Uranus i Oxen (2019 - 2025) Ordning och Magi

Astro / Horoskop /

Uranus i oxen förknippas med både diktatur och frihet, liksom med Hitler, Stalin och Mussolini såväl som brott mot mänskligheten. Samtidigt vet man att Hitler hade ett intresse för magi och för ockultism, där svastikan kommer ifrån.

Uranus i Oxen (2019 - 2025) Ordning och Magi

Nästan 90 år har gått sedan statsledarna på bilden ovan levde. Sedan dess har Uranus gjort en hel cykel runt zodiaken och befinner sig igen i oxen fram till 2025-26. Det tar 84 år för Uranus att fullborda ett varv runt solen.

Uranus är en gåtfull och underlig planet. När den upptäcktes år 1781 utmanades den allmänna ordningen, för man trodde att Saturnus var den sista och mest avlägsna planeten i vårt solsystem. Saturnus slutade därmed representera någon absolut gräns för vår värld.

Uranus upptäcktes i franskrevolutionens och i upplysningens ålder och därför kom Uranus att förknippas med revolutionär tanke, med människor som är annorlunda, som tänker annorlunda och som söker frihet.

Uranus i Oxen (2019 - 2025) Ordning och Magi

Bild: Isaak Newton, Upplysningens tid, lade grunden till naturvetenskapen och menade att det finns naturlagar som gud inte styr över.

Uranus representerar sådana personer som vill stå ut, som har något att bevisa, men man kan prata om både hjältar och skurkar.  Varje planet har en hög och en låg vibration.

Uranus är därför en planet för radikala skillnader.Uranus är den kallaste planeten i vårt solsystem med en lutande rotation med polerna vid ekvatorn och därför antas det att planeten drabbats av en meteor som förändrade dess rotation.

Detta säger lite om personligheten hos de människor som Uranus representerar. Denna person har påverkats och har nu väckts upp för att inse att livet och samhället kan vara annorlunda och att vi kan skapa en annan typ av värld.

Och även om Uranus handlar mycket om intellektet, om vårt sinne, om geniet i var och en av oss, och om vår uppfinningsförmåga pratar vi också om en planet som har ett samband med magi och ockultism. Uranus handlar om att kunna förutsäga framtiden, om astrologi, om att acceptera att det finns en högre ordning i universum eller att det i alla fall finns mer.

Uranus öppnar också upp individer för kanalisering och intuition så därför har du geniet och du har den mediala personen i ena änden i kontinuumet och du har magi och människor som försöker arbeta med energi och du har vetenskapsmän och forskare som kan konstruera saker som för en person som levde för 500 år skulle kunna verka vara magi, t.ex. en mobiltelefon eller dator. Därför har du alla dessa motsatser inom betydelsen för en och samma Uranus.

Du har individen, som är annorlunda och unik och du har också gruppen i andra änden av kontinuumet, så det här är en planet av inneboende radikala skillnader.

Uranus förknippas precis som vattumannens tecken med arketyper. Inom esoterisk astrologi tror man att Uranus har förmågan att ge upphov till helt nya arketyper eftersom denna planet sänder ut oss in i framtiden. Helt plötsligt har du inte endast personen som mediterar och kommer i kontakt med andra världar, utan du har kosmonauten som reser i ett rymdskepp i universum. Och även om Uranus står för frihet på politisk nivå, kan Uranus även ha att göra med diktatur medan den på social nivå handlar om byråkrati.

Var gång man vill prata om Uranus bör man leta efter en källa till auktoritet och makt, skriver vissa esoteriska astrologer. Även om Uranus som härskare över vattumannens tecken förknippas med grupper och individer, kommer Uranus att vara förhärskande i vågen på själsnivå enligt esoterisk astrologi. Så snart du har låt oss säga Uranus i Fiskarna, kan auktoriteten vara en präst eller polisen eftersom Fiskarnas förmåga att komma undan med saker ofta också är förknippad med kriminalitet. Vissa astrologer tror definitivt att Neptunus också är en brottslighetsplanet eftersom Neptunus bland annat förknippas med olagligheter som förfalskningar och bedrägerier.Vissa astrologer ser hela fiskarnas tecken som ett tecken som har med djup materialism att göra där de lägre begären dominerar eftersom folk inte riktigt ser det som verkligen är viktigt på grund av Neptunus. Man lever i den materiella världen för mycket. Man söker nöje och tillfredställelse som kommer från mat, pengar, från vad pengarna kan köpa, lyxobjekt och allt sådant.

De här astrologerna tror att vattumannens tidsålder kommer att vara så mycket bättre eftersom det kan uppstå frihet från materialismen som kännetecknade fiskarnas tidsålder.

Och varje gång man talar om vattumannen finns det en betoning på grupper samt socialistiska och/eller kommunistiska idéer. Man ser oftast att Lejonet-Vattumannen-axeln handlar om ett intresse för människogrupper, hur man kontrollerar grupper och hur man får grupper att jobba tillsammans. Grupptänkandet kommer också på tal.

Samtidigt finns det folk som tror att gruppen inte är annat än ett stort dumt djur i och med det är lätt hänt att man ge upp det personliga ansvaret när man agerar som gruppmedlem. Därför kan man göra farliga, våldsamma, elaka saker, som det är fallet med protester, upplopp, huliganer, etc.  

Astrologer tror hur som helst att man genom vattumannen kan uppnå en sorts distans och materialismen kan övervinnas. Man kommer kanske så småningom i stället att intressera sig för de filosofier om vad det är som gör ett bra liv. Man kommer att jobba med sig själv.

Å andra sidan måste man känna sig redo för en sådan fas i mänsklig utveckling. Karl Marx som skrev om klasskamp hävdade aldrig att man borde skapa kommunistiska stater. Han var en filosof som trodde att en sådan utveckling mot socialism och kommunism kommer att ske stegvis.

Men vissa människor tyckte att man kunde påskynda processen och många människor förslavades i de nya kommunistiska staterna i Sovjetunionen, Kina, Östeuropa, etc.

Uranus i oxen förknippas dock historiskt sett med den tidsperiod under vilken Hitler i egenskap av högerfascist kom till makten. Bara dagar efter det att Uranus gick in i oxen, träffade Hitler sin idol och västerfascisten Mussolini för att sedan få lov att bli Tysklands kansler. Snart stod det klart att Tyskland hade omvandlats till en diktatur och att det inte skulle bli några nya val.

När det gäller oxar så är de praktiska, lugna, tålmodiga och pålitliga. De gillar lyx och vackra saker och de kan skapa skönhet, eftersom de styrs av Venus. På lägsta nivå handlar oxen om våra begär. På den högsta nivån handlar oxen om det upplysta sinnet.

Sista gången Uranus befann sig i oxens tecken ägde en etnisk resning ut i Hitlers Tyskland, men även Stalin och Japan gjorde sig skyldiga till massmord. I Tyskland konfiskerades allt judarna ägde – Uranus kom att representera den diktatoriska auktoriteten som rövar bort andras ägodelar något som oxens tecken representerar. I Stalins kommunistiska regim gjorde man en djup rensning av människor och även riktiga kommunister som trodde på ideologin kom att skickas till dödsläger.

Oxens tecken styr över olika ekosystem och över trädgårdar. Och man kan se hur Hitler och Stalin försökte bli av med ”ogräs”.

Japan dödade miljoner kineser och man experimenterade på kineserna på de mest brutala sätten. De hemska experimenten gjordes först och främst i krigssyfte för att ta reda på hur olika slags vapen inklusive kemiska och biologiska vapen funkade och hur lång tid det tog för offren att dö från olika slags attacker.

Uranus trivs inte i oxen. Planeten är i sitt fall. Detta innebär att mer karma förknippas med denna transit. Det slutade dåligt för framför allt Tyskland och Japan.

På den högsta nivå handlar oxens tecken om upplysning eftersom oxens tecken förknippas med Buddha, som sägs att ha fötts, blivit upplyst och dött i oxens tecken. Uranus handlar om intuition bland annat, men Uranus är också en futuristisk planet och en planet som styr över uppfinningar av alla slag. I någon mening är Uranus också en planet för vetenskap och för den uppdelning i materia och ande som eventuellt kom att äga rum runt tiden för dess upptäckt.

Uranus styr annars även över tåg och tunnelbanor, flygplan och broar. Man kommer att se en revolution på dessa områden.

Denna tidsperiod var också en revolution för tåg och järnvägare, för tunnelbanor och broar. Men även nya flygplan introducerades. De stora broarna i San Francisco och New York byggdes också.

Att använda Uranusenergin på rätt sätt måste innebära att man fokuserar på framtiden och inte på det förflutna. Exempelvis tittade Hitler tillbaka och ville återskapa den perfekta ariska människan.

Uranus i Oxen (2019 - 2025) Ordning och Magi

Bild: Moturs vriden svastika under buddhistisk staty i Fengqiao garden i Suzhou, Kina.

En annan konstig sak är att Uranus styrs av den 7e strålen enligt esoterisk astrologi vars symbol är svastikan. Därmed trodde förmodligen Hitler på magi och symbolernas kraft, och det sägs att han använde sig av astrologer för att vinna sina krig. Samtidigt förföljde han astrologer.

Sammanfattningsvis kan man dock säga att det finns fram till 2025 en risk för extremism i vår del av världen och på andra håll på jorden. Det finns en risk för att historien i någon mening upprepar sig.

Regression är inte en god idé däremot med Uranus, som är en futuristisk planet. Uranus handlar om att skapa nya arketyper och inte att gå tillbaka till gamla sådana.

Vad är Feng Shui?

En gammal lära i ny tappning, kulturellt anpassad och dessutom väldigt intressant och rolig. Om man skall tänka i feng shui banor, skall man dock för en stund glömma bort sina egna tankebanor och se på världen med helt nya ögon.

Enkel Feng Shui

Självklart praktiserar vi alla Feng Shui utan att vi är medvetna om detta. Vi är lika intresserade av vår välmående som våra kinesiska vänner var och är. Genom att läsa det här avsnittet kan man ändå enkelt och snabbt ta en titt på sådant som vi ännu inte tänkt på och som vi förbisett.

Kompasskolan (Eight Maisons Feng Shui): Beräkna ditt kua nummer

Om du använder kompass och beräknar dessutom ditt personliga nummer, kan du prova att ta ut vädersträcken och se till att du arbetar, sover, äter, och studerar där du får mest gynnsam energi enligt ditt personliga kua-nummer.