Förutseende leder till snabbare åldrande

Hälsa / Forskning

kromosomer

(ScienceDaily) - Förmågan att förutse framtida händelser ger oss möjlighet att planera framåt och utöva kontroll over våra liv, men kan också bidra till stressrelaterade sjukdomar som också leder till att vi åldrar snabbare, hävdar UCSF-forskare.

Forskarna studerade 50 kvinnor varav cirka 50% tog hand om släktingar som led av demens. Forskarna fann att de som mest hotades av stressande uppgifter som de kunde förutse, såg äldre ut på cellnivå.

Forskarna bedömde åldrande genom att mäta kromosomernas telomerer. Korta sådana indikerade åldrande celler och långa sådana yngre celler. Korta telomerer förknippas dessutom också med ökad risk för att drabbas av kronisk sjukdom, bland annat cancer, hjärtsjukdom och stroke.

Dessutom fann forskare att redan stressade individer såg ännu större hot i saker som de kunde förutse än människor som inte brukar vara stressade. Detta ökade ytterliga risker för korta telemerer. 

I en annan studie fann forskare att depression också förknippas med korta telemerer, höga halter av stresshormonet cortisol och större risk för stressrelaterade sjukdomar.

Med tanke på att dessa resultat kom fram i laboratoriet bör man kanske försöka "Fånga dagen" och "Leva i stunden" för längre telemerer och eventuellt längre liv och bättre hälsa.