 blir på grund av förmörkelserna i oxen-skorpionen år som handlar om förändringar på jobbet och när det gäller yrkeslivet. Matvanor kan också förändras för vissa skyttar och hälsan får större prioritet.

Denna energi är en energi för frigörelse från falska föreställningar och genom att omfamna sanningen. Viktiga insikter kan hjälpa dig att lösa problem exempelvis genom att du förstår problemet.

Upp

STENBOCKEN

Månförmörkelse i det elfte huset

Månförmörkelsen i det elfte huset är också en fullmåne som har att göra med faser som avslutas i det sociala livet kanske för att man flyttar eller för att man inte längre kommer överens med andra. Men det uppstå mycket kommunikation och övertalningsarbete med.

Man kan nästan känna att man måste frigöra sig från negativa möster i det sociala livet. Man behöver inte söka sig till människor som beter sig på respektlösa sätt exempelvis.

Att också bevara en känsla av vem man är som person kan vara lika viktigt.

Det händer hur som helst mycket i det sociala livet under 2022-23 och vem du är som person förändras också. Men du kan antigen hitta dig själv eller förlora dig själv då gränsen mellan de två kan vara ganska tunn.

Upp

VATTUMANNEN

Månförmörkelse i det tionde huset

Du håller på att nå viktigare målsättningar med denna fullmåne i det tionde huset för framgång, karriär, status och social image. Kanske har en fas i yrkeslivet tagit slut. En sextil till Pluto gör dig stark på egen hand. Det är inte nödvändigtvis så att du behöver någon annans bekräktelse.

Det kan dock i vissa fall finnas en tendens att hålla framgångarna hemliga för att man vill undvika avundsjuka. Även eventuella problem och kontakter med myndigheter som du har kan du hålla hemliga eftersom det är personligt och privat och inget du vill prata med andra om.

Under 2022-23 försöker du få lite mer kontroll över det egna livet. I vissa fall kan vattumän söka makt och en ledande position men detta är mindre vanligt.

Upp

FISKARNA

Månförmörkelse i det nionde huset

Att andra tror dig är viktigt och därför gör du allt du kan för att övertyga dem. I vissa fall ökar tilliten till dig själv om andra bekräftar att du ha rätt.

Men denna månförmörkelse kan också handla om att delta i olika slags debatter och om medlemskap i grupper online eller en organisation. Du kan ha ett budskap som du skulle vilja sprida.

Månförmörkelsen handlar om ändrande idéer och övertygelser under årets gång rent allmänt, något som fortsätter in i nästa år med.

Upp

Vad är Feng Shui?

En gammal lära i ny tappning, kulturellt anpassad och dessutom väldigt intressant och rolig. Om man skall tänka i feng shui banor, skall man dock för en stund glömma bort sina egna tankebanor och se på världen med helt nya ögon.

Enkel Feng Shui

Självklart praktiserar vi alla Feng Shui utan att vi är medvetna om detta. Vi är lika intresserade av vår välmående som våra kinesiska vänner var och är. Genom att läsa det här avsnittet kan man ändå enkelt och snabbt ta en titt på sådant som vi ännu inte tänkt på och som vi förbisett.

Kompasskolan (Eight Maisons Feng Shui): Beräkna ditt kua nummer

Om du använder kompass och beräknar dessutom ditt personliga nummer, kan du prova att ta ut vädersträcken och se till att du arbetar, sover, äter, och studerar där du får mest gynnsam energi enligt ditt personliga kua-nummer.