Mentala barriärer hindrar överviktiga från att träna

Hälsa / Viktminskning / Artikel

Mentala barriärer och träning

Enligt en ny amerikansk studie tränar inte överviktiga kvinnor på grund av mentala barriärer som blockerar deras träning.

En systematisk undersökning som handlar om kvinnornas motivation och vilja att minska i vikt visade dåliga resultat vad gäller överviktiga kvinnor.

Kvinnorna fick svara på frågor som inkluderade bland annat:

Att vara medveten.

Att inte vilja misslyckas.

Rädsla för att skada sig

Uppfattad dålig hälsa.

Att känna lite smärta.

Att känna sig för överviktig för att motionera.

Övelag visade sig överviktiga kvinnor sämre resultat än de kvinnor som hade normal vikt. Detta innebär att överviktiga kvinnor var mindre självmedvetna, brydde dig mindre om att lyckas, de var räddare att de skadade sig vid motion, de trodde att de var sjukare, de var räddare för smärta och de tyckte att de var för feta för att motionera.

Melissa Napolitano är en av forskarna som står bakom de här studierna och menar att det är första gången som någon har försökt att systematiskt studerar vad det är som stoppar överviktiga kvinnor från att få tillräckligt med motion.

Melissa Napolitano menade också att det måste utvecklas program som hjälper kvinnorna att komma över sådana mentala barriärer så att de kan börja motionera ordentligt. Egentligen handlar viktminskning om att helt enkelt äta mindre och motionera mer. Men med den här attityden är det ännu svårare att minska i vikt, menar hon.

Nyheten presenterades den 5:e oktober vid Överviktsföreningens årliga möte i Phoenix.

14 oktober 2008

Källa: Reuters via Yahoo News