Tvillingarnas säsong 2022 - Solen i tvillingarna - Medveten om vad man tänker

Astro / Astroskola

Hur du påverkas av denna transit. Läs informationen för både soltecknet (ditt stjärntecken) och för ascendenten.

Tvillingarnas säsong 2022 - Solen i tvillingarna - Medveten om vad man tänker

2022-05-19 I astrologin anses solen vara orsaken till att vi existerar och representerar dessutom jaget, och det man är medveten om. Solen representerar därmed även klarhet, medvetenhet.

Vi föds med solen i ett tecken och belyser vilka vi är (vi är vårt stjärntecken). Solen handlar om det som sker nu. Det närvarande. Ascendenten handlar mer om framtiden och om varför vi är här och vad vi kommer att göra.

Innehållsförteckning

Solen i tvillingarna - Merkurius retrograd - Solen kvadratur Neptunus - Solen trigon Saturnus - Solen sextil Jupiter

Gå direkt till information om hur denna energi påverkar ditt stjärntecken och ascendenten.

Väduren - Oxen - Tvillingarna - Kräftan - Lejonet - Jungfrun - Vågen - Skorpionen - Skytten - Stenbocken - Vattumannen - Fiskarna

SOLEN I TVILLINGARNA

Varje år spenderar solen cirka en månad i tvillingarna. Det är vad man kallar för tvillingens säsong. Solen går in i tvillingarna den fredag den 20 maj 2022. Den 21 juni 2022 går solen in i nästa tecken, i kräftan.

Varje transit kommer att kännetecknas av energier förknippade både med solen och tecknet solen rör sig genom, i detta fall tvillingarnas energi. Aspekterna som solen formar till andra planeter spelar också en roll.

Solen i tvillingarna handlar om medvetenhet rörande vad man tänker, vad man vet och inte vet. Kommunikation kan användas för att lära sig mer och för att hitta svar genom att ställa frågor, men man kan också fundera, samt läsa artiklar eller böcker.

Under varje transit i tvillingarna försöker vi dessutom hitta ett sätt att bygga broar mellan motsatta energier och ibland lyckas vi göra detta, medan vi ibland blir alltmera polariserade.

Tvillingarna representeras av två olika bröder, en mänsklig och en gudomlig, en som är dödlig och en som har evigt liv. I esoterisk mening, handlar det om att försöka ena de mänskliga och gudomliga.

Upp

MERKURIUS RETROGRAD

Tvillingarna styrs av Merkurius som är retrograd. Merkurius gillar att göra bedömningar och att snabbt gå från ett ämne till ett annat. Men vårt tänkande styrs nog av Merkurius även om vårt medvetande styrs av solen.

Helt plötsligt uppstår det fler samtal men inte kan man lita på allt som sägs. Kommunikation kan vara knepig i synnerhet nu när Merkurius är retrograd.

Merkurius retrograd kan alstra tekniska problem, men också missförstånd. Fler verbala konflikter är möjliga och vissa relationer kan ta slut. Ibland pratar man utan att tänka sig för. Det är munnen som pratar och egentligen bör man reflektera lite mer. Ibland kan denna energi leda till att folk struntar i etiketter och säger rakt ut vad de tycker och tänker i och med man är trött på all hypokrisi.

Upp

SOLEN KVADRATUR NEPTUNUS

Fler lögner och fler skvaller är möjliga. Lögner och falsk propaganda sprids ännu mer på grund av kvadraturen till Neptunus i fiskarna. Man kan bli lurad. Oärlighet och opålitlighet finns dock redan när solen kommer in och meningen med denna transit är att förse oss med klarhet, om vi verkligen vill se sanningen.

Upp

SOLEN TRIGON SATURNUS

Långsiktiga avtal kan skrivas på, på grund av trigonen till Saturnus i vattumannen. Sverige och Finland har just ansökt om att gå in i NATO med Merkurius retrograd i trigon till Saturnus. Vattumannen handlar nog om grupper och det är vad NATO är, en grupp länder. Saturnus styr över stenbocken som styr över militären och polisen. Man kunde kanske ha valt en bättre tidpunkt i astrologisk mening men å andra sidan är detta inget helt nytt eftersom man har pratat om det under en lång tid. Förhoppningsvis kommer inte Merkurius retrograd kan innebära att Sverige gör fel och att landet inte kan dra sig ur i framtiden men processen kan ta längre tid än väntat och bli krånglig.

