Astrologi och horoskop

Nymåne i väduren: I sökandet efter ljuset, mot alla odds

Astro / Horoskop

Nymånen i väduren den 5 april 2019 handlar om energier som är så pass nya att vi inte riktigt vet vad vi skall göra och vad vi kan förvänta oss utav det hela. Nymånen är också intensiv på grund av kvadraturer till Saturnus och Pluto, men trigonen till Jupiter lovar att sanningen kommer att härska.

Nymåne i väduren: I sökandet efter ljuset, mot alla odds

Enligt esoterisk astrologi börjar vår själs resa i väduren. Väduren står för skapelsens energi i sin renaste form. Själens resa börjar som en ljuspunkt i universums sinne och vädurens tecken ligger därför närmast källan och närmare ursprunget.

Väduren är därmed intuitiv och mycket begåvad. Leonardo da Vinci, Van Gogh, Lady Gaga, Elton John, Jackie Chan, Maya Angelou, Aretha Franklin och många andra är födda med solen i väduren.

Väduren är bra på att komma på helt nya idéer och behöver syfte i livet för att alla idéer skall ha någon som helst mening. Men det finns ett samband mellan väduren och förhärligandet av det förflutna. Väduren tycker om att läsa biografier och historiska böcker, besöka historiska monument, de har respekt för det förflutna inte minst för patriarkala könsmönster. Väduren har en större benägenhet därmed att tycka att metoo rörelsen är fånig och meningslös. Pierce Morgan som är född med solen i väduren kritiserar oftast kvinnor som hävdar att de blivit våldtagna i det förflutna och det var Harvey Weinstein som är orsaken till att denna rörelse startade överhuvudtaget.

Hur som helst är dock väduren en mycket begåvad person med många intressanta idéer. Eftersom deras energi ligger närmast källan får de mycket gratis och behöver inse att de måste dela gåvan med världen.

Samtidigt är väduren zodiakens bebis som inte alltid vet hur han/hon skall bete sig och på vilket sätt. Icke desto mindre har väduren en motsatt tecken som handlar om balans, etik och sociala koder. Detta tecken är vågen så klart och varje tecken tar ifrån deras motsats. Utvecklade vädurar är diplomatiska. Ibland kan de dock vara stolta över deras makt och över deras påverkan även om den inte alltid är så himla positiv.

Inte heller förstår alltid väduren att allt de gör också påverkar miljön och har bredare konsekvenser.

Väduren bryter ny mark, initierar den nya, och är en pionjär, och mest av allt en ledare. Och folk tenderar att följa ledare. Om ledaren är bra, kommer folk att göra rätt ifrån sig (Tänk Gandhi). Om ledaren är ond och grym, kommer de att göra dåliga saker (Tänk Hitler, Stalin, etc.). Kanske är några av er medvetna om de så kallade lydnadsexperimenten av socialpsykologen Milgram, som visade att folk tenderar att följa även mycket grymma instruktioner, speciellt om de får höra att det inte kommer att bli några personliga konsekvenser och om det är en auktoritet som ber dem agera emot deras initiala moraliska värderingar.

För Väduren är hela livet en expedition och de börjar livets resa med stor entusiasm, omedvetna om att de kan stöta på hinder och problem.

På personlighetsnivå är väduren styrd av Mars, den stora krigaren, motivatorn, planeten som ger oss vår drivkraft och beslutsamhet.

Men vi kommer in i denna värld som ett frö och vi kommer att börja växa och blomstra, mot alla odds, i en mycket fientlig miljö, i okänt, otestat territorium, med ett enda syfte: att nå ljuset.

Mars är i den meningen en positiv skaparkraft, som handlar om befruktning och nytt liv. Och väduren är associerad med alla nya initiativ och nya utforskningar, såväl som ledarskap.

Det är vårt ego som omvandlat Mars till en planet som också associeras med krig och aggression. På grund av Mars kan vi ibland också fatta förhastade impulsiva beslut. Mars kan däremot också hjälpa oss att försvara oss själva och att konfrontera andra om de gör fel.

Nymåne i väduren: I sökandet efter ljuset, mot alla odds

Den utvecklade väduren är dock styrd av Merkurius. Enligt esoterisk astrologi styr Merkurius väduren på själsnivå.

Väduren är här för att inspirera oss med nya idéer och där har vi sambandet till tänkandets planet. Det är också Merkurius som förbinder vår personlighet med det högre självet och med vår inre guru.

Utvecklade vädurar är medkännande, vårdande och de hjälper till att upprätthålla livet. När ett träd växer från ett frö kan det erbjuda skugga och bli en viktig del i ekosystemet. Så gör en utvecklad människa med. De outvecklade tänker endast på sig själva, saknar mål och mening och kan vara mycket destruktiva. De kommer även att förstöra det som andra behöver eftersom de inte kan se längre än deras egna behov.

På sätt och vis är vi också ansvariga för vårt uppvaknade. Och det tar också mod, kraft, energi och beslutsamhet att hålla sig på ljusets väg i livet. Mars kan omvandla vissa människor till andliga krigare så att säga, som följa den goda vägen, även när omständigheter och andra människor försöker vilseleda honom eller henne att gå tillbaks i den personliga utvecklingen.Kvadraturen till Pluto

Pluto styr över skorpionen på personlighetsnivå enligt esoterisk astrologi och över fiskarna på själsnivån. Pluto hjälper oss att kasta ljus på det mörka, det vi försöker gömma för oss själva och för omvärlden. Denna planet styr över vår psykologi.

Vi vinner varje gång vi väljer att se och erkänna vår ofullkomligheter och våra själviska motiv. Pluto hjälper oss att bli av med de kedjor som håller oss fångar i egots fängelse. Vi kan identifiera för mycket med vårt behov av makt, vi är för stolta, vi vill vara överlägsna andra, vi är arroganta. Vi kan under långa tidsperioder ta sådana identifikationer för givet och när saker plötsligt förändras kan dessa saker försvinna och vi upplever en stor kris i livet. Exempelvis kan vi förlora jobbet eller vår status.

Runt denna nymåne kan folk behöva läka psykisk och fysisk. Det står i tidningarna att Britney Spears har lagt in sig själv på mentalsjukhus exempelvis, men även fotbollsspelaren Pepe är inlagd på sjukhus.Kvadraturen till Saturnus

Saturnus är en planet för karma och konsekvens. Vi vet tack vare Saturnus att vi kan bränna oss om vi kommer för nära elden. I abstrakt mening handlar denna energi om att vara medveten att det kan uppstå konsekvenser för hur du handlar. Vill du ta risken eller vill du helst hålla en låg profil?

Saturnus är en planet däremot som hjälper oss att leva i ödmjukhet så att vi kan utveckla visdom och insikt.

Saturnus kan därför ta oss till knäna. Men bara när vi lever i ödmjukhet kan vi utveckla insikt, visdom och befria oss från egoets kedjor.

 "Från egots synvinkel är andlig framsteg en förolämpning efter en annan." Sade en vis person.

Men, när vi blir mottagliga för lärdomarna som kommer från Saturnus kan han visa oss vår väg till frihet. Saturnus handlar verkligen om befrielse som kommer tack vare det man kallar för mognad.

Denna nymåne kan leda in oss på en ny väg i livet men hur väl vi hanterar den beror på var och en av oss.

Trigonen till Jupiter

Jupiter hjälper oss i detta sammanhang bredda vårt perspektiv. Jupiter kan öka vår medvetenhet. Denna planet hjälper oss acceptera nya sanningar och att vara öppna för nya sätt att se på världen. Nya idéer och nya åsikter. Jupiter befriar oss från falska begrepp.

Slutkommentarer

Väduren i födelsehoroskopet kommer att styra över ett område eller ett hus som förknippas med de saker där du måste ta nya initiativ och bryta ny mark.

Om ascendenten är väduren för dig, skall du titta på både Merkurius och Mars för att se vad syftet med ditt liv är.

Energierna runt denna nymåne är tunga men icke desto mindre bör vi inte sluta leta efter ljuset.

Vad är Feng Shui?

En gammal lära i ny tappning, kulturellt anpassad och dessutom väldigt intressant och rolig. Om man skall tänka i feng shui banor, skall man dock för en stund glömma bort sina egna tankebanor och se på världen med helt nya ögon.

Enkel Feng Shui

Självklart praktiserar vi alla Feng Shui utan att vi är medvetna om detta. Vi är lika intresserade av vår välmående som våra kinesiska vänner var och är. Genom att läsa det här avsnittet kan man ändå enkelt och snabbt ta en titt på sådant som vi ännu inte tänkt på och som vi förbisett.

Kompasskolan (Eight Maisons Feng Shui): Beräkna ditt kua nummer

Om du använder kompass och beräknar dessutom ditt personliga nummer, kan du prova att ta ut vädersträcken och se till att du arbetar, sover, äter, och studerar där du får mest gynnsam energi enligt ditt personliga kua-nummer.