Barn kan växa ur autism

Hälsa / Forskning

Barn kan växa ur autism

Enligt amerikanska forskare tillfrisknar en del barn med autistiska symptom när de blir äldre. Hälsoinstitutets studie utmanar idén om att autism är ett livslångt tillstånd. Mycket mer forskning behövs för att man ska klura ut varför det är på det här viset.


Läkaren Deborah Fein studerade 34 barn som fick diagnosen autism i tidig barndom som senare klarade sig i skolan lika bra som alla andra barn. När de testades hade de inte några problem längre med kognition, visade inga tecken på problem med språket, den sociala interaktionen, kommunikation eller ansiktsigenkänning. 


Källa: BBC News