Upp

SOLEN SEXTIL JUPITER

Solen bildar en sextil till Jupiter i väduren, något som indikerar att sanningen inte är enkel men att rätt information så klart finns tillgängligt. Det gäller att lyssna till så många källor som möjligt och vägra fastna för en enda sanning. Det gäller att försöka se saker från flera perspektiv och se den stora bilden. Samtidigt bör man vara noga med att inte demonisera någon och försöka resa sig över enkla klassificeringar.

Upp

VÄDUREN

Solen i tredje huset för kommunikation och interaktion.

Fler samtal äger rum och visserligen gillar du nu att göra dig hörd men du kan även fylla i eventuella kunskapsluckor. Stabilare relationer är också meningen men det är ganska svårt att bilda riktigt bra relationer till andra. Det finns hinder, en viss kyla, kanske språkbarriärer som du i vissa fall kan delvis överkomma under denna transit.

Mest pratar du dock med människor i din omgivning även om du kan spendera tid på internet också, skriva under avtal och hoppa på långsiktiga relationer och kontrakt med andra.

Du kan inte se saker och ting i svart och vitt längre. Det gäller att försöka se saker och ting från olika perspektiv.

Mer interaktion med folk i omgivningen äger rum och i den meningen kan du känna dig begränsad. Men du kan studera, lära dig ett nytt språk i vissa fall och försöka reda ut det som är oklart. Mycket kommunikation i skriftlig form äger rum och du kan också göra många korta resor för att utforska omgivningen.

Denna transit har att göra med att lära om.

Upp

OXEN

Solen i andra huset för intäkter och ägodelar.

Transiten handlar om att försöka upptäcka nya möjligheter och detta kan du inte göra om du begränsar dig själv. Försök tänka efter vad annat du kan göra och våga prova något nytt eller till och återuppta någon gammal aktivitet som hjälpt dig i det förflutna. Någon gammal läxa eller erfarenhet har du nog i bagaget.

Den fysiska lusten ökar också under denna transit i vissa fall i största hemlighet för att någon i omgivningen är så attraktiv. Du kan även träffa exet i vissa fall och känna att du skulle kunna tänka dig att spendera ett par timmar tillsammans.

Det finns en djup uppskattning för det vackra och många oxar är mycket kreativa och har sinne för stil och inredning. Oxen styr över andra huset, något som faktiskt leder till att denna energi fördubblas.

Ändå kan tvillingarnas energier också alstra etiska dilemman och Saturnus i vattumannen bryr sig om vad andra skulle tycka och tänka och kan stoppa dig från att fatta beslut som kan skada dig långsiktigt.

I själva verket är denna transit underbar eftersom du kan mycket väl fokusera på att jobba hårt för att nå de ekonomiska målen och i processen alstras långsiktig materiell trygghet.

Upp

TVILLINGARNA

Solen i första huset för personlighet och nya början

Man vill med solen i detta hus ta ledningen eftersom man nu har egna mål att gå efter och andra kan följa eftersom de känner sig inspirerade. Denna transit handlar om ny början och nya tag, i synnerhet om tvillingarna är ascendenten. Om tvillingarna är ditt stjärntecken kan å andra sidan ditt sanna jag avslöjas nu och alla fasader du försökt bygga upp kan nu förstöras.

Kvadraturen till Neptunus kan också indikera att du nu inser på vilka sätt du har överskattat dina möjligheter eller i vissa fall din relevans och viktighet.

Under den här transiten kan du lära dig av det förflutna. Du kan komma att se saker och ting genom nya perspektiv och allt du trängt bort kommer fram under Merkurius-retrogradfasen.

Icke desto mindre kan relationer ändå förbättras eftersom solen bildar en sextil till Jupiter i huset för grupper och vänner. Du får stöd av andra och folk vill veta mer om dig med. Men du kan också åtminstone i vissa fall utgöra en källa för kunskap och visdom och kan vägleda andra samt förklara för dem vad som händer.

Inte allting kan sägas och det finns reservationer eller i vissa fall finns det censur, på grund av trigon till Saturnus men du kan förlita dig, i alla fall delvis, på olika avtal du gjort men det är att ta den svåra vägen som i vissa fall inte är helt pålitlig.

Transiten handlar för det mesta om att försöka utvecklas så att du blir mera autentisk och ärlig med dig själv.

Upp

KRÄFTAN

Solen i det tolfte huset för insikter och ensamhet

Du kan behöva tid för att rannsaka dig själv och reflektera. Detta är ännu mera relevant nu när Merkurius är retrograd. Lite skyggare kan du också vara och du kan dessutom söka andlig vägledning i sökandet efter lösningar och svar.

Viktigt är det att sätta upp mål i många fall eftersom om du vet vad du vill ha, är det lättare att se en möjlighet när den dykt upp. Men du kan också tack vare reflektion plötsligt inse vad det är du behöva göra samt vilken väg du kan ta.

Förnekelse är möjligt men när du väl inser att andra kanske har haft rätt kan du bli besviken på dig själv.

Sömnproblem är också möjliga under denna transit men man kan också vakna upp från en annan sömn som handlar om att bli av med slöjan, maya, som denna värld är, och se verkligheten såsom den är.

Upp

LEJONET

Solen i det elfte huset för grupper och vänner.

Det sociala livet och olika grupperingar spelar en större roll och du kan prata med fler människor om fler saker. Vissa lejon reser bort under denna tidsperiod för att se nya platser och möta nya människor men eftersom Merkurius är retrograd kan du mycket väl återvända till gamla platser och du kan även återse gamla vänner.

Helt nya relationer rekommenderas ej eftersom det slutar i problem. Relationer som inleds när Merkurius är retrograd håller inte. I vissa fall kan det även uppstå fiendskap mellan dig och personen som du inleder en relation till när Merkurius går baklänges.

Solens kvadratur till Neptunus i fiskarna varnar om en dålig ekonomi och risk för förluster. Försök spendera pengar med stor försiktighet. Du kan lätt överskatta dina möjligheter att exempelvis göra vinster. Undvik helt även nya skulder.

Under denna transit kan andra bli medvetna om din ledarskapsförmåga. Samarbete med andra kan ge goda resultat om ni har ett gemensamt mål i sikte.

Ändå kan på grund av tvillingarnas energi finnas motsägelsefulla influenser. Idag kan någon vara en vän. Imorgon kan du känna dig övergiven. Det bästa är om du har en cool attityd och först och främst alltid litar på dig själv och känner dig trygg i ditt eget skinn.

Upp

JUNGFRUN

Solen i det tionde huset för framgång, karriär, framtidsplaner, rykte och anseende

Vad folk tycker och tänker om dig bli viktigare och du kan ta det personligare, något som innebär att du visar din bästa sida utåt.

Denna transit är bra för dig som har målsättningar och jobb att utföra eftersom trigonen till Saturnus handlar om disciplin och uthållighet. All nonsens försvinner och man har klart för sig vad det är som behöver göras. Tvillingarnas energi kan dock leda till att du kanske har fler projekt på gång samtidigt men det viktigaste är att du färdigställer påbörjade jobb nu.

Jungfrur kan också få lån från banken nu tack vare Jupiters transit i väduren i huset för banklån och gemensamma resurser. Om du bestämmer dig för att starta eget kan du också ansöka om eventuella bidrag.

Å andra sidan är det inte bra att låta tomma löften från andra hindra dig från att gå efter vad du vill ha heller.

Upp

VÅGEN

Solen i det nionde huset för högre tänkande, högre utbildning, distansrelationer och människor från andra länder.

I huset för övertygelser har du rätt medan alla andra har fel skulle man kunna tro och det finns nog en risk för svart-vitt tänkande men sextilen till Jupiter alstrar nya möjligheter till samtal med visa människor, människor som kan mer och med eventuella lärare. Vill man söka råd och lära dig mer finns det folk som kan vägleda dig eller förse dig med svaret som du söker. Du kan dessutom söka dig till gamla allierade.

Man kan också utveckla en förståelse för vad andra går genom och debatterna som pågår tar oftast hänsyn till sådana frågor men risken är så klart också att det uppstår lite fanatism med om man inte väljer Jupiters väg till visdom och tolerans och om man vägrar lyssna på vad andra har att säga. I många fall kan vänner också sträcka en hjälpande hand.

Resor är möjliga men Merkurius är retrograd och därför kan du resa tillbaka hem eller besöka ett gammalt ställe från det förflutna.

I skolan gör du bra ifrån dig men du bör nu fylla i alla kunskapsluckor. Det är nog snarare en tid för att skriv om prov och tentamina.

Distansrelationer kan också vara viktigare annars och internationella kontexter av alla slag.

Jupiters influens är också viktig av den anledningen att du behöver någons uppmuntran med eftersom solens trigon till Saturnus kan vara en kärlekslös, tråkig, depressiv influens, och tankarna kan bli mörka. Sök det som gör dig glad och de människor som får dig att skratta.

Upp

SKORPIONEN

Solen i det åttonde huset för personlig transformering, skulder, skatter, och investeringar

Det som inte dödar dig gör dig starkare är mottot för det åttonde huset. Skulle någon kris uppstå blir du bara en starkare person eftersom du omvandlas och växer som person allteftersom du löser problemen.

Men det åttonde huset kan också handla om investeringar och en god hälsa, som du gärna investerar i. När bra möjligheter dyker upp på jobbet mår du också bättre i psykologisk mening och det är bra om du vet vad du vill ha.

Hemmet, familjen, är också ett viktigt ansvarsområde och ju mognare du är och beter dig på, desto bättre karma skapar du för dig själv med Saturnus i huset för hem och familj i trigon till solen i tvillingarna.

Å andra sidan kan gamla skulder behöva betalas tillbaka men du kan tjäna lite mer pengar på jobbet tack vare Jupiters gynnsamma influens.

Upp

SKYTTEN

Solen i det sjunde huset för relationer och partnerskap

Det sociala livet får ett uppsving under solens transit i huset för relationer men att lita på alla rekommenderas ej. I vissa fall kan gamla fiender fortsätta att ge upphov till problem. När det gäller relationer med nära och kära finns det brist på tillit och misstänksamhet. Man kan missförstå och Merkurius retrograd gör inte saken bättre.

Men du kan också uppleva det motsatta – att folk inser vilken trevlig människa och god du kan vara – och helt plötsligt står vid din sida igen, även om de kan ha undvikit dig på sistone.

Solens sextil till Jupiter kan också alstra lycka och glädje, liksom sinne för humor.  Men även om vissa samtal bara är roliga, kan andra vara filosofiska. Även romantik och kärlek känns lockande jämfört med tidigare.

Jobbet som Merkurius retrograd har är att avslöja dina vänners sanna natur och det är möjligt att någon relation tar slut och i vissa fall kan du inte hjälpa att känna dig besviken. Nya relationer bör inte inledas eftersom de bara kan leda till sorg och olycka.

Det viktiga är så klart att inte ge bort ens personliga makt till någon annan, oavsett hur kär man är. Man måste bevara sin egen identitet och vilja i relationen.

Solens trigon till Saturnus kan leda till viktiga samtal och förhandlingar och pappersarbete och andra dokument blir viktigare. Men du bör inte skriva under nya kontrakt. Du kan dock fokusera under längre stunder om du skriver någonting andra skall läsa, privat eller på grund av ditt jobb.

Upp

STENBOCKEN

Solen i det sjätte huset för jobb och hälsa

Du har mer att göra med solen i huset för jobb och hälsa och i vissa fall har du fler bollar i luften men du get nog allt du har. Att du fortsätter i samma spår och färdigställer redan påbörjade jobb och projekt är bättre än att börja med helt nya sådana. Du kan även gå tillbaka till ett gammalt jobb eller en gammal sysselsättning med Merkurius retrograd.

I vissa fall kan du känna dig sviken och besviken, på grund av kvadraturen till Neptunus i fiskarna som avslöjar för dig lögner, manipulativa tendenser och på vilket sätt du lurade dig själv. Det är svårare att lita på andra men du bör icke desto mindre försöka låta bli att hoppa till slutsatser. Så småningom kommer du över besvikelsen. Missförstånd och tekniska problem är nog också möjliga.

Solens sextil till Jupiter kan alstra nya möjligheter på hemmaplan. Men du får nog också större klarhet och förståelse för det förflutna. Det kan röra sig om din barndom, någonting som inträffat som du inte riktigt förstod och liknande. Stöd och hjälp kommer också från dina närmaste.

En trigon mellan solen och Saturnus kan alstra ekonomiska begränsningar men detta innebär inte att du ger upp eller att du gör ett dåligt jobb. Det skapas en känsla av plikt och du fortsätter jobba hårt och Saturnus kommer att belöna dina långsiktiga ansträngningar till slut. Det är i själva verket nu som många stenbockar börjar utveckla någon ny känsla av ekonomisk stabilitet – i synnerhet yngre stenbockar.

Upp

VATTUMANNEN

Solen i det femte huset för nöjen, kreativitet, romantik och barn

Solen i det femte huset är en barnslig energi som går ut på att fokusera på att ha roligt och underhålla andra med saker som saknar substans, mening eller mål. Men det femte huset handlar också om kreativitet och barnslig nyfikenhet som leder till att rätt frågor ställs och när eleven är redo, ja, då dyker läraren upp.

Allteftersom man växer upp har man genom kreativa handlingar oftast någonting att förmedla. Därför kan du visserligen ha roligt och festa, men du kan också jobba vidare med påbörjade kreativa projekt av alla slag, nu när Merkurius är retrograd.

Solens kvadratur till Neptunus kan dock varna att du kan spendera pengar på fel sak och människa. Att ytlighet och stundens frestelse kan manipulera dig. Och du kan spendera pengar på dyra saker som kompensation för annat.

Men du kan också ha viktigare saker att säga och du vill bli visare på grund av sextilen till Jupiter i väduren i huset för kommunikation. Du kan också uppmuntra andra att glömma bort bekymmer och vara glada men samtidigt kan du också sätta dina gränser om nödvändigt.

Viktigare beslut är i verket för vissa vattumän på grund av trigonen till Saturnus som kan handla om en ny mognadsgrad.

Upp

FISKARNA

Solen i det fjärde huset för hem och familj

Transiten handlar om att bli medveten om den närmaste miljön. Familjen, hemmet, människor i den omedelbara omgivningen, är viktigare. Vem du är som person blir beroende i större utsträckning av familjeenheten.

Samtidigt är det så klart viktigt att man inte förlorar sig själv helt i familjens och den lilla gruppens identitet, eftersom man även i andra sammanhang kan känna sig hemma, till exempel i en arbetsgrupp på jobbet eller sin egen lilla stam.

En sådan transit kan alstra större etnocentrism. Man ser saker från ett enda kulturellt perspektiv.

Kvadraturen till Neptunus alstrar en viss risk till självuppoffring för stammens, familjens, den lilla gruppens skull.

Värderingarna som kommer från familjen och det förflutna kan nu upptäckas, förstås och vidareutvecklas. De kan också komma till nytta i något sammanhang. Men de kan också utvecklas till att välkomna nya element i gemenskapen.

Vissa fiskar kan köpa viktiga saker, såsom en bil, båt, hus, lägenhet. Men pengar kan också spenderas på mat och andra saker som man vill ha.

Merkurius retrograd kan öka sannolikheten för en familjeåterförening eller för att gå tillbaka till någon gammal tradition eller maträtt.

Upp

Vad är Feng Shui?

En gammal lära i ny tappning, kulturellt anpassad och dessutom väldigt intressant och rolig. Om man skall tänka i feng shui banor, skall man dock för en stund glömma bort sina egna tankebanor och se på världen med helt nya ögon.

Enkel Feng Shui

Självklart praktiserar vi alla Feng Shui utan att vi är medvetna om detta. Vi är lika intresserade av vår välmående som våra kinesiska vänner var och är. Genom att läsa det här avsnittet kan man ändå enkelt och snabbt ta en titt på sådant som vi ännu inte tänkt på och som vi förbisett.

Kompasskolan (Eight Maisons Feng Shui): Beräkna ditt kua nummer

Om du använder kompass och beräknar dessutom ditt personliga nummer, kan du prova att ta ut vädersträcken och se till att du arbetar, sover, äter, och studerar där du får mest gynnsam energi enligt ditt personliga kua-nummer.