Saturnus i fiskarna 2023-2026: ett massivt uppvaknande

Astro / Horoskop

Saturnus kommer att befinna sig i fiskarna mellan 7 mars 2023 – 24 maj 2025 samt 31 aug 2025 – 13 febr 2026. Saturnus besökte sist fiskarna 1993-1996, för cirka 30 år sedan.

Varje stjärntecken har en roll att uppfylla

2022-01-18 Nästa transit i fiskarna är för Saturnus en lång transit som sträcker sig över en lång tidsperiod även om ett avbrott sker då Saturnus tillfälligt vistas i väduren mellan den 24 maj – 31 augusti 2025.

Saturnus är en kylig objektiv planet och är fiskarnas totala motsats. Fiskarna är ett romantiskt tecken som gillar att fantisera och leva i sin egen värld.

Fiskarnas tecken är dock också förknippat med ett uppvaknande och Saturnus kan hjälpa människor över hela världen att äntligen se och acceptera det som man tidigare inte ville eller kunde se. Det gäller att se verkligheten såsom den är.

Saturnus som har en karmisk influens gynnar människor som vill bli bättre människor och som vill växa upp och ta ansvar men missgynnar de vars handlingar har varit oetiska eller i detta sammanhang kriminella.

Om man tittar tillbaka på tidigare år när Saturnus har påverkat fiskarna ser man vissa tydliga trender.

Även om folk hit och dit får långa straff för tidigare brott finns det knappt någonting som sätter stopp för helt nya brott, oftast mot många människor samtidigt. Neptunus har nämligen en koppling till kriminalitet och brott, förfalskningar, förskingring, liksom droger och alkohol.

Förutom detta förknippas Saturnus i fiskarna med stora naturkatastrofer som oftast involverar vatten, översvämningar, förstörelse och/eller konstruktion av damm. Alla typer av extremt väder är däremot möjliga såsom stora värmevågor och tornadoutbrott.

I vissa fall eller under vissa tidsperioder kan det finnas en stor överflöd av vatten och under andra finns det knapphet.

Även när det gäller hälsan, kan man räkna med nya utbrott av olika slags smittor, koronarelaterade eller inte. Även nya smittor är möjliga.

Även kungahus påverkas över hela världen, och man ser tronföljd äga rum i och med den gamla monarken antigen går bort eller abdikerar.

En annan trend när man tittar tillbaka i historien är politiska förändringar på gott och ont, allt från lönnmord av viktiga personer till inbördeskrig. Stora massaker har också ägt rum med Saturnus i fiskarna.

Å andra sidan verkar länder vara villiga för det mesta, att integrera olika slags minoriteter, samt att hantera sådana saker som diskrimination. Saker kan dock bli värre i vissa länder och bättre i andra kanske beroende också på vilken den dominanta planeten är: Neptunus eller Saturnus. Många migranter, färgade, etc. försöker hitta en väg in i det politiska livet.

Viktiga uppfinningar kan göras vad gäller medicin, kemi och sjöfart.

En annan viktig trend med Saturnus i fiskarna är att folk och nationer organiserar sig oftast för att man vill göra någonting positivt. Därför kommer man att försöka skydda hav och sjöar först och främst genom internationella avtal och överenskommelser. Men andra positiva rörelser kan uppstå ämnade för att bidra med hjälp och visa god vilja.

Problemet med influensen från Neptunus är att gränserna är diffusa.

Saturnus kan ha svårt att hävda sig och att dra klara gränser. Neptunus är dock en planet som förknippas med fantasi och sagor och detta kommer att gynna Disney och filmindustrin. Dans och musik förknippas också med Neptunus och därför kan nya stilar etablera sig.

Saturnus kan dock omstrukturera det Neptunus står för, såsom det politiska livet vad gäller exempelvis val men politiska processer och regler för representation kan förändras.

Psykiatrin och sjukhusen kan också gå genom viktiga förändringar.  

Denna transit är avgörande och viktig för att Neptunus också strävar efter att knyta lösa ändar och åstadkomma de sista förändringarna i fiskarnas tecken i och med planeten redan den 30 mars 2025 går in i väduren.

Saturnus kommer därmed under de sista månaderna denna transit att befinna sig helt själv i fiskarna och bidra till ett stort uppvaknande.

 

Vad är Feng Shui?

En gammal lära i ny tappning, kulturellt anpassad och dessutom väldigt intressant och rolig. Om man skall tänka i feng shui banor, skall man dock för en stund glömma bort sina egna tankebanor och se på världen med helt nya ögon.

Enkel Feng Shui

Självklart praktiserar vi alla Feng Shui utan att vi är medvetna om detta. Vi är lika intresserade av vår välmående som våra kinesiska vänner var och är. Genom att läsa det här avsnittet kan man ändå enkelt och snabbt ta en titt på sådant som vi ännu inte tänkt på och som vi förbisett.

Kompasskolan (Eight Maisons Feng Shui): Beräkna ditt kua nummer

Om du använder kompass och beräknar dessutom ditt personliga nummer, kan du prova att ta ut vädersträcken och se till att du arbetar, sover, äter, och studerar där du får mest gynnsam energi enligt ditt personliga kua-nummer.