Chakran

Varför är det bra att meditera?

Meditation

Meditation har blivit  allt vanligare  och rekommenderas av andliga lärare, läkare och psykologer. Det bästa med meditation och andra liknande metoder för avkoppling är att man blir av med stress. Stress leder till många sjukdomar i dagens värld och är vårt största fiende.

Meditation är viktig i dag, eftersom vi stressar mycket varje dag. Vi har också mycket att tänka på. Vi gör flera saker samtidigt. Vi får inte tid över till oss själva. Vi glömmer bort att leva i nuet. 

Det är lätt att lära sig att meditera. När man har lärt sig hur man når ett meditativt tillstånd, kan man sedan omedelbart uppnå tillståndet när man behöver det och när man har en stund över: när man åker buss, väntar, promenerar, innan man somnar.

Enligt Osho är meditation ett medvetandetillstånd som kan bevaras under varje stund. Det är detta medvetandetillstånd som väcker individen från mekaniska eller automatiska svar på stimuli, som har blivit förstärkta via allmänt accepterade föreställningar och förväntingar. Det ligger kanske något i det som han säger. Kroppen är van att reagera på ett visst sätt i en viss situation. Även om reaktionen inte lämpar sig eller skadar oss socialt eller psykiskt, gör vi det ändå, eftersom vi aldrig får en chans att lära om.

Personer som mediterar mycket hävdar också att de blir av med smärtor, de blir kreativare och intelligentare. De blir också bättre på problemlösning och på förmågan att se möjligheterna när de uppenbarar sig. Känslan av vem man är som person förstärks och man blir säkrare på sig själv. Man blir också mindre påverkad av idéer kring vad andra tycker och tänker om en, och därför ökar självkänslan. Med allt detta innebär det att man både tycker om sig själv och andra lite mera, aggressiva och passivaggresiva tendenser minskar. Ungdomar och barn som mediterar presterar bättre i skolan och känner sig inte riktigt dragna till alkohol eller narkotika. Bättre hälsa i allmänhet samt brist på depressiva tendenser håller både läkare och mediciner med sina bieffekter borta.

Oavsett vilken metod för meditation man använder sig av, är meditation bra att praktisera. Människor i alla åldrar kan dra nytta av dess välgörande effekter.

Enkel avkoppling: En teknik bland många andra

Lär dig att koppla av

Innan du börjar koppla av bör du förbereda dig. Du kan till exempel säga till dig själv att du nu kommer att koppla av och meditera. Du kan också tända rökelse eller ljus, och du bör även stänga av telefonen (om  du inte väntar på ett mycket viktigt samtal). Läs mer...

Meditera när du promenerar eller går

Walking meditation, meditera menar du promenerar eller går

När du promenerar eller går, har du tid för dig själv och du kan använda den här lilla stunden för att meditera. Den här metoden anses vara enklare än alla andra metoder. Icke-desto mindre bör man förstå vad det är man menar och vad det är man vill uppnå via den här typen av meditation. Läs mer